บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลัญฉกร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลัญฉกร
ชื่อ ลัญฉกร ความหมาย แปลว่า ตราที่ใช้ตีหรือประทับ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ลัน-ฉะ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Lan Cha Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลัญฉกร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลัญฉกร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลัญฉกร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลัญฉกร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ลัญฉกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ลัญฉกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลัญฉกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ลัญฉกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลัญฉกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ลัญฉกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลัญฉกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ลัญฉกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลัญฉกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ลัญฉกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุลัดดา 21 สุ-ลัด-ดา Su Lat Da หญิง -
นันทลัษณ์ 43 นัน-ทะ-ลัด Nan Tha Lat ไม่ระบุ -
ลัฐกาญ 25 ลัด-กาน Lat Kan ไม่ระบุ -
ลัฏฐิวัน 47 ลัด-ถิ-วัน Lat Thi Wan หญิง สิ่งของที่ได้รับ, การได้เห็นโลกของธรรม
ลัชนา 18 ลัด-ชะ-นา Lat Cha Na ไม่ระบุ -
ดาลัด 13 ดา-ลัด Da Lat หญิง แก้ว
ลัชชา 15 ลัด-ชา Lat Cha หญิง -
ชลัท 13 ชะ-ลัด Cha Lat ชาย ให้น้ำ, เมฆ
ฉัตรพลัช 36 ฉัด-พะ-ลัด Chat Pha Lat ชาย ฉัตรที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
สวาลัดดา 27 สะ-หวา-ลัด-ดา Sa Wa Lat Da หญิง -
ลัดดาพร 25 ลัด-ดา-พอน Lat Da Phon หญิง สายอันประเสริฐ
ลัทธพรรณ 36 ลัด-ทะ-พัน Lat Tha Phan หญิง มีผิวพรรณงาม
ลัดดาวัล 29 ลัด-ดา-วัน Lat Da Wan ไม่ระบุ ชื่อไม้เครือเถาชนิดหนึ่ง
สถลัชนันท์ 44 สะ-ถะ-ลัด-ชะ-นัน Sa Tha Lat Cha Nan ไม่ระบุ ผู้มีความยินดีที่เกิดมามั่นคง
ทิพย์ลัดดา 43 ทิบ-ลัด-ดา Thip Lat Da ไม่ระบุ เชื้อสายของเทวดา
นลัทธรรม์ 42 นะ-ลัด-ทัน Na Lat Than หญิง ดอกไม้อันดีงาม
นิลัดดา 22 นิ-ลัด-ดา Ni Lat Da หญิง -
นลัท 16 นะ-ลัด Na Lat หญิง น้ำผึ้งดอกไม้ที่ประเสริฐ
ชลัชมนพร 36 ชะ-ลัด-ชะ-มน-พอน Cha Lat Cha Mon Phon หญิง ผู้มีหัวใจประเสริฐดังดอกบัว
ศรีลัดดา 31 สี-ลัด-ดา Si Lat Da หญิง -
อนลัส 28 อะ-นะ-ลัด A Na Lat ชาย ผู้ไม่เกียจคร้าน
จำหลัด 23 จัม-หลัด Cham Lat ชาย -
ลัดดารัตน์ 38 ลัด-ดา-รัด Lat Da Rat หญิง -
บุญหลัด 23 บุน-หลัด Bun Lat ชาย -
ชลัชรดา 20 ชะ-ลัด-ระ-ดา Cha Lat Ra Da ไม่ระบุ การเกิดขึ้นของสายน้ำที่น่ายินดี
ลัศติพัจค์ 55 ลัด-ติ-พัด Lat Ti Phat หญิง -
พรลัดดา 25 พอน-ลัด-ดา Phon Lat Da ไม่ระบุ -
ลัทธวรรณ 34 ลัด-ทะ-วัน Lat Tha Wan หญิง ผิวพรรณสวยงาม
ลัทธวิตรา 33 ลัด-ทะ-วิ-ตรา Lat Tha Wi Tra หญิง -
ลัดดอน 23 ลัด-ดอน Lat Don หญิง -
ลัสมาน 28 ลัด-สะ-มาน Lat Sa Man ชาย เฉิดฉาย
เฟื่องลัดดา 39 เฟื่อง-ลัด-ดา Fueang Lat Da ไม่ระบุ เชื้อสายที่รุ่งเรือง
ลัทธชัย 29 ลัด-ทะ-ไช Lat Tha Chai ไม่ระบุ ผู้ได้ชัยชนะ
พลัด 19 พลัด Phlat ชาย -
พลัชอรนันท์ 54 พะ-ลัด-ออ-ระ-นัน Pha Lat O Ra Nan หญิง ผู้งดงามมีสุขที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
ชลัชวรรณ 33 ชะ-ลัด-วัน Cha Lat Wan หญิง -
หลัด 16 หลัด Lat หญิง -
วิลัสนา 33 วิ-ลัด-สะ-นา Wi Lat Sa Na หญิง ฉายแสงเป็นประกาย
รุ่งลัดดาวรรณ 40 รุ่ง-ลัด-ดา-วัน Rung Lat Da Wan หญิง -
ลัดสุดา 21 ลัด-สุ-ดา Lat Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวผู้ดีดนิ้ว