บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลินนภัสร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลินนภัสร์
ชื่อ ลินนภัสร์ ความหมาย แปลว่า หญิงที่น่ารักและเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ลิน-นะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Lin Na Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลินนภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลินนภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลินนภัสร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลินนภัสร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ลินนภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ลินนภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลินนภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลินนภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลินนภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ลินนภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นลินทิพย์ 50 นะ-ลิน-ทิบ Na Lin Thip หญิง บัวสวรรค์
ลลิลน์ 36 ละ-ลิน La Lin หญิง ความน่ารัก
ชลินธุ 22 ชะ-ลิน-ทุ Cha Lin Thu ชาย -
พลอยลลินณ์ 63 พลอย-ละ-ลิน Phloi La Lin หญิง พลอยที่มีความน่ารัก
วาลิน 22 วา-ลิน Wa Lin หญิง -
จำลิน 22 จัม-ลิน Cham Lin หญิง -
พลิน 23 พะ-ลิน Pha Lin ไม่ระบุ แข็งแรง, มีพลัง
มนต์นลิน 42 มน-นะ-ลิน Mon Na Lin หญิง -
สลิลโรจน์ 51 สะ-ลิน-โรด Sa Lin Rot ชาย น้ำใส, ฝน
นัยศาลิน 40 นัย-ยะ-สา-ลิน Nai Ya Sa Lin ได้ทั้งชายและหญิง ฉลาดในอุบาย
ศังข์วิมลิน 54 สัง-วิ-มะ-ลิน Sang Wi Ma Lin หญิง ผู้ปราศจากมลทินดังหอยสังข์
กัญจลิล 31 กัน-จะ-ลิน Kan Cha Lin หญิง -
อรนลิน 30 ออน-นะ-ลิน On Na Lin หญิง งามดังดอกบัว
ลัลล์ลลิล 53 ลัน-ละ-ลิน Lan La Lin หญิง เด็กหญิงผู้น่ารัก
พลินทราพัชร์ 56 พะ-ลิน-ทะ-รา-พัด Pha Lin Tha Ra Phat หญิง ผู้มีกำลังอันประเสริฐ
ดาลินทร์ 31 ดา-ลิน Da Lin หญิง -
ลินตา 19 ลิน-ตา Lin Ta หญิง -
เกวลินทร์ 38 เก-วะ-ลิน Ke Wa Lin หญิง ผู้ที่ศึกษาสำเร็จ
ภสลิน 23 พด-ลิน Phot Lin ไม่ระบุ -
นลินจิตต์ 45 นะ-ลิน-จิด Na Lin Chit หญิง -
สิลิลทิพย์ 57 สิ-ลิน-ทิบ Si Lin Thip หญิง -
ไพลินรัตน์ 57 พัย-ลิน-รัด Phai Lin Rat หญิง -
ลินชัย 29 ลิน-ชัย Lin Chai ชาย -
ชมเพลิน 32 ชม-เพลิน Chom Phloen หญิง -
กันต์นลิน 42 กัน-นะ-ลิน Kan Na Lin หญิง งดงามเหมือนดอกบัว, ผู้ที่งดงามและบริสุทธิ์
ชลิญธร 24 ชะ-ลิน-ทอน Cha Lin Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันเกี่ยวกับน้ำ
ชลาลินทร์ 38 ชะ-ลา-ลิน Cha La Lin หญิง -
ลูลิน 23 ลู-ลิน Lu Lin หญิง -
ไพลินรดา 38 พัย-ลิน-ระ-ดา Phai Lin Ra Da หญิง พลอยที่น่ายินดี
กาญจน์นลิน 46 กาน-นะ-ลิน Kan Na Lin หญิง ดอกบัวทอง
มาลิน 21 มา-ลิน Ma Lin หญิง ประดับพวงดอกไม้
พลินทรา 29 พะ-ลิน-ทะ-รา Pha Lin Tha Ra หญิง ผู้มีกำลังดังพระอินทร์, เจ้าแห่งกำลัง
ลินนภัสร์ 45 ลิน-นะ-พัด Lin Na Phat หญิง -
คนธมาลิน 34 คน-ทะ-มา-ลิน Khon Tha Ma Lin หญิง พวงดอกไม้หอม
ภัควลิญจ์ 44 พัก-คะ-วะ-ลิน Phak Kha Wa Lin หญิง -
ชลินณดา 24 ชะ-ลิน-นะ-ดา Cha Lin Na Da หญิง นักปราชญ์ผู้รอบรู้เรื่องน้ำ
ลินด้า 19 ลิน-ด้า Lin Da หญิง -
ยุลิน 24 ยุ-ลิน Yu Lin หญิง -
ไพลินทร์ 46 พัย-ลิน Phai Lin หญิง พลอยสีน้ำเงิน
เพลินจิตร 42 เพลิน-จิด Phloen Chit ชาย -