บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลินพิชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลินพิชญ์
ชื่อ ลินพิชญ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ลิน-นะ-พิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Lin Na Phit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลินพิชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลินพิชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลินพิชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลินพิชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 69
หมายเลข 69 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความอ่อนไหว หวั่นไหว ลังเล เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้การใช้ชีวิตเป็นไปแบบกลางๆ มีเรื่องทุกข์ก็ทุกข์ไม่มาก สามารถแก้ไขได้เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอง ด้านความสุขก็จะสุขไม่มาก สุขกับเรื่องทั่วไป เป็นพลังของหมายเลขที่ให้ผลแบบครึ่งๆ กลางๆ จะดีก็ไม่ดีมาก จะร้ายก็ไม่ร้ายแรง ที่สำคัญระวังเรื่องความอ่อนไหว จิตใจอ่อนแอ โลเลง่ายของตนให้ดี มักจะถูกชักจูงให้ทำเรื่องไม่ดี เพราะจิตใจที่ไม่เข้มแข็งของตน
ชื่อ ลินพิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ลินพิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลินพิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ลินพิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลินพิชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ลินพิชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
แพรวไพลิน 52 แพรว-พัย-ลิน Phraeo Phai Lin ไม่ระบุ -
นาลิน 21 นา-ลิน Na Lin ไม่ระบุ -
พราวไพลิน 51 พราว-พัย-ลิน Phrao Phai Lin หญิง -
เต็มปาลิน 36 เต็ม-ปา-ลิน Tem Pa Lin หญิง ผู้เต็มไปด้วยผู้คุ้มครอง
นลินลักษณ์ 49 นะ-ลิน-ลัก Na Lin Lak ไม่ระบุ ผู้มีลักษณะดุจดอกบัว
กลินทิพย์ 46 กะ-ลิน-ทิบ Ka Lin Thip หญิง พระอาทิตย์ของเทวดา
หทัยบุลิน 36 หะ-ทัย-บุ-ลิน Ha Thai Bu Lin หญิง หัวใจของชายหาด
พงศ์พลิน 49 พง-พะ-ลิน Phong Pha Lin ชาย ตระกูลวงศ์ที่เข้มแข็ง
นัทธิ์ปุลิน 45 นัด-ปุ-ลิน Nat Pu Lin หญิง ผู้มีความผูกพันที่กว้างขวาง
ปานไพลิน 40 ปาน-พัย-ลิน Pan Phai Lin หญิง เหมือนไพลิน
บุษลิน 22 บุด-สะ-ลิน But Sa Lin ไม่ระบุ -
มุจลินท์พร 49 มุด-ลิน-พอน Mut Lin Phon ไม่ระบุ -
กันญาลินทิพย์ 60 กัน-ยา-ลิน-ทิบ Kan Ya Lin Thip ไม่ระบุ -
เพลินเพชร 41 เพลิน-เพ็ด Phloen Phet หญิง -
ศุกลิน 24 สุ-กะ-ลิน Su Ka Lin หญิง มีความสว่างไสว
กานต์นลิน 39 กาน-นะ-ลิน Kan Na Lin ไม่ระบุ ดอกบัวอันเป็นที่รักยิ่ง
นลินลฎา 32 นะ-ลิน-ละ-ดา Na Lin La Da หญิง หญิงผู้น่ารัก
ลิน 15 ลิน Lin ชาย -
เกวาลิน 25 เก-วา-ลิน Ke Wa Lin ไม่ระบุ ผู้ที่ศึกษาสำเร็จ
ลภัสปาลิน 36 ละ-พัด-ปา-ลิน La Phat Pa Lin หญิง ผู้รักษาลาภ
อัมผลิน 38 อัม-ผะ-ลิน Am Pha Lin หญิง -
ลลิลธร 30 ละ-ลิน-ทอน La Lin Thon ไม่ระบุ ผู้ทรงความน่ารัก
ชญาลิล 23 ชะ-ยา-ลิน Cha Ya Lin ไม่ระบุ ผู้งดงามด้วยความรู้
เมปาลิน 25 เม-ปา-ลิน Me Pa Lin ไม่ระบุ ผู้คุ้มครองรักษามารดา
วิลินดา 27 วิ-ลิน-ดา Wi Lin Da หญิง -
ณัชช์นลิน 42 นัด-นะ-ลิน Nat Na Lin หญิง ดอกบัวที่เกิดมามีความรู้
นลิน 20 นะ-ลิน Na Lin หญิง ดอกบัว
มลิน 20 มะ-ลิน Ma Lin หญิง -
ลินลา 22 ลิน-ลา Lin La หญิง -
เกล็ดไพลิน 50 เกล็ด-พัย-ลิน Klet Phai Lin หญิง -
สิลิลทิพย์ 57 สิ-ลิน-ทิบ Si Lin Thip หญิง -
กุศลินทร์ 38 กุ-สะ-หลิน Ku Sa Lin ไม่ระบุ เจ้าแห่งการกุศล
มุจลินทร์ 41 มุด-ลิน Mut Lin หญิง ต้นจิก
ชลิญธร 24 ชะ-ลิน-ทอน Cha Lin Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันเกี่ยวกับน้ำ
ผลินรัศมิ์ 56 ผะ-หลิน-รัด Pha Lin Rat หญิง แสงสว่างที่มีผล
เกษสลิน 29 เกด-สะ-หลิน Ket Sa Lin หญิง -
เพลินพิศ 44 เพลิน-พิด Phloen Phit หญิง ชวนให้เพลิดเลินน่าหลงใหล
สลินเกตน์ 42 สะ-ลิน-เกด Sa Lin Ket หญิง เทพแห่งความรัก
เทวลิน 24 เท-วะ-ลิน The Wa Lin หญิง ผึ้งเทวดา
กาญจน์นลิน 46 กาน-นะ-ลิน Kan Na Lin หญิง ดอกบัวทอง