บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลภิสณา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลภิสณา
ชื่อ ลภิสณา ความหมาย แปลว่า อำนาจของผู้ยิ่งใหญ่ที่มีลาภ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ละ-พิ-สะ-นา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า La Phi Sa Na
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภิสณา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลภิสณา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภิสณา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภิสณา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ลภิสณา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ลภิสณา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภิสณา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลภิสณา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภิสณา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ลภิสณา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ลภัสสิริณ 42 ละ-พัด-สิ-ริน La Phat Si Rin หญิง ผู้อยู่ในความเป็นมงคลอันเป็นลาภยศ
ทุนละ 17 ทุน-ละ Thun La ชาย -
กาญลดา 14 กาน-ละ-ดา Kan La Da หญิง -
ลอองศรี 38 ละ-ออง-สี La Ong Si หญิง -
ละอี 23 ละ-อี La I ไม่ระบุ -
กนกลดา 15 กะ-หนก-ละ-ดา Ka Nok La Da หญิง เถาทอง
กุลยาภรณ์ 36 กุน-ละ-ยา-พอน Kun La Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล
ศีลดา 22 สี-ละ-ดา Si La Da หญิง มีคุณธรรม
กุลณสร 24 กุน-ละ-นะ-สอน Kun La Na Son หญิง วงศ์ตระกูลผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
ละขิ่น 22 ละ-ขิ่น La Khin หญิง -
กุลภา 10 กุน-ละ-พา Kun La Pha ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งตระกูล
กนทิชา 14 กน-ละ-ทิ-ชา Kon La Thi Cha หญิง ผู้เกิดมาคอย 2 ครั้ง
พลพรรธน์ 48 พน-ละ-พัด Phon La Phat ชาย เจริญงอกงามทางอำนาจ
จิตลมัย 36 จิ-ตะ-ละ-มัย Chi Ta La Mai หญิง -
ลลินมาศ 34 ละ-ลิน-มาด La Lin Mat หญิง ผู้มีความน่ารักดังทองคำ, ผู้มีคุณค่าความน่ารัก
นวลลดา 25 นวน-ละ-ดา Nuan La Da หญิง -
ศศิกัลยา 38 สะ-สิ-กัน-ละ-ยา Sa Si Kan La Ya หญิง -
ละม้อม 28 ละ-ม้อม La Mom หญิง -
ลลิฎประภัทร 41 ละ-ลิด-ประ-พัด La Lit Pra Phat หญิง -
พิลสิต 32 พิ-ละ-ละ-สิด Phi La La Sit หญิง ส่องแสงระยิบระยับ
ธัญลลิตา 32 ทัน-ละ-ลิ-ตา Than La Li Ta หญิง -
กลธีร์ 31 กน-ละ-ที Kon La Thi ไม่ระบุ ผู้รอบรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
ลดาวรรณ 27 ละ-ดา-วัน La Da Wan หญิง เชื้อสาย
ยุลดา 17 ยุ-ละ-ดา Yu La Da หญิง หญิงผู้มีเชื้อสายจากฟากฟ้า
ลดาพรรณ 29 ละ-ดา-พัน La Da Phan ไม่ระบุ -
ลลิลพรรณ 43 ละ-ลิน-พัน La Lin Phan ไม่ระบุ ผิวงาม
โละ 14 โละ Lo ชาย -
สุพิล 26 สุ-พิ-ละ Su Phi La หญิง -
ตลฤดี 18 ตะ-ละ-รึ-ดี Ta La Rue Di ไม่ระบุ -
กุลนัดดา 20 กุน-ละ-นัด-ดา Kun La Nat Da ไม่ระบุ หลานสาวของผู้มีวงศ์ตระกูล
ลัลลดา 24 ลัน-ละ-ดา Lan La Da หญิง หญิงผู้น่ารัก
ลมินต์ปราง 41 ละ-มิน-ปราง La Min Prang หญิง งดงามสมบูรณ์
ชวัลชา 21 ชะ-วัน-ละ-ชา Cha Wan La Cha ไม่ระบุ เกิดมารุ่งเรือง
สิละ 21 สิ-ละ Si La ชาย -
ละคน 19 ละ-คน La Khon หญิง -
ลัลลนัฎ 36 ลัน-ละ-นัด Lan La Nat หญิง ปราชญ์ผู้มีความน่ารัก
นิลกาล 23 นิน-ละ-กาน Nin La Kan ได้ทั้งชายและหญิง พลอยแห่งกาลเวลา
โจ๊ะโละ 35 โจ๊ะ-โละ Cho Lo ชาย -
ลวีวรรณ์ 47 ละ-วี-วัน La Wi Wan ไม่ระบุ -
กุลพญา 21 กุน-ละ-พะ-ยา Kun La Pha Ya ไม่ระบุ เชื้อสายพระราชา