บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลักษณ์กมลา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลักษณ์กมลา
ชื่อ ลักษณ์กมลา ความหมาย แปลว่า ผู้มีรูปร่างดังนางงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ลัก-กัม-มะ-ลา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Lak Kam Ma La
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลักษณ์กมลา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลักษณ์กมลา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลักษณ์กมลา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลักษณ์กมลา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 117 หรือ 17
หมายเลข 17 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการถูกลิดรอนและการขัดขวางความสำเร็จของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ พลังของหมายเลขจะทำให้เจอแต่สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี และส่งผลไปถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคถุงน้ำดี โรคตับอักเสบ ไมเกรน เจ็บกระดูกข้อต่อในร่างกาย ในทางตรงกันข้ามหมายเลขนี้ให้พลังด้านความสำเร็จ แม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามา แต่ก็ถือว่ายังบริหารความสำเร็จของชีวิตให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ เช่นเดียวกันกับหน้าที่การงาน ก็ยังสามารถมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้ แต่ก็มักจะถูกกดดันจากสังคมรอบข้าง ถ้าใจไม่แข็งพอ ขาเก้าอี้อาจหักได้ง่ายๆ มีโอกาสทำให้ต้องตกจากตำแหน่งที่อยู่ได้มากเลยทีเดียว
ชื่อ ลักษณ์กมลา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลักษณ์กมลา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลักษณ์กมลา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ลักษณ์กมลา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฉันทลักษณ์ 44 ฉัน-ทะ-ลัก Chan Tha Lak หญิง ตำราว่าด้วยคำประพันธ์
ศรินญลักษณ์ 53 สะ-ริน-ยะ-ลัก Sa Rin Ya Lak หญิง -
ศิลิลักษณ์ 50 สิ-ลิ-ลัก Si Li Lak หญิง -
เสรีลักษณ์ 49 เส-รี-ลัก Se Ri Lak ชาย -
จินดาลักษณ์ 46 จิน-ดา-ลัก Chin Da Lak หญิง ผู้มีลักษณะดั่งแก้วมณี
เบญจลักษน์ 43 เบน-จะ-ลัก Ben Cha Lak ไม่ระบุ -
หนูหลัก 28 หนู-หลัก Nu Lak หญิง -
กรลักษณ์ 34 กอน-ลัก Kon Lak ไม่ระบุ ลักษณะของแขน
จินตนาลักษณ์ 53 จิน-ตะ-นา-ลัก Chin Ta Na Lak หญิง -
ลักษม์กวิน 45 ลัก-กะ-วิน Lak Ka Win ชาย ผู้มีลักษณะดีงาม
ลักษณ์ขณา 37 ลัก-ขะ-นา Lak Kha Na หญิง ผู้มีลักษณะดี
พิรุณลักษณ์ 51 พิ-รุน-ลัก Phi Run Lak หญิง -
อภิญลักษณ์ 44 อะ-พิน-ลัก A Phin Lak ไม่ระบุ -
กิตศิริลักษณ์ 56 กิด-สิ-หริ-ลัก Kit Si Ri Lak หญิง ผู้มีลักษณะมงคลที่น่าสรรเสริญ
นรีลักษณ์ 45 นะ-รี-ลัก Na Ri Lak หญิง -
ปวรลักษณ์ 41 ปะ-วอน-ลัก Pa Won Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ศรีเสาวลักษณ์ 63 สี-เสา-วะ-ลัก Si Sao Wa Lak หญิง ความมีลักษณะดี ร่ำรวย
ประยวนลักษณ์ 58 ประ-ยวน-ลัก Pra Yuan Lak ชาย -
ฉัตรตรีลักษณ์ 59 ฉัด-ตรี-ลัก Chat Tri Lak หญิง ลักษณะ 3 ประการของร่มเงา
นงค์ลักษ์ 44 นง-ลัก Nong Lak หญิง หญิงผู้มีลักษณะดี
ชฐาลักษณ์ 41 ชะ-ถา-ลัก Cha Tha Lak หญิง ลักษณะของผู้ที่เกิดมามั่นคง
ปิยลักษิกา 35 ปิ-ยะ-ลัก-สิ-กา Pi Ya Lak Si Ka ไม่ระบุ -
รัตนลักษณ์ 45 รัด-ตะ-นะ-ลัก Rat Ta Na Lak หญิง ลักษณะที่มีค่ายิ่ง
แรมลักษ์ 35 แรม-ลัก Raem Lak ชาย -
ภัทรลักษณ์ 39 พัด-ทะ-ระ-ลัก Phat Tha Ra Lak หญิง -
วรัณลักษณ์ 48 วะ-รัน-ลัก Wa Ran Lak หญิง ลักษณะของผู้ประเสริฐ
ยุวลักษณ์ 44 ยุ-วะ-ลัก Yu Wa Lak หญิง ลักษณะของหนุ่มสาว
จิราลักษ์ 39 จิ-รา-ลัก Chi Ra Lak ไม่ระบุ ลักษณะที่ยั่งยืนตลอดกาล
กัญจน์พิลักษณ์ 70 กัน-พิ-ลัก Kan Phi Lak หญิง -
จุฤาลักษณ์ 38 จุ-รือ-ลัก Chu Rue Lak หญิง -
ลักขนา 19 ลัก-ขะ-หนา Lak Kha Na หญิง -
สิริลักณ์ 44 สิ-หริ-ลัก-กะ Si Ri Lak Ka หญิง -
อนงค์ลักษ์ 50 อะ-นง-ลัก A Nong Lak หญิง -
สุรีลักษ์ 43 สุ-รี-ลัก Su Ri Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันประเสริฐเหมือนเทวดา
เพชรลักษณ์ 45 เพ็ด-ลัก Phet Lak หญิง -
สิริลักษณ์ 48 สิ-หริ-ลัก Si Ri Lak หญิง มีลักษณะที่เป็นมงคล
นภัสลักษณ์ 46 นะ-พัด-สะ-ลัก Na Phat Sa Lak หญิง จดหมายจากสวรรค์
เอกลักษณ์ 38 เอก-กะ-ลัก Ek Ka Lak ชาย ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน
ศรีลักษณ์ 47 สี-ลัก Si Lak หญิง ผู้มีลักษณะที่เป็นมงคล
อุราลักษณ์ 41 อุ-รา-ลัก U Ra Lak หญิง -