บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลินนภัสร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลินนภัสร์
ชื่อ ลินนภัสร์ ความหมาย แปลว่า หญิงที่น่ารักและเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ลิน-นะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Lin Na Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลินนภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลินนภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลินนภัสร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลินนภัสร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ลินนภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ลินนภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลินนภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลินนภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลินนภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ลินนภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วลินทิพย์ 51 วะ-ลิน-ทิบ Wa Lin Thip หญิง -
เจดาลิน 25 เจ-ดา-ลิน Che Da Lin หญิง -
พลอยไพลิน 60 พลอย-พัย-ลิน Phloi Phai Lin หญิง อัญมณีสีน้ำเงินชนิดหนึ่ง
สลิลโรจน์ 51 สะ-ลิน-โรด Sa Lin Rot ชาย น้ำใส, ฝน
ชมเพลิน 32 ชม-เพลิน Chom Phloen หญิง -
ญาลินดา 22 ยา-ลิน-ดา Ya Lin Da หญิง หญิงที่น่ารักและมีความรู้
ลินจง 23 ลิน-จง Lin Chong หญิง ชื่อบัวสายพันธุ์หนึ่ง
เพลินใจ 37 เพลิน-จัย Phloen Chai หญิง -
เกล็ดไพลิน 50 เกล็ด-พัย-ลิน Klet Phai Lin หญิง -
วรสลินทร์ 46 วอ-ระ-สะ-หลิน Wo Ra Sa Lin หญิง -
กรองมาลิน 34 กรอง-มา-ลิน Krong Ma Lin หญิง ร้อยดอกไม้, ถักดอกไม้
กันญาลินทิพย์ 60 กัน-ยา-ลิน-ทิบ Kan Ya Lin Thip ไม่ระบุ -
นลินทิพย์ 50 นะ-ลิน-ทิบ Na Lin Thip หญิง บัวสวรรค์
ลิลรัตน์ 41 ลิน-รัด Lin Rat หญิง -
สุลินดา 25 สุ-ลิน-ดา Su Lin Da หญิง -
พรรษนลิน 40 พัด-สะ-นะ-ลิน Phat Sa Na Lin หญิง -
จุลิน 22 จุ-ลิน Chu Lin ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
ริลิลธิชา 35 ริ-ลิน-ทิ-ชา Ri Lin Thi Cha หญิง เกิดจากความสง่าเมื่อแรกเริ่ม
อรนลิน 30 ออน-นะ-ลิน On Na Lin หญิง งามดังดอกบัว
ชลิญธร 24 ชะ-ลิน-ทอน Cha Lin Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันเกี่ยวกับน้ำ
ไวลิน 30 วัย-ลิน Wai Lin หญิง -
ทองลิน 24 ทอง-ลิน Thong Lin หญิง -
ลินตา 19 ลิน-ตา Lin Ta หญิง -
ลลิลพรรณ 43 ละ-ลิน-พัน La Lin Phan ไม่ระบุ ผิวงาม
เพลินจิตร 42 เพลิน-จิด Phloen Chit ชาย -
รุ่งไพลิน 40 รุ่ง-พัย-ลิน Rung Phai Lin หญิง พลอยไพลินที่งามแวววาว
วิมลิน 30 วิ-มะ-ลิน Wi Ma Lin หญิง ผู้ปราศจากมลทิน
ไมลินแมรี่ 48 มัย-ลิน-แม-รี่ Mai Lin Mae Ri ไม่ระบุ -
พลินทรา 29 พะ-ลิน-ทะ-รา Pha Lin Tha Ra หญิง ผู้มีกำลังดังพระอินทร์, เจ้าแห่งกำลัง
โอลิน 25 โอ-ลิน O Lin หญิง ชื่อยี่ห้อน้ำมันพืชยี่ห้อหนึ่ง
ภัควลิญจ์ 44 พัก-คะ-วะ-ลิน Phak Kha Wa Lin หญิง -
ลินทอง 24 ลิน-ทอง Lin Thong ชาย -
นลินตา 24 นะ-ลิน-ตา Na Lin Ta หญิง สวยดุจดอกบัว
กุศลินทร์ 38 กุ-สะ-หลิน Ku Sa Lin ไม่ระบุ เจ้าแห่งการกุศล
นภาลิน 22 นะ-พา-ลิน Na Pha Lin หญิง ผึ้งสวรรค์, ผึ้งแห่งฟ้า
กัญจลิล 31 กัน-จะ-ลิน Kan Cha Lin หญิง -
สลินดา 24 สะ-หลิน-ดา Sa Lin Da หญิง -
สลิลรัตน์ 48 สะ-ลิน-รัด Sa Lin Rat หญิง แก้วระยิบระยับ
ทิพย์นลิน 50 ทิบ-นะ-ลิน Thip Na Lin หญิง ดอกบัวของเทวดา, ดอกบัวสวรรค์
มณีลิน 32 มะ-นี-ลิน Ma Ni Lin หญิง -