บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ฤชภกร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ฤชภกร
ชื่อ ฤชภกร ความหมาย แปลว่า ผู้รักษาธรรมเนียมที่มีรัศมีแห่งการกระทำ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ริด-พะ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rit Pha Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฤชภกร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 9
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ฤชภกร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฤชภกร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ฤชภกร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ฤชภกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ฤชภกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฤชภกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ฤชภกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฤชภกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ฤชภกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ฤชภกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ฤชภกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุกฤษฏิ์ 36 สุ-กริด Su Krit ชาย นักปราชญ์ที่ดี
กฤษฎิ์ณิฏฐ 51 กริด-สะ-นิด Krit Sa Nit หญิง ผู้คงแก่เรียนอันเป็นที่น่าปรารถนา
อนุฤทธิ์ 31 อะ-นุ-ริด A Nu Rit ชาย -
เลิศฤทธิ์ 38 เลิด-ริด Loet Rit ไม่ระบุ -
กฤตนู 12 กริด-ตะ-นู Krit Ta Nu ชาย ช่าง, ศิลปิน
มนตรกฤต 22 มน-ตระ-กก-ริด Mon Tra Kok Rit ชาย ที่ปรึกษา
ฮาริด 15 ฮา-ริด Ha Rit ชาย -
พงษกฤต 19 พง-สก-ริด Phong Sok Rit ชาย -
สมฤทธิ์ 31 สม-ริด Som Rit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่เหมาะสมกับอำนาจแล้ว
ธีร์วริทธิ์ 56 ที-วะ-ริด Thi Wa Rit ชาย ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐและเลิศปัญญา
ฤทธิรุทร 20 ริด-ทิ-รุด Rit Thi Rut ไม่ระบุ มีอำนาจวิเศษมาก
กาญจน์กฤษฏิ์ 54 กาน-จะ-กริด Kan Cha Krit ชาย ผู้มีความรู้ดังทองคำ
จิรกีรติ์ 42 จิ-ระ-กริด Chi Ra Krit ชาย ผู้มีชื่อเสียงยืนนาน
สฤษฎ์ 26 สะ-หริด Sa Rit ชาย -
ธัญญ์วริสส์ 62 ทัน-วะ-ริด Than Wa Rit ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่โชคดี
กฤษดาภรณ์ 27 กริด-สะ-ดา-พอน Krit Sa Da Phon หญิง เครื่องประดับที่มีอำนาจวิเศษ
มงคลกริชญ์ 41 มง-คน-กริด Mong Khon Krit ชาย -
กฤตฤทธิ์ 24 กริด-ตะ-ริด Krit Ta Rit ชาย สำเร็จด้วยอำนาจวิเศษ
กฤษณสินธุ์ 41 กริด-สะ-นะ-สิน Krit Sa Na Sin ชาย ลำน้ำแห่งองค์พระกฤษณะ
กฤษฐา 16 กริด-ถา Krit Tha หญิง -
กฤตชพล 21 กริด-ตะ-ชะ-พน Krit Ta Cha Phon ไม่ระบุ กำลังที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
หฤษฏ์ธวัช 44 หะ-ริด-ทะ-วัด Ha Rit Tha Wat ไม่ระบุ ธงชัยที่น่ายินดี
จักร์กฤษณ์ 44 จัก-กะ-กริด Chak Ka Krit ชาย พระนารายณ์
กฤษฎิ์ภูมิพัฒน์ 65 กริด-พูม-พัด Krit Phum Phat ชาย ความฉลาดที่ทำให้เกิดความเจริญในแผ่นดิน
นริษสา 25 นะ-ริด-สา Na Rit Sa หญิง -
กฤตวิทย์ 33 กริด-ตะ-วิด Krit Ta Wit ชาย มีความรู้เป็นเกียรติ
กฤชวรรต 21 กริด-วัด Krit Wat ไม่ระบุ กริชที่ไหลเวียน
คริสช์ตอน 44 คริด-ตอน Khrit Ton ชาย -
จักรกริศ 31 จัก-กริด Chak Krit ไม่ระบุ อาวุธของแว่นแคว้น
ธฤษณัช 20 ทริด-สะ-นัด Sit Sa Nat ไม่ระบุ ผู้กล้าหาญ
ฤทธิกาญจน์ 36 ริด-ทิ-กาน Rit Thi Kan หญิง มีอำนาจดั่งทอง
กฤษณ์ 20 กริด Krit ชาย พระกฤษณะ, ดำ
กฤษฎาญ 16 กริด-สะ-ดาน Krit Sa Dan ไม่ระบุ ที่ทำแล้ว
อรรถกฤษ 21 อัด-ถะ-กริด At Tha Krit ชาย ที่ให้ทรัพย์และผลประโยชน์
ชลชวฤทธิ์ 35 ชน-ชะ-วะ-ริด Chon Cha Wa Rit ไม่ระบุ อำนาจอันรวดเร็วของสายน้ำ
อุกกฤษฎ์ 28 อุก-กริด Uk Krit ไม่ระบุ -
กฤตชนิศ 23 กริด-ชะ-นิด Krit Cha Nit ชาย -
กฤตนัย 22 กริด-ตะ-นัย Krit Ta Nai ชาย ผู้มีคำแนะนำที่ดี, ผู้มีนโยบายที่ดี
สฤษฎ์ธน 35 สะ-หริด-ทน Sa Rit Thon ไม่ระบุ -
จิระกฤต 23 จิ-ระ-กริด Chi Ra Krit ไม่ระบุ ผู้สืบทอดอันยาวนาน