บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลภัสสิริณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลภัสสิริณ
ชื่อ ลภัสสิริณ ความหมาย แปลว่า ผู้อยู่ในความเป็นมงคลอันเป็นลาภยศ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ละ-พัด-สิ-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า La Phat Si Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสสิริณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลภัสสิริณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสสิริณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสสิริณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ ลภัสสิริณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ลภัสสิริณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสสิริณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลภัสสิริณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสสิริณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ลภัสสิริณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ลคร 14 ละ-คอน La Khon ชาย -
ลลิตวดี 33 ละ-ลิด-วะ-ดี La Lit Wa Di หญิง หญิงผู้มีความน่ารัก, หญิงผู้มีความน่าเอ็นดู.
ละกล 17 ละ-กน La Kon หญิง -
นัฐลดา 26 นัด-ถะ-ละ-ดา Nat Tha La Da ไม่ระบุ เชื้อสายนักปราชญ์
นารีละ 27 นา-รี-ละ Na Ri La ไม่ระบุ -
กุลการ 14 กุน-ละ-กาน Kun La Kan ชาย การงานของวงศ์ตระกูล
กัลย์ชลิดา 42 กัน-ละ-ชะ-ลิ-ดา Kan La Cha Li Da หญิง สตรีผู้รุ่งเรืองแล้ว
กุญช์ภัช 24 กุน-ละ-พัด Kun La Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้จำแนกช้าง
ผาลกฤษ 21 ผา-ละ-กริด Pha La Krit ชาย งอกงาม
นลินลฎา 32 นะ-ลิน-ละ-ดา Na Lin La Da หญิง หญิงผู้น่ารัก
ลดาวดี 22 ละ-ดา-วะ-ดี La Da Wa Di หญิง -
ดลวัฒน์ 34 ดน-ละ-วัด Don La Wat ชาย ถึงความเจริญ
กรรณลดา 22 กัน-ละ-ดา Kan La Da หญิง ใบหู
กันลยากร 30 กัน-ละ-ยา-กอน Kan La Ya Kon ไม่ระบุ บ่อเกิดแห่งความสุข
พรหมลวัตร 45 พรม-ละ-วัด Phrom La Wat ชาย ผู้ทำการเก็บเกียวความประเสริฐ
ภัลลวี 30 พัน-ละ-วี Phan La Wi หญิง ใช้เป็นชื่อไม่มีความหมายเฉพาะ
ละนอง 23 ละ-นอง La Nong หญิง -
จิตละออ 35 จิด-ละ-ออ Chit La O ไม่ระบุ ใจที่งดงาม
กุลนาถ 15 กุ-ละ-นาด Ku La Nat หญิง เป็นที่พึ่งแห่งวงศ์สกุล
ลลลพัชญ์ 45 ลัน-ละ-พัด Lan La Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบอันน่ารัก, ปราชญ์ผู้น่ารัก
ลติกร 18 ละ-ติ-กอน La Ti Kon หญิง -
จิตลดา 21 จิด-ละ-ดา Chit La Da หญิง จิตใจงาม
นวชลกร 24 นะ-วะ-ชน-ละ-กอน Na Wa Chon La Kon ชาย เมฆก้อนใหม่, มหาสมุทรแห่งใหม่
กลทีป์ 26 กน-ละ-ที Kon La Thi ชาย เปรียบเสมือนแสงสว่าง, เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง
กุลศยา 24 กุน-ละ-สะ-หยา Kun La Sa Ya หญิง ผู้อาศัยวงศ์ตระกูล
ชลมัย 25 ชน-ละ-มัย Chon La Mai หญิง ประกอบด้วยน้ำ
พลภฤต 19 พน-ละ-พรึด Phon La Phruet ชาย เข้มแข็ง
กัลลวิทย์ 45 กัน-ละ-วิด Kan La Wit ชาย -
กัลย์ทิชา 36 กัน-ละ-ทิ-ชา Kan La Thi Cha หญิง หญิงผู้เกิดสองครั้ง
ศีลดา 22 สี-ละ-ดา Si La Da หญิง มีคุณธรรม
ละเอียบ 35 ละ-เอียบ La Iap หญิง -
กัลย์ณญาพัชร 56 กัน-ละ-นะ-ยา-พัด Kan La Na Ya Phat หญิง หญิงที่มีความรู้มาก
เมลดา 15 เม-ละ-ดา Me La Da หญิง เชื้อสายของมารดา
ลลิภัตร 28 ละ-ลิ-พัด La Li Phat ไม่ระบุ งามและเจริญ
ลัลน์ลลิต 49 ลัน-ละ-ลิด Lan La Lit หญิง สาวสวย
หอมละออ 38 หอม-ละ-ออ Hom La O ชาย -
ชูศัลป์ 32 ชู-สัน-ละ Chu San La ไม่ระบุ -
ละอองแก้ว 35 ละ-ออง-แก้ว La Ong Kaeo หญิง -
พิลลภ 25 พิ-ละ-ลบ Phi La Lop ชาย -
ลาลนา 19 ลา-ละ-นา La La Na หญิง ปลอบ, ประโลม