บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลมินต์ปราง

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลมินต์ปราง
ชื่อ ลมินต์ปราง ความหมาย แปลว่า งดงามสมบูรณ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ละ-มิน-ปราง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า La Min Prang
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลมินต์ปราง ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลมินต์ปราง ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลมินต์ปราง ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลมินต์ปราง ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ลมินต์ปราง สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ลมินต์ปราง มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลมินต์ปราง สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลมินต์ปราง มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลมินต์ปราง สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ลมินต์ปราง มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ดิลกลดา 20 ดิ-หลก-ละ-ดา Di Lok La Da หญิง เถาไม้ประดับ
กุลณัฏฐา 36 กุน-ละ-นัด-ถา Kun La Nat Tha หญิง เชื้อสายนักปราชญ์
กุลรัชต์สร 41 กุน-ละ-รัด-สอน Kun La Rat Son หญิง วงศ์ตระกูลที่มีเงินและปัญญาเฉียบแหลมดุจศร
สุกัลลยาณี 46 สุ-กัน-ละ-ยา-นี Su Kan La Ya Ni หญิง -
ลภัสนันท์ 42 ละ-พัด-สะ-นัน La Phat Sa Nan หญิง ผู้เจริญในความสุข
กุลภณ 14 กุน-ละ-พน Kun La Phon ชาย วงศ์ตระกูลที่ได้รับการกล่าวถึง
พลภิท 20 พน-ละ-พิด Phon La Phit ชาย ชื่อพระอินทร์
พิมพ์ลตัส 54 พิม-ละ-ตัด Phim La Tat หญิง -
พลทรรป 25 พน-ละ-ทับ Phon La Thap ชาย ความภาคภูมิในกำลัง
นนทน์ชลธร 41 นน-ทะ-ชน-ละ-ทอน Non Tha Chon La Thon ชาย ทะเลแห่งความยินดี
ลมน 16 ละ-มน La Mon ไม่ระบุ -
นาถลดา 15 นาด-ละ-ดา Nat La Da หญิง -
ลลิดา 18 ละ-ลิ-ดา La Li Da หญิง หญิงผู้น่ารักน่าเชิดชู
ชลรัตน์ 33 ชน-ละ-รัด Chon La Rat หญิง รัตนะจากน้ำ
ดำละดี 20 ดัม-ละ-ดี Dam La Di ชาย -
นนลณี 28 นน-ละ-นี Non La Ni ไม่ระบุ -
จิลลาวัลย์ 56 จิ-ละ-ลา-วัน Chi La La Wan หญิง สายป่าน
เยาวีละด์ 44 เยา-วี-หละ Yao Wi La หญิง -
ลัลนา 22 ลัน-ละ-นา Lan La Na หญิง สาวงาม
จิรลตา 24 จิ-ระ-ละ-ตา Chi Ra La Ta หญิง ผู้มีเชื่อสายที่มั่นคง
นิลฟดี 31 นิน-ละ-ดี Nin La Di ไม่ระบุ -
ลสิตา 21 ละ-สิ-ตา La Si Ta ไม่ระบุ -
กุลสินีนาถ 38 กุน-ละ-สิ-นี-นาด Kun La Si Ni Nat ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นที่พึ่งและเกิดในสกุลที่ดี
ลลิภัทร 26 ละ-ลิ-พัด La Li Phat ไม่ระบุ งามและเจริญ
ลรินทิพย์ 49 ละ-ริน-ทิบ La Rin Thip หญิง -
ละมวล 27 ละ-มวน La Muan หญิง -
ละมุง 18 ละ-มุง La Mung ชาย -
กัลยภัทร 29 กัน-ละ-ยะ-พัด Kan La Ya Phat ไม่ระบุ หญิงที่ประเสริฐ
สละ 17 สะ-หละ Sa La ชาย -
กนกาลณ์ 28 กน-กา-ละ Kon Ka La ไม่ระบุ -
เจลกา 16 เจ-ละ-กา Che La Ka ไม่ระบุ กระต่าย
กุลกานดา 17 กุน-ละ-กาน-ดา Kun La Kan Da ไม่ระบุ เป็นที่รักของตระกูล
พลสรรค์ 42 พะ-ละ-สัน Pha La San ชาย ผู้สร้างกำลัง
กฤษฏิ์ลภน 40 กิด-ละ-พน Kit La Phon ชาย ผู้ฉลาดและมีลาภ
กรณ์กัลย์ 47 กอน-กัน-ละ Kon Kan La ไม่ระบุ -
ดนุลดา 15 ดะ-นุ-ละ-ดา Da Nu La Da หญิง เองบาร่างเล็ก
กุลชฎา 16 กุน-ละ-ชะ-ดา Kun La Cha Da ไม่ระบุ ผู้เกิดมาสูงส่งด้วยวงศ์ตระกูล
กุลภัทร์ 27 กุน-ละ-พัด Kun La Phat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ประเสริฐ
ปาลยศ 24 ปา-ละ-ยด Pa La Yot ชาย ผู้มีเกียรติ์ที่ต้องรักษา, ผู้รักษาเกียรติ์
ลลิตรา 24 ละ-ลิด-รา La Lit Ra หญิง -