บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลักษม์กวิน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลักษม์กวิน
ชื่อ ลักษม์กวิน ความหมาย แปลว่า ผู้มีลักษณะดีงาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ลัก-กะ-วิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Lak Ka Win
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลักษม์กวิน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลักษม์กวิน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลักษม์กวิน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลักษม์กวิน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ ลักษม์กวิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลักษม์กวิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลักษม์กวิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ลักษม์กวิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทรงลัก 18 ซง-ลัก Song Lak หญิง -
รุ่งลักษณ์ 37 รุ่ง-ลัก Rung Lak หญิง -
บุญลักษ์ 31 บุน-ลัก Bun Lak ชาย -
ไพลักษ์ 41 พัย-ลัก Phai Lak หญิง -
ลักษณ์กวิน 45 ลัก-กะ-วิน Lak Ka Win ชาย ลักษณะอันดีงาม
เจริญลักษณ์ 49 จะ-เริน-ลัก Cha Roen Lak หญิง -
สุราลักษณ์ 42 สุ-รา-ลัก Su Ra Lak หญิง -
ขวัญสิริลักษณ์ 64 ขวัน-สิ-หริ-ลัก Khwan Si Ri Lak หญิง ลักษณะของมิ่งขวัญที่นำมาซึ่งความเจริญ
บุญญลักษณ์ 40 บุน-ยะ-ลัก Bun Ya Lak หญิง ลักษณะของผู้มีบุญ
สลัก 18 สะ-หลัก Sa Lak ชาย -
สุลักษณา 29 สุ-ลัก-สะ-นา Su Lak Sa Na ไม่ระบุ -
รัศมีลักษณ์ 56 รัด-สะ-หมี-ลัก Rat Sa Mi Lak หญิง แสงสว่างที่มีลักษณะดี
ขวัญลักษณ์ 45 ขวัน-ลัก Khwan Lak หญิง ลักษณะของสิ่งอันเป็นที่รัก
เยาลักษณ์ 40 เยา-ลัก Yao Lak หญิง -
กฤติลักษณ์ 38 กริด-ติ-ลัก Krit Ti Lak ไม่ระบุ ลักษณะของความสำเร็จ
รัตนลักษณ์ 45 รัด-ตะ-นะ-ลัก Rat Ta Na Lak หญิง ลักษณะที่มีค่ายิ่ง
จรุงลักษณ์ 42 จะ-รุง-ลัก Cha Rung Lak หญิง ลักษณะอันชื่นใจ
อัญชลักษณ์ 45 อัน-ชะ-ลัก An Cha Lak หญิง -
ชวัญลักษณ์ 45 ชะ-วัน-ลัก Cha Wan Lak หญิง ผู้มีลักษณะที่งดงามและรุ่งเรือง
จุทาลักษ์ 33 จุ-ทา-ลัก Chu Tha Lak หญิง -
ลักษ์ชัย 38 ลัก-ชัย Lak Chai ชาย -
ลักษณ์ตระกูล 49 ลัก-ตระ-กูน Lak Tra Kun ไม่ระบุ -
นงค์ลักณ์ 45 นง-ลัก-กะ Nong Lak Ka หญิง -
กัญญาลักษณ์ 43 กัน-ยา-ลัก Kan Ya Lak ไม่ระบุ หญิงผู้มีลักษณะดี
นงลักษณ์ 36 นง-ลัก Nong Lak หญิง หญิงผู้มีลักษณะดี
ทรงลักษณ์ 36 ซง-ลัก Song Lak หญิง -
ชุติลักษณ์ 39 ชุ-ติ-ลัก Chu Ti Lak หญิง ลักษณะของความรุ่งเรือง
ศิริลักษม์ 48 สิ-หริ-ลัก-สะ Si Ri Lak Sa ไม่ระบุ -
ณัฐลักษณ์ 47 นัด-ถะ-ลัก Nat Tha Lak ไม่ระบุ ลักษณะของผู้ฉลาด
คุนาลักษณ์ 40 คุ-นา-ลัก Khu Na Lak หญิง -
ธำรงลักษณ์ 40 ทัม-รง-ลัก Tham Rong Lak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รักษาไว้ซึ่งคุณสมบัติ
ธัญญลักษณ์ 45 ทัน-ยะ-ลัก Than Ya Lak หญิง ลักษณะของผู้มีโชค
อนงค์ลักษ์ 50 อะ-นง-ลัก A Nong Lak หญิง -
วิไลลักษณ์ 54 วิ-ลัย-ลัก Wi Lai Lak หญิง มีลักษณะงาม, ผิวงามดี
ลักคะนา 25 ลัก-คะ-นา Lak Kha Na หญิง เวลาอันเป็นมงคล
ศิริลักษมี 46 สิ-หริ-ลัก-สะ-หมี Si Ri Lak Sa Mi หญิง พระลักษณมีผู้นำมาซึ่งความเจริญ, พระลักษมีผู้ทรงสิริโฉมยิ่งนัก
สลักจิตร์ 44 สะ-หลัก-จิด Sa Lak Chit หญิง ตราตรึงไว้ในดวงใจ
อารีย์ลักษณ์ 64 อา-รี-ลัก A Ri Lak หญิง ผู้มีลักษณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ศรีพิมลักษณ์ 64 สี-พิม-ลัก Si Phim Lak หญิง ลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ชยลักษ์ 34 ชะ-ยะ-ลัก Cha Ya Lak ไม่ระบุ เครื่องหมายแห่งชัยชนะ