บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลิณธิภรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลิณธิภรณ์
ชื่อ ลิณธิภรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้น่ารักที่มีความรู้เป็นอาภรณ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ลิน-ทิ-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Lin Thi Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลิณธิภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลิณธิภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลิณธิภรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลิณธิภรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ลิณธิภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ลิณธิภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลิณธิภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ลิณธิภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลิณธิภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลิณธิภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นลินรัตน์ 45 นะ-ลิน-รัด Na Lin Rat หญิง ดอกบัวแก้ว
นลินดา 22 นะ-ลิน-ดา Na Lin Da ไม่ระบุ -
เพลินจันทร์ 54 เพลิน-จัน Phloen Chan หญิง -
ไมลินแมรี่ 48 มัย-ลิน-แม-รี่ Mai Lin Mae Ri ไม่ระบุ -
รวยลิน 33 รวย-ลิน Ruai Lin หญิง -
เวลิน 23 เว-ลิน We Lin หญิง -
ลินนภัสร์ 45 ลิน-นะ-พัด Lin Na Phat หญิง หญิงที่น่ารักและเจริญ
เพลินตา 29 เพลิน-ตา Phloen Ta ชาย -
เพลินเพ็ญ 47 เพลิน-เพ็น Phloen Phen หญิง -
นิลิน 24 นิ-ลิน Ni Lin หญิง ผู้ปราศจากกิเลส
ลิณธิภรณ์ 42 ลิน-ทิ-พอน Lin Thi Phon หญิง -
สุลินดา 25 สุ-ลิน-ดา Su Lin Da หญิง -
ทิพย์นลิน 50 ทิบ-นะ-ลิน Thip Na Lin หญิง ดอกบัวของเทวดา, ดอกบัวสวรรค์
มิลินท์ 34 มิ-ลิน Mi Lin หญิง ป่าทึบในภาษาจีน
นลินลักษณ์ 49 นะ-ลิน-ลัก Na Lin Lak ไม่ระบุ ผู้มีลักษณะดุจดอกบัว
ผลินธร 31 ผะ-หลิน-ทอน Pha Lin Thon ไม่ระบุ -
ไพลินทร์ 46 พัย-ลิน Phai Lin หญิง พลอยสีน้ำเงิน
เมขลิน 24 เมก-ขะ-ลิน Mek Kha Lin หญิง ชื่อพระศิวะ
กัญนลินทิพย์ 59 กัน-นะ-ลิน-ทิบ Kan Na Lin Thip หญิง หญิงสาวที่บริสุทธิ์ดุจดอกบัวสวรรค์
ลลิลธร 30 ละ-ลิน-ทอน La Lin Thon ไม่ระบุ ผู้ทรงความน่ารัก
เกษสลิน 29 เกด-สะ-หลิน Ket Sa Lin หญิง -
คำเพลิน 30 คัม-เพลิน Kham Phloen ชาย -
นลินปรานต์ 44 นะ-ลิน-ปาน Na Lin Pan หญิง ดอกบัวที่ดีที่สุด
ภสลิน 23 พด-ลิน Phot Lin ไม่ระบุ -
นลินภัสร์ 45 นะ-ลิน-พัด Na Lin Phat หญิง ผู้มีรัศมีงามดังดอกบัว
สลิลภัสสร์ 55 สะ-ลิน-พัด Sa Lin Phat หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
มาลินทร์ 35 มา-ลิน Ma Lin หญิง ผู้เป็นใหญ่เหนือดอกไม้
พรนลิน 32 พอน-นะ-ลิน Phon Na Lin หญิง -
พลอยลลินณ์ 63 พลอย-ละ-ลิน Phloi La Lin หญิง พลอยที่มีความน่ารัก
มนต์นลิน 42 มน-นะ-ลิน Mon Na Lin หญิง -
มิลิณรสา 36 มิ-ลิน-ระ-สา Mi Lin Ra Sa หญิง ผู้มีความงดงาม
วิมลิน 30 วิ-มะ-ลิน Wi Ma Lin หญิง ผู้ปราศจากมลทิน
ทะเหลิน 27 ทะ-เห-ลิน Tha He Lin หญิง -
สลิลเกตน์ 43 สะ-ลิน-เกด Sa Lin Ket หญิง เทพแห่งความรัก
ลินจุง 24 ลิน-จุง Lin Chung หญิง -
อลินธร 29 อะ-ลิน-ทอน A Lin Thon ไม่ระบุ -
พลินทร 28 พะ-ลิน-ทอน Pha Lin Thon ไม่ระบุ เจ้าแห่งพละกำลัง
ลลิน 21 ละ-ลิน La Lin ไม่ระบุ ความน่ารัก
ลลิลตา 26 ละ-ลิน-ตา La Lin Ta ไม่ระบุ ตางาม
ลิลญ์รยา 42 ลิน-ระ-ยา Lin Ra Ya หญิง หญิงผู้น่ารักและมีความรู้