บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลภัสธลักษณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลภัสธลักษณ์
ชื่อ ลภัสธลักษณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีรูปร่างเป็นทรัพย์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ละ-พัด-ทะ-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า La Phat Tha Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสธลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลภัสธลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสธลักษณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสธลักษณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 127 หรือ 27
หมายเลข 27 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้ายหมายเลขทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิตอยู่ตลอด หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้ว มักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ ลภัสธลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ลภัสธลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสธลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลภัสธลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กุลกัลยา 28 กุน-ละ-กัน-ยา Kun La Kan Ya หญิง หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี
ผกาลดา 18 ผะ-กา-ละ-ดา Pha Ka La Da หญิง ไม้เลื้อยประกอบด้วยดอก
ลมัยศรี 41 ละ-มัย-สี La Mai Si หญิง -
กุลธราพัชญ์ 44 กุน-ละ-ทะ-รา-พัด Kun La Tha Ra Phat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ทรงไว้กรอบความรู้
พลยุกต์ 36 พน-ละ-ยุก Phon La Yuk ชาย ที่ประกอบด้วยอำนาจความเข้มแข็ง
ลวัณกร 26 ละ-วัน-กอน La Wan Kon ไม่ระบุ ผู้ให้ความสวยงาม
ธีร์ลภน 36 ที-ละ-พน Thi La Phon ชาย นักปราชญ์ผู้มีลาภ
นาถฬดา 14 นาด-ละ-ดา Nat La Da หญิง นางงามผู้บริสุทธิ์
กุณฑีรา 22 กุน-ละ-ที-รา Kun La Thi Ra ไม่ระบุ ผู้สามารถ, ผู้แข็งแรง
แสงวาลย์ 41 แสง-วา-ละ Saeng Wa La หญิง -
กุลทราพัชญ์ 41 กุน-ละ-ทรา-พัด Kun La Thra Phat หญิง เชื้อสายผู้ทรงไว้กรอบความรู้
กิติลดา 20 กิ-ติ-ละ-ดา Ki Ti La Da ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง
ละอองฟ้า 35 ละ-ออง-ฟ้า La Ong Fa หญิง -
นารีละ 27 นา-รี-ละ Na Ri La ไม่ระบุ -
ชวัลภา 20 ชะ-วัน-ละ-พา Cha Wan La Pha ไม่ระบุ แสงอันเรืองรอง
กุลวลี 27 กุน-ละ-วะ-ลี Kun La Wa Li หญิง คำพูดของผู้มีชาติตระกูล
ธัญลภน 24 ทัน-ละ-พน Than La Phon ชาย ผู้มีลาภและโชค, ผู้ได้รับโชค
ดลญานีย์ 41 ดน-ละ-ยา-นี Don La Ya Ni หญิง หญิงของแผ่นดิน
จิตลมัย 36 จิ-ตะ-ละ-มัย Chi Ta La Mai หญิง -
กุลปริยาวีญ์ 53 กุน-ละ-ปะ-ริ-ยา-วี Kun La Pa Ri Ya Wi ไม่ระบุ เชื้อสายของผู้เป็นที่รักและฉลาด
ชลพินทุ์ 36 ชน-ละ-พิน Chon La Phin หญิง หยาดน้ำ, หยดน้ำ
กัลยาวิไล 45 กัน-ละ-ยา-วิ-ลัย Kan La Ya Wi Lai หญิง สตรีที่มีความงดงาม
จ่านละ 23 จ่าน-ละ Chan La ชาย -
สุกัลยาณี 40 สุ-กัน-ละ-ยา-นี Su Kan La Ya Ni หญิง -
ลอองเพชร 36 ละ-ออง-เพ็ด La Ong Phet หญิง -
กลชัย 21 กน-ละ-ชัย Kon La Chai ไม่ระบุ ชนะด้วยชั้นเชิง
ลลิตญา 24 ละ-ลิด-ตะ-ยา La Lit Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้อันน่ารัก
กิ่งลดา 16 กิ่ง-ละ-ดา King La Da ไม่ระบุ กิ่งและเครือเถา
กมลปัตร 25 กะ-มน-ละ-ปัด Ka Mon La Pat หญิง กลีบบัว
ศรีกัลยา 38 สี-กัน-ละ-ยา Si Kan La Ya หญิง -
รินลภัส 31 ริน-ละ-พัด Rin La Phat หญิง ลาภที่ไหลมาเรื่อยๆ
พรหมลวัตร 45 พรม-ละ-วัด Phrom La Wat ชาย ผู้ทำการเก็บเกียวความประเสริฐ
ละเมียด 33 ละ-เมียด La Miat หญิง -
รอมือล๊ะ 45 รอ-มือ-ละ Ro Mue La หญิง -
วัลคน 25 วัน-ละ-คน Wan La Khon ชาย งามตา, น่าชม
กฤษฏิ์ลภน 40 กิด-ละ-พน Kit La Phon ชาย ผู้ฉลาดและมีลาภ
กุลนภา 15 กุน-ละ-นะ-พา Kun La Na Pha หญิง เชื้อสายจากสวรรค์
ลออธารณ์ 41 ละ-ออ-ทาน La O Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามผุดผ่อง
กุลธัช 18 กุน-ละ-ทัด Kun La That ไม่ระบุ ธงชัยแห่งตระกูล
กุลจรัล 28 กุน-ละ-จะ-รัน Kun La Cha Ran ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความรู้ในการเดินทาง