บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลภัสสิลา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลภัสสิลา
ชื่อ ลภัสสิลา ความหมาย แปลว่า มีความแข็งแกร่ง(หิน)เป็นลาภ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ละ-พัด-สิ-ลา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า La Phat Si La
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสสิลา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลภัสสิลา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสสิลา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสสิลา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 97
หมายเลข 97 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเงินและความเหน็ดเหนื่อย เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างดี แม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญมากเท่าไหร่ ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครอง สนับสนุนชะตาชีวิตอยู่รอบด้าน ด้านทรัพย์สินเงินทอง จะมีทรัพย์มรดก มีเกียรติยศชื่อเสียง มีความรุ่งโรจน์ในชีวิต มีโอกาสได้ลาภลอย แต่จุดเสียคือต้องระวังเรื่องสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยดี เพราะมีอิทธิพลของของดาวเสาร์คอยเล่นงาน
ชื่อ ลภัสสิลา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ลภัสสิลา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสสิลา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลภัสสิลา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสสิลา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ลภัสสิลา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสสิลา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ลภัสสิลา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กุลนันทน์ 37 กุ-ละ-นัน Ku La Nan ชาย เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
วัลลภา 24 วัน-ละ-พา Wan La Pha หญิง หญิงผู้เป็นที่รักที่น่าทะนุถนอม
ละเหลี่ยม 44 ละ-เหลี่ยม La Liam ไม่ระบุ -
คณิตลดา 24 คะ-นิด-ละ-ดา Kha Nit La Da หญิง เชื้อสายของนักคำนวณ
หงลดา 15 หง-ละ-ดา Hong La Da หญิง -
ธนลภัส 27 ทะ-นะ-ละ-พัด Tha Na La Phat หญิง ลาภที่เกิดทรัพย์
กัลย์ณภัส 45 กัน-ละ-นะ-พัด Kan La Na Phat หญิง หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
กุลศิร์ญาดา 39 กุน-ละ-สิ-ยา-ดา Kun La Si Ya Da ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลของยอดแห่งนักปราชญ์
ภัทรลดา 18 พัด-ทะ-ระ-ละ-ดา Phat Tha Ra La Da หญิง -
ลัลนาพร 34 ลัน-ละ-นา-พอน Lan La Na Phon ไม่ระบุ สาวสวยผู้มีพรสวรรค์
กุลรัศมิ์ 41 กุน-ละ-รัด Kun La Rat หญิง เชื้อสายผู้รุ่งเรือง, ผู้เป็นแสงสว่างของวงศ์ตระกูล
ลลิลฤทธิ์ 41 ละ-ลิน-ริด La Lin Rit ชาย ผู้มีอำนาจที่มีท่าทีน่ารัก
กุลรวี 25 กุน-ละ-ระ-วี Kun La Ra Wi ไม่ระบุ เชื้อสายพระอาทิตย์
นนทน์ชลธร 41 นน-ทะ-ชน-ละ-ทอน Non Tha Chon La Thon ชาย ทะเลแห่งความยินดี
นลพรรณ 32 นน-ละ-พัน Non La Phan หญิง มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว, มีผิวพรรณงาม
กันต์ลภัส 40 กัน-ละ-พัด Kan La Phat หญิง ผู้มีลาภและน่ารัก
ตุลธร 18 ตุน-ละ-ทอน Tun La Thon ชาย ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
พะละแปว 32 พะ-ละ-แปว Pha La Paeo ชาย -
ลดามณี 25 ละ-ดา-มะ-นี La Da Ma Ni หญิง แก้วพระพาฬ
สุพละ 26 สุบ-ละ Sup La หญิง -
กัลยานุช 28 กัน-ละ-ยา-นุด Kan La Ya Nut ไม่ระบุ น้องสาวผู้มีความสุข
แกละ 13 แกละ Klae ชาย -
ชฏิลดา 23 ชะ-ติ-ละ-ดา Cha Ti La Da ไม่ระบุ ผู้ยินดีในการเป็นนักบวชและอยู่ในป่า
วรรณ์ลภา 36 วัน-ละ-พา Wan La Pha หญิง หญิงผู้เป็นที่รักที่น่าทะนุถนอม
ละม้อม 28 ละ-ม้อม La Mom หญิง -
นัฐลดา 26 นัด-ถะ-ละ-ดา Nat Tha La Da ไม่ระบุ เชื้อสายนักปราชญ์
ลลิฎประภัทร 41 ละ-ลิด-ประ-พัด La Lit Pra Phat หญิง -
จิลภัชธนัน 41 จิ-ละ-พัด-ทะ-นัน Chi La Phat Tha Nan หญิง ผู้จำแนกว่าวและทรัพย์
วรินทร์ลภัส 51 วะ-ริน-ละ-พัด Wa Rin La Phat หญิง ลาภที่เกิดจากความเจริญอันยิ่งใหญ่
สะและ 23 สะ-และ Sa Lae ชาย -
ฉัตรลดา 24 ฉัด-ละ-ดา Chat La Da หญิง ผู้เป็นร่มเงาของเชื้อสาย
ชวัลชา 21 ชะ-วัน-ละ-ชา Cha Wan La Cha ไม่ระบุ เกิดมารุ่งเรือง
กุลปริยา 27 กุน-ละ-ปะ-ริ-ยา Kun La Pa Ri Ya หญิง เป็นที่รักในสกุลวงศ์
ละอองเทียน 47 ละ-ออง-เทียน La Ong Thian หญิง -
ชนันลดา 24 ชะ-นัน-ละ-ดา Cha Nan La Da หญิง เชื้อสายของบิดา
แกละเจ๊ะ 32 แกละ-เจ๊ะ Klae Che หญิง -
ละคาย 23 ละ-คาย La Khai หญิง -
ละอองทราย 38 ละ-ออง-ซาย La Ong Sai หญิง -
ฉัฐลดา 26 ฉัด-ละ-ดา Chat La Da ไม่ระบุ ผู้เป็นร่มเงาของเชื้อสาย
วิมลยา 30 วิ-มน-ละ-ยา Wi Mon La Ya หญิง ทำให้สะอาด, ทำให้บริสุทธิ์