บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลภัสภณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลภัสภณ
ชื่อ ลภัสภณ ความหมาย แปลว่า ผู้พูดแล้วมีลาภ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ละ-พัด-สะ-พน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า La Phat Sa Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสภณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลภัสภณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสภณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสภณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 88
หมายเลข 88 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความร้ายแรงและการถูกเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนหลงผิด จะถูกศัตรูและวิญญาณร้ายคอยเล่นงาน กลั่นแกล้ง จะมีปัญหาด้านคู่ครองทุกรูปแบบ อิทธิพลของดาวราหูสองดวงจะให้ผลสองเท่า บั้นปลายชีวิตจะเจอปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรง ยากที่จะแก้ไขได้
ชื่อ ลภัสภณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ลภัสภณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสภณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ลภัสภณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสภณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลภัสภณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสภณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ลภัสภณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ลม่อม 23 ละ-ม่อม La Mom หญิง งาม, กลมกล่อม, น่ารัก, อ่อนโยน
รางละเวง 27 ราง-ละ-เวง Rang La Weng ไม่ระบุ -
ละออง 24 ละ-ออง La Ong หญิง -
พรลดา 20 พอน-ละ-ดา Phon La Da หญิง -
ยามีละห์ 45 ยา-มี-ละ Ya Mi La หญิง -
ลัฬวรรณ 34 ลัน-ละ-วัน Lan La Wan ไม่ระบุ -
อุดลย์ 31 อุ-ดน-ละ U Don La ไม่ระบุ -
นวลละออ 39 นวน-ละ-ออ Nuan La O หญิง -
ขวัญลดา 24 ขวัน-ละ-ดา Khwan La Da หญิง เครือเถาแห่งมิ่งขวัญ
พะพละพอ 44 พะ-พะ-ละ-พอ Pha Pha La Pho ชาย -
จิลลดา 24 จิ-ละ-ละ-ดา Chi La La Da หญิง ชื่อสวนของพระอินทร์
ละม้าย 26 ละ-ม้าย La Mai หญิง -
กุนทิวา 19 กุน-ละ-ทิ-วา Kun La Thi Wa หญิง หมูและกลางวัน
นีลวัสน์ 49 นี-ละ-วัด Ni La Wat ไม่ระบุ ชื่อดาวพระเสาร์
ชนันลดา 24 ชะ-นัน-ละ-ดา Cha Nan La Da หญิง เชื้อสายของบิดา
จิ่งละ 23 จิ่ง-ละ Ching La หญิง -
พลวรรธน์ 46 พน-ละ-วัด Phon La Wat ชาย ความเจริญด้วยอำนาจ
กุลภักดิ์ 28 กุน-ละ-พัก Kun La Phak ไม่ระบุ ผู้จงรักภักดีต่อวงศ์ตระกูล, วงศ์ตระกูลที่มีความจงรักภักดี
กุลปรียา 30 กุน-ละ-ปรี-ยา Kun La Pri Ya ไม่ระบุ เป็นที่รักของสกุลวงศ์
ชลธาร 17 ชน-ละ-ทาน Chon La Than ชาย ลำน้ำ, ร่องน้ำ, ทะเลสาบ
พลเสฏฐ์ 50 พน-ละ-เสด Phon La Set ชาย ประเสริฐด้วยกำลัง
จอมลดา 25 จอม-ละ-ดา Chom La Da ไม่ระบุ -
กุลพัชร์ 35 กุน-ละ-พัด Kun La Phat ไม่ระบุ เชื้อสายที่เข้มแข็ง
นาคลดา 18 นาก-ละ-ดา Nak La Da หญิง -
ลภัสสิริญ 41 ละ-พัด-สิ-ริน La Phat Si Rin หญิง ผู้มีความงามเป็นลาภ
ส่วยละ 32 ส่วย-ละ Suai La ชาย -
ตุลย์รมณีย์ 65 ตุน-ละ-รม-มะ-นี Tun La Rom Ma Ni หญิง ผู้งามอย่างสม่ำเสมอ
กุญช์ฤทธิ์ 36 กุน-ละ-ริด Kun La Rit ชาย อำนาจดั่งช้าง
วึละ 21 วึ-ละ Wue La หญิง -
ลภวร 17 ละ-พะ-วอน La Pha Won ชาย ได้โชคประเสริฐ
ละเยด 21 ละ-เยด La Yet ชาย -
กุลลธิดา 24 กุ-ละ-ทิ-ดา Ku La Thi Da หญิง หญิงที่เกิดในตระกูลดี
และแคะ 22 และ-แคะ Lae Khae หญิง -
กุนธร 15 กุน-ละ-ทอน Kun La Thon ชาย พระวิษณุ
กุลภณ 14 กุน-ละ-พน Kun La Phon ชาย วงศ์ตระกูลที่ได้รับการกล่าวถึง
ละม่อน 27 ละ-ม่อน La Mon หญิง -
ละดาวัล 28 ละ-ดา-วัน La Da Wan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกหอม
ลดามณี 25 ละ-ดา-มะ-นี La Da Ma Ni หญิง แก้วพระพาฬ
ลัลนาพร 34 ลัน-ละ-นา-พอน Lan La Na Phon ไม่ระบุ สาวสวยผู้มีพรสวรรค์
ละออทิพย์ 52 ละ-ออ-ทิบ La O Thip ไม่ระบุ -