บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลีนาวัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลีนาวัฒน์
ชื่อ ลีนาวัฒน์ ความหมาย แปลว่า ความเจริญจากการสร้างของสกุล เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ลี-นา-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Li Na Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลีนาวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลีนาวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลีนาวัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลีนาวัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 73
หมายเลข 73 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชีวิตที่วิบัติ ชีวิตที่สูญสิ้น เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความมหาวิบัติในชีวิต เนื่องจากเป็นดาวบาปพระเคราะห์ทั้งคู่ ให้ผลในทางไม่ดีเต็มประตู ให้ผลด้านลบเกี่ยวกับสุขภาพ ความทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ การผ่าตัด ชีวิตคู่พัง อยู่กินกันแบบขมขื่น มีปัญหาให้ทะเลาะกันอยู่ตลอด การเงินย่ำแย่มาก พลังของหมายเลขจะเชื่อมโยงให้เกิดหนี้สินท่วมตัว หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรเปลี่ยนทันที อย่ารีรอ
ชื่อ ลีนาวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ลีนาวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลีนาวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ลีนาวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลีนาวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลีนาวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลีนาวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ลีนาวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พลีมะ 30 พลี-มะ Phli Ma ชาย -
ลีลาวันต์ 47 ลี-ลา-วัน Li La Wan หญิง หญิงผู้มีเสน่ห์
ปทุมวะลี 32 ปะ-ทุม-วะ-ลี Pa Thum Wa Li หญิง -
ลีลนันต์ 45 ลี-ละ-นัน Li La Nan หญิง ผู้มีท่าทางสวยงามมากๆ
ทัศนมาลี 36 ทัด-สะ-นะ-มา-ลี That Sa Na Ma Li หญิง -
สุลีพร 33 สุ-ลี-พอน Su Li Phon หญิง พรของพระอินทร์
นิตยาทับชาลี 44 นิด-ยา-ทับ-ชา-ลี Nit Ya Thap Cha Li หญิง -
โนลี 22 โน-ลี No Li หญิง -
เกษวลี 26 เกด-วะ-ลี Ket Wa Li ไม่ระบุ คำพูดสูงสุด
สุลีวัลย์ 54 สุ-ลี-วัน Su Li Wan หญิง ผู้งามอ่อนช้อยน่ารัก
หลีแย 28 หลี-แย Li Yae ไม่ระบุ -
บุญเลี้ยง 34 บุน-เลี้ยง Bun Liang หญิง -
กัญชลี 24 กัน-ชะ-ลี Kan Cha Li หญิง หญิงผู้อ่อนน้อม
สร้อยวลี 46 ซ่อย-วะ-ลี Soi Wa Li หญิง -
มาลีทร 24 มา-ลี-ทอน Ma Li Thon หญิง -
เลียม 28 เลียม Liam หญิง -
มาลีวรรณ์ 47 มา-ลี-วัน Ma Li Wan หญิง เถาดอกไม้, ดอกไม้เถา
คันธุลี 31 คัน-ทุ-ลี Khan Thu Li ไม่ระบุ ท้าวพันราก หรือหน่ายใส้เดือน เป็นไม้เถาเลื้อย
ชัชลี 21 ชัด-ชะ-ลี Chat Cha Li ชาย นักรบ
เหลียน 33 เหลียน Lian หญิง -
สุวรรณมาลี 46 สุ-วัน-มา-ลี Su Wan Ma Li หญิง -
มยึลี 31 มะ-ยึ-ลี Ma Yue Li ไม่ระบุ -
วัลย์จุลี 53 วัน-จุ-ลี Wan Chu Li ไม่ระบุ -
ลีวรรณ 32 ลี-วัน Li Wan หญิง -
ทองเลี่ยน 38 ทอง-เลี่ยน Thong Lian ชาย -
ทองเหลี่ยม 43 ทอง-เหลี่ยม Thong Liam หญิง -
เปลียะ 29 เปลียะ Plia หญิง -
ส้มเกลียว 44 ซ่ม-เกลียว Som Kliao หญิง -
หนูหลี่ 31 หนู-หลี่ Nu Li ไม่ระบุ -
จันเลียม 43 จัน-เลียม Chan Liam หญิง -
ลีลาวัฒ 33 ลี-ลา-วัด Li La Wat ชาย น่ารัก, หญิงงาม
พนาลี 27 พะ-นา-ลี Pha Na Li หญิง -
ชัญญ์ลียา 45 ชัน-ลี-ยา Chan Li Ya หญิง ผู้มีความรู้และความมั่นคง
สาลีนี 33 สา-ลี-นี Sa Li Ni หญิง -
เลียมจิตร 45 เลียม-จิด Liam Chit หญิง -
ภูมาลี 22 พู-มา-ลี Phu Ma Li หญิง -
อรชุลี 26 อะ-ระ-ชุ-ลี A Ra Chu Li หญิง -
ทองเหลียน 42 ทอง-เหลียน Thong Lian หญิง -
ปลีก 16 ปลีก Plik ชาย -
วราลีย์ 41 วะ-รา-ลี Wa Ra Li หญิง พระจันทร์