บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลลิตญา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลลิตญา
ชื่อ ลลิตญา ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้อันน่ารัก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ละ-ลิด-ตะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า La Lit Ta Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลลิตญา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลลิตญา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลลิตญา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลลิตญา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ลลิตญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ลลิตญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลลิตญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ลลิตญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลลิตญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ลลิตญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลลิตญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ลลิตญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัลย์มิรา 42 กัน-ละ-มิ-รา Kan La Mi Ra หญิง หญิงที่อยู่ไกล
จุลภัสร์ 38 จุน-ละ-พัด Chun La Phat ไม่ระบุ แสงสว่างเล็กๆ
กัลย์รวี 45 กัน-ละ-ระ-วี Kan La Ra Wi หญิง หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
บายโล้ะ 27 บาย-โละ Bai Lo หญิง -
พลศิษฐ์ 47 พน-ละ-สิด Phon La Sit ชาย เหนือผู้อื่นทางพละกำลัง
ผลดา 16 ผะ-ละ-ดา Pha La Da หญิง ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ
พัลลภา 26 พัน-ละ-พา Phan La Pha หญิง คนโปรด
ลภัสวรินทร์ 51 ละ-พัด-วะ-ริน La Phat Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐด้วยลาภ
กุลณสร 24 กุน-ละ-นะ-สอน Kun La Na Son หญิง วงศ์ตระกูลผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
ลวัณกร 26 ละ-วัน-กอน La Wan Kon ไม่ระบุ ผู้ให้ความสวยงาม
ปภาลลิตา 24 ปะ-พา-ละ-ลิ-ตา Pa Pha La Li Ta หญิง แสงสว่างแห่งความสวยงาม
นาละเอียด 40 นา-ละ-เอียด Na La Iat หญิง -
ละอองแก้ว 35 ละ-ออง-แก้ว La Ong Kaeo หญิง -
ช้องฌลรี 34 ช้อง-ชน-ละ-รี Chong Chon La Ri หญิง มีผมหยักโศก
มะซอและ 34 มะ-ซอ-และ Ma So Lae ชาย -
กลรัตน์ 32 กน-ละ-รัด Kon La Rat หญิง เป็นดุจรัตนะ, ประเสริฐดุจรัตนะ
กัลยรักษ์ 41 กัน-ละ-ยะ-รัก Kan La Ya Rak หญิง ผู้รักษาหญิงสาว
กัลยาพรรณ 41 กัน-ละ-ยา-พัน Kan La Ya Phan หญิง หญิงสาวผู้มีชาติตระกูล, หญิงสาวผู้มีผิวพรรณงาม
กัลย์ชนา 36 กัน-ละ-ชะ-นา Kan La Cha Na หญิง หญิงสาว
ละเหย่น 31 ละ-เหย่น La Yen หญิง -
ละไม 24 ละ-มัย La Mai หญิง น่ารักน่าเอ็นดู งามชวนดู ชื่นบาน
กัลยาสินี 43 กัน-ละ-ยา-สิ-นี Kan La Ya Si Ni ไม่ระบุ หญิงสาวที่งดงามและบริสุทธิ์
กลทีป์ 26 กน-ละ-ที Kon La Thi ชาย เปรียบเสมือนแสงสว่าง, เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง
กุนธร 15 กุน-ละ-ทอน Kun La Thon ชาย พระวิษณุ
ชลภัสส์ 36 ชน-ละ-พัด Chon La Phat หญิง แสงสว่างแห่งสายน้ำ
แกละไพ 30 แกละ-พัย Klae Phai หญิง -
กมลฉันท์ 36 กะ-มน-ละ-ฉัน Ka Mon La Chan หญิง ความพอใจ, ชื่อของฉันทลักษณ์
นนทน์ชลธร 41 นน-ทะ-ชน-ละ-ทอน Non Tha Chon La Thon ชาย ทะเลแห่งความยินดี
หงลดา 15 หง-ละ-ดา Hong La Da หญิง -
พัชลดา 22 พัด-ชะ-ละ-ดา Phat Cha La Da ไม่ระบุ -
ลออรัตน์ 43 ละ-ออ-รัด La O Rat หญิง ดวงแก้วที่สวยงาม
กัลยาธร 28 กัน-ละ-ยา-ทอน Kan La Ya Thon หญิง หญิงที่ทรงไว้ซึ่งความงดงาม
กุลภรณ์ 27 กุ-ละ-พอน Ku La Phon หญิง ค้ำจุนวงศ์สกุล
กุลนิตย์ 37 กุน-ละ-นิด Kun La Nit ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความสม่ำเสมอ
ชลันลดา 25 ชะ-ลัน-ละ-ดา Cha Lan La Da หญิง -
กุลรัตน์ 33 กุ-ละ-รัด Ku La Rat หญิง ดวงแก้วแห่งสกุลวงศ์
ลม้าย 22 ละ-ม้าย La Mai หญิง -
พิมพ์ลตัส 54 พิม-ละ-ตัด Phim La Tat หญิง -
นลนันทน์ 40 นน-ละ-นัน Non La Nan หญิง ผู้เปล่งแสงแห่งความยินดี
นีลมณี 35 นี-ละ-มะ-นี Ni La Ma Ni หญิง พลอยชนิดหนึ่ง