บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลภัสปราณันต์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลภัสปราณันต์
ชื่อ ลภัสปราณันต์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีชีวิตที่มากด้วยทรัพย์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ละ-พัด-ปรา-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า La Phat Pra Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสปราณันต์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลภัสปราณันต์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสปราณันต์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสปราณันต์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 126 หรือ 26
หมายเลข 26 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความไม่มั่นคงในทุกๆ เรื่องและการถูกครอบงำ เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหาในทุกๆ เรื่อง ด้านชีวิตก็มักไม่มั่นคง ประสบความสำเร็จยากกว่าผู้อื่น มีปัญหาความรัก รักซ้อน รักสามเศร้า มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเล่นงาน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ต้องระมัดระวังให้มาก ด้านการเงินการงานคือแย่ จะถูกเลิกจ้าง หรือทำธุรกิจก็ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแนวคิดแนวทางอยู่ตลอด การเงินก็แย่ ปัญหาเยอะเลยทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ อาจทำให้ชีวิตพังได้เลย
ชื่อ ลภัสปราณันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ลภัสปราณันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสปราณันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลภัสปราณันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปลวัชร 24 ปะ-ละ-วัด Pa La Wat ชาย เพชรน้ำหนัก 1 ปละ
ชลธาร 17 ชน-ละ-ทาน Chon La Than ชาย ลำน้ำ, ร่องน้ำ, ทะเลสาบ
ลำละห์ 31 ลัม-หละ Lam La หญิง -
พุมเล๊ะ 33 พุม-เละ Phum Le ชาย -
กมลวร 22 กะ-มน-ละ-วอน Ka Mon La Won ชาย ประเสริฐเหมือนดอกบัว
ณัฏฐณลดา 40 นัด-ทะ-นะ-ละ-ดา Nat Tha Na La Da หญิง ผู้เป็นเครือเถาความรู้ของนักปราชญ์
ละคร 18 ละ-คอน La Khon ชาย -
กุลวัฒน์ 35 กุน-ละ-วัด Kun La Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยวงศ์ตระกูล
กัลยาวิไล 45 กัน-ละ-ยา-วิ-ลัย Kan La Ya Wi Lai หญิง สตรีที่มีความงดงาม
กุลวีณา 27 กุน-ละ-วี-นา Kun La Wi Na ไม่ระบุ เชื้อสายแห่งพิณ
ลม้าย 22 ละ-ม้าย La Mai หญิง -
ศีลดา 22 สี-ละ-ดา Si La Da หญิง มีคุณธรรม
นรินทร์ลดา 40 นะ-ริน-ละ-ดา Na Rin La Da หญิง สายของผู้เป็นใหญ่เหนือคน, เชื้อสายพระราชา
ลภาวัลย์ 41 ละ-พา-วัน La Pha Wan หญิง มีโชค
ละอองเทียน 47 ละ-ออง-เทียน La Ong Thian หญิง -
นลกช 14 นะ-ละ-กด Na La Kot หญิง ดอกบัวที่เปล่งแสง
บายโล้ะ 27 บาย-โละ Bai Lo หญิง -
อละไพ 33 อะ-ละ-พัย A La Phai ไม่ระบุ -
ผลวัต 27 ผน-ละ-วัด Phon La Wat ไม่ระบุ เกิดผล
กัญญ์ลภัสภร 45 กัน-ละ-พัด-พอน Kan La Phat Phon หญิง หญิงผู้ค้ำจุนลาภ
ละมุล 22 ละ-มุน La Mun หญิง -
กุลนัดดา 20 กุน-ละ-นัด-ดา Kun La Nat Da ไม่ระบุ หลานสาวของผู้มีวงศ์ตระกูล
ไอยลดา 31 อัย-ยะ-ละ-ดา Aiya Ya La Da ไม่ระบุ เชื้อสายของผู้เป็นใหญ่
ติณณ์ลภัส 44 ติน-นะ-ละ-พัด Tin Na La Phat ไม่ระบุ ผู้ข้ามพ้นความทุกข์และมีลาภ
ลภัทรดา 18 ละ-พัด-ทะ-ระ-ดา La Phat Tha Ra Da ไม่ระบุ ยินดีแล้วในทรัพย์
จอมลดา 25 จอม-ละ-ดา Chom La Da ไม่ระบุ -
พลภัทร 24 พน-ละ-พัด Phon La Phat ชาย ผู้มีกำลังและความเจริญ
วิศัลยา 36 วิ-สัน-ละ-ยา Wi San La Ya หญิง ไม่มีความทุกข์โศก
กุลธีรา 24 กุน-ละ-ที-รา Kun La Thi Ra หญิง เชื้อสายนักปราชญ์
กฤชลตา 14 กริด-ชะ-ละ-ตา Krit Cha La Ta หญิง อาวุธแห่งสายน้ำ
ชวัลภา 20 ชะ-วัน-ละ-พา Cha Wan La Pha ไม่ระบุ แสงอันเรืองรอง
ทรายลดา 22 ซาย-ละ-ดา Sai La Da หญิง -
ละมุง 18 ละ-มุง La Mung ชาย -
ว่าละ 18 ว่า-ละ Wa La หญิง -
ลลิตภัทร 29 ละ-ลิด-พัด La Lit Phat หญิง งามและเจริญ
พรลภัส 30 พอน-ละ-พัด Phon La Phat หญิง มีลาภอันประเสริฐ
ภัคลภัสส 34 พัก-คะ-ละ-พัด Phak Kha La Phat หญิง -
ละมัด 20 ละ-มัด La Mat ไม่ระบุ -
จุลลดิษย์ 45 จุน-ละ-ดิด Chun La Dit ชาย -
กัลย์กุลยา 45 กัน-ละ-กุน-ยา Kan La Kun Ya หญิง หญิงสาวที่เกิดในวงศ์ตระกูลที่ดี