บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ลภัสธนันทน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ลภัสธนันทน์
ชื่อ ลภัสธนันทน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความสุขด้วยลาภ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ละ-พัด-ทะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า La Phat Tha Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสธนันทน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ลภัสธนันทน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสธนันทน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 3
หมายเลข 3 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ซึ่งไม่ได้ทำด้วยใจ แต่พลังงานของหมายเลขนี้ส่งเสริมให้ชะตาชีวิตมักอาภัพ เปรียบดังกับคนรับใช้ที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่เจ้านาย คอยรับใช้ผู้อื่น และมักจะถูกเหยียดหยามให้มีชีวิตที่ลำเค็ญ น้อยหน้าผู้อื่นเสมอ จะหาคนจริงใจนั้นไม่ได้ ชีวิตต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่น
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ลภัสธนันทน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 102 หรือ 12
หมายเลข 12 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้ง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งในตัวเอง ผีเข้าผีออก พลังของหมายเลขนี้ยังทำให้ชีวิตอาจต้องถูกใส่ร้ายป้ายสีจากบุคคลอื่น ด้านความรักก็ขึ้นๆ ลงๆ ชีวิตสมรสไม่แน่ไม่นอน แต่งงานหลายครั้ง เช่นเดียวกันกับหน้าที่การงานหรือธุรกิจก็ไม่ยั่งยืนถาวร มีโอกาสถูกคู่แข่งใส่ร้ายให้เสียหายได้ ที่สำคัญให้ระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท อาหารปวดที่สะโพก และโรคผิวหนัง
ชื่อ ลภัสธนันทน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ลภัสธนันทน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสธนันทน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ลภัสธนันทน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสธนันทน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ลภัสธนันทน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ลภัสธนันทน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ลภัสธนันทน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ลลิลธร 30 ละ-ลิน-ทอน La Lin Thon ไม่ระบุ ผู้ทรงความน่ารัก
กุลวีณ์ 35 กุน-ละ-วี Kun La Wi หญิง เชื้อสายแห่งพิณ
พลพรรธน์ 48 พน-ละ-พัด Phon La Phat ชาย เจริญงอกงามทางอำนาจ
กุลปราณี 27 กุน-ละ-ปรา-นี Kun La Pra Ni ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีชีิวิตที่ดี
กัลยาทรรค์ 42 กัน-ละ-ยา-ทัน Kan La Ya Than ชาย -
ใอลดา 20 อัย-ละ-ดา Aiya La Da ไม่ระบุ -
ลลิน 21 ละ-ลิน La Lin ไม่ระบุ ความน่ารัก
กุลธนัฐ 30 กุน-ละ-ทะ-นัด Kun La Tha Nat ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคงในทรัพย์
แหละตือ 33 แหละ-ตือ Lae Tue ชาย -
กัลยากร 25 กัน-ละ-ยา-กอน Kan La Ya Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความสุข
ทุนละ 17 ทุน-ละ Thun La ชาย -
มลลดา 19 มน-ละ-ดา Mon La Da หญิง -
พะละแปว 32 พะ-ละ-แปว Pha La Paeo ชาย -
กุลณัฎฐ์ 40 กุน-ละ-นัด Kun La Nat ชาย ตระกูลนักปราชญ์
นันทน์ลภณ 41 นัน-ทะ-ละ-พน Nan Tha La Phon ชาย ผู้มีลาภที่น่ายินดี
รินลดา 21 ริน-ละ-ดา Rin La Da หญิง สายน้ำที่ไหลมาเรื่อยๆ
กุลกฤต 13 กุน-ละ-กริด Kun La Krit ไม่ระบุ ผู้กระทำต่อวงศ์ตระกูล, ผู้ประสบความสำเร็จในวงศ์ตระกูล
กุลภัสส์ 36 กุน-ละ-พัด Kun La Phat หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของวงศ์ตระกูล
ละยอง 26 ละ-ยอง La Yong หญิง -
พลเสฏฐ์ 50 พน-ละ-เสด Phon La Set ชาย ประเสริฐด้วยกำลัง
ผลสิทธิ์ 43 ผน-ละ-สิด Phon La Sit ชาย ความสำเร็จ
วิธรทร 23 วิ-ทะ-ละ-ทอน Wi Tha La Thon หญิง -
ตุลย์แมน 39 ตุน-ละ-แมน Tun La Maen ไม่ระบุ เทวดาผู้ทรงธรรม
อิสละ 27 อิด-ละ It La ชาย -
กุลภัสสรณ์ 45 กุน-ละ-พัด-สอน Kun La Phat Son หญิง วงศ์ตระกูลที่มีแสงสว่างเป็นที่พึ่ง
กฤษลชา 15 กริด-สะ-ละ-ชา Krit Sa La Cha ชาย ปล่อยทิ้งเกียรติยศที่เกิดขึ้น
ธารณ์ลออ 41 ทาน-ละ-ออ Than La O หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามผุดผ่อง
อรลดา 18 ออน-ละ-ดา On La Da หญิง เชื้อสายที่สวยงาม
กุลนิดา 19 กุน-ละ-นิ-ดา Kun La Ni Da หญิง ผู้นำตระกูล, ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
บุลภรณ์ 28 บุ-ละ-พอน Bu La Phon หญิง มีรายได้มาก
ฬเณศรา 24 ละ-เนด-สะ-รา La Net Sa Ra หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ชวัลชา 21 ชะ-วัน-ละ-ชา Cha Wan La Cha ไม่ระบุ เกิดมารุ่งเรือง
พลพัต 29 พน-ละ-พัด Phon La Phat ชาย เข้มแข็ง, มีอำนาจ
บายโล้ะ 27 บาย-โละ Bai Lo หญิง -
กุลนิตย์ 37 กุน-ละ-นิด Kun La Nit ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความสม่ำเสมอ
ปวีร์ลดา 36 ปะ-วี-ละ-ดา Pa Wi La Da หญิง หญิงที่มีความกล้าหาญ
ชลเนตร 22 ชน-ละ-เนด Chon La Net หญิง -
ลลิณีย์ 45 ละ-ลิ-นี La Li Ni หญิง หญิงผู้น่ารัก
ลัลลยล 36 ลัน-ละ-ยน Lan La Yon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้น่ารักน่ามอง
กันลยากร 30 กัน-ละ-ยา-กอน Kan La Ya Kon ไม่ระบุ บ่อเกิดแห่งความสุข