บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลภัสนิยา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลภัสนิยา
ชื่อ ลภัสนิยา ความหมาย แปลว่า ผู้พึ่งตนด้วยลาภ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ละ-พัด-สะ-นิ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า La Phat Sa Ni Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสนิยา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลภัสนิยา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสนิยา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสนิยา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 86
หมายเลข 86 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความลุ่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ ลภัสนิยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ลภัสนิยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสนิยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลภัสนิยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสนิยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ลภัสนิยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วัลนา 22 วัน-ละ-นา Wan La Na หญิง ผันกลับห
ผลมัย 31 ผน-ละ-มัย Phon La Mai หญิง ประกอบด้วยผล
พิลลภ 25 พิ-ละ-ลบ Phi La Lop ชาย -
กัลย์วีร์ 54 กัน-ละ-วี Kan La Wi หญิง หญิงผู้มีความกล้าหาญ
ตรีทศพล 36 ตรี-ทด-สะ-พะ-ละ Tri Thot Sa Pha La ชาย มีกำลังสามสิบประการ
ลลิน 21 ละ-ลิน La Lin ไม่ระบุ ความน่ารัก
ชลมัย 25 ชน-ละ-มัย Chon La Mai หญิง ประกอบด้วยน้ำ
กัลยาวัล 36 กัน-ละ-ยา-วัน Kan La Ya Wan หญิง หญิงผู้มีผิวพรรณงาม, หญิงที่เกิดมาในวงศ์ตระกูลที่ดี
กุลรวี 25 กุน-ละ-ระ-วี Kun La Ra Wi ไม่ระบุ เชื้อสายพระอาทิตย์
สังข์วาลย์ 54 สัง-วา-ละ Sang Wa La หญิง -
ละรอย 28 ละ-รอย La Roi หญิง -
พิศลยา 34 พิ-สน-ละ-ยา Phi Son La Ya หญิง ผู้ไม่มีความทุกข์ร้อน
ละไม้ 26 ละ-ม้าย La Mai หญิง -
กัลลวิทย์ 45 กัน-ละ-วิด Kan La Wit ชาย -
รือมือล๊ะ 52 รือ-มือ-ละ Rue Mue La หญิง -
พินลดา 25 พิน-ละ-ดา Phin La Da ไม่ระบุ -
ชฏิลดา 23 ชะ-ติ-ละ-ดา Cha Ti La Da ไม่ระบุ ผู้ยินดีในการเป็นนักบวชและอยู่ในป่า
ลลิณีย์ 45 ละ-ลิ-นี La Li Ni หญิง หญิงผู้น่ารัก
กุลภพ 17 กุน-ละ-พบ Kun La Phop ไม่ระบุ เกิดในตระกูล
อ่องละ 25 อ่อง-ละ Ong La ชาย -
กุลชร 14 กุน-ละ-ชอน Kun La Chon ชาย เชื้อสายแห่งน้ำ
กุลณัฐศิริ 45 กุน-ละ-นัด-ถะ-สิ-หริ Kun La Nat Tha Si Ri หญิง ผู้มีเชื้อสายนักปราชญ์และนำมาซึ่งความเจริญ
นลพร 23 นน-ละ-พอน Non La Phon หญิง ผู้ฉายแสงอันประเสริฐ
เยาวีละด์ 44 เยา-วี-หละ Yao Wi La หญิง -
นนท์ชลธร 36 นน-ชน-ละ-ทอน Non Chon La Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ(เมฆ)ที่ผู้คนชื่นชมทั่วไป
กุลธิรา 21 กุน-ละ-ทิ-รา Kun La Thi Ra หญิง เชื้อสายแห่งนักปราชญ์
กุลภัสส์ 36 กุน-ละ-พัด Kun La Phat หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของวงศ์ตระกูล
พรลภัส 30 พอน-ละ-พัด Phon La Phat หญิง มีลาภอันประเสริฐ
ไอยลดา 31 อัย-ยะ-ละ-ดา Aiya Ya La Da ไม่ระบุ เชื้อสายของผู้เป็นใหญ่
กุลกัญญา 22 กุน-ละ-กัน-ยา Kun La Kan Ya ไม่ระบุ ผู้หญิงของตระกูล
กัลยาทิพย์ 50 กัน-ละ-ยา-ทิบ Kan La Ya Thip หญิง นางฟ้า
ก่าละ 13 ก่า-ละ Ka La ชาย -
ลดาภา 10 ละ-ดา-พา La Da Pha ไม่ระบุ แสงสว่างที่เป็นสาย
นลกช 14 นะ-ละ-กด Na La Kot หญิง ดอกบัวที่เปล่งแสง
ปวีณลดา 28 ปะ-วีน-ละ-ดา Pa Win La Da หญิง -
พลเชษฐ์ 40 พน-ละ-เชด Phon La Chet ชาย ผู้เป็นใหญ่ด้วยกำลังอำนาจ
ลมุด 13 ละ-มุด La Mut หญิง -
กมลลลนา 30 กะ-มน-ละ-ละ-นา Ka Mon La La Na หญิง หัวใจที่สวยงาม
มะละวัลย์ 52 มะ-ละ-วัน Ma La Wan ไม่ระบุ -
กุลณพฤกษ์ 36 กุน-ละ-นะ-พรึก Kun La Na Phruek ชาย วงศ์ตระกูลของผู้รอบรู้เกี่ยวกับต้นไม้