บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วงศ์พันธ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วงศ์พันธ์
ชื่อ วงศ์พันธ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ผูกพันวงศ์ตระกูล เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วง-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wong Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วงศ์พันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วงศ์พันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วงศ์พันธ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วงศ์พันธ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 87
หมายเลข 87 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ วงศ์พันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ วงศ์พันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วงศ์พันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วงศ์พันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วงศ์พันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วงศ์พันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
หวง 13 หวง Huang หญิง -
มณีวงค์ 38 มะ-นี-วง Ma Ni Wong หญิง -
พวงมาลัย 40 พวง-มา-ลัย Phuang Ma Lai หญิง -
อัมภวงค์ 37 อัม-พวง Am Phuang ไม่ระบุ -
วิวัตน์วงศ์ 61 วิ-วัด-วง Wi Wat Wong ไม่ระบุ -
สังวงษ์ 34 สัง-วง Sang Wong ชาย -
ทวิวงศ์ 35 ทะ-วิ-วง Tha Wi Wong ไม่ระบุ สองตระกูล
หลวง 19 หลวง Luang หญิง -
พวงนภา 23 พวง-นะ-พา Phuang Na Pha ไม่ระบุ -
ถวงคำ 14 ถวง-คัม Thuang Kham หญิง -
ดวงกมลทิพย์ 51 ดวง-กะ-มน-ทิบ Duang Ka Mon Thip หญิง -
วงศ์ไทย 42 วง-ทัย Wong Thai หญิง -
สงวนวงศ์ 44 สะ-หงวน-วง Sa Nguan Wong หญิง -
ดวงดาวฤดี 26 ดวง-ดาว-รึ-ดี Duang Dao Rue Di ไม่ระบุ -
สมวงศ์ 36 สม-วง Som Wong หญิง -
นาญบุญยวง 33 นาน-บุน-ยวง Nan Bun Yuang ไม่ระบุ -
บัวหลวง 31 บัว-หลวง Bua Luang หญิง -
นาวงวิลัย 42 นา-วง-วิ-ลัย Na Wong Wi Lai หญิง -
ดวงรักษ์ 31 ดวง-รัก Duang Rak หญิง -
พวงใหม่ 33 พวง-หมั่ย Phuang Mai หญิง -
เด็ดดวง 21 เด็ด-ดวง Det Duang หญิง -
ชุมพลยะยวง 50 ชุม-พน-ยะ-ยวง Chum Phon Ya Yuang ชาย -
ควง 12 ควง Khuang ชาย -
รัฐวงศ์ 41 รัด-ถะ-วง Rat Tha Wong ชาย ตระกูลแห่งรัฐ
วงวิลาศ 32 วง-วิ-ลาด Wong Wi Lat หญิง -
จันทร์ทวง 38 จัน-ทวง Chan Thuang หญิง -
ปวงคำ 15 ปวง-คัม Puang Kham ชาย -
ชัชวงศ์ 32 ชัด-ชะ-วง Chat Cha Wong ชาย สกุลนักรบ, วงศ์นักสู้
นีระวงศ์ 44 นี-ระ-วง Ni Ra Wong หญิง -
แวง 10 แวง Waeng หญิง -
ซ้วง 17 ซ้วง Suang ชาย -
วงศ์พัทธ์ 50 วง-พัด Wong Phat ชาย -
บัวลัยวงค์ 51 บัว-ลัย-วง Bua Lai Wong หญิง -
วงณภา 15 วง-นะ-พา Wong Na Pha หญิง -
ดวงรุ่ง 17 ดวง-รุ่ง Duang Rung หญิง -
วงศ์รัตน์ 49 วง-รัด Wong Rat ชาย -
ดวงหอม 25 ดวง-หอม Duang Hom หญิง -
เงินยวง 29 เงิน-ยวง Ngoen Yuang หญิง -
ศักศิวง 31 สัก-สิ-วง Sak Si Wong ไม่ระบุ -
ดุจดวง 17 ดุด-ดวง Dut Duang หญิง -