บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รุจิดาวรรณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รุจิดาวรรณ
ชื่อ รุจิดาวรรณ ความหมาย แปลว่า รุ่งเรืองดั่งทองคำ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รุ-จิ-ดา-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ru Chi Da Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รุจิดาวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รุจิดาวรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รุจิดาวรรณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รุจิดาวรรณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 101 หรือ 11
หมายเลข 11 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้งและการถูกหักหลัง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มักมีปัญหากับคนรอบข้าง ถูกเพื่อนพ้องทรยศหักหลัง และมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร รวมไปถึงเนื้องอก
ชื่อ รุจิดาวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รุจิดาวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รุจิดาวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รุจิดาวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รุจิดาวรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รุจิดาวรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จรุวิชย์ 40 จะ-รุ-วิด Cha Ru Wit ชาย ชัยชนะอันงดงาม
หยาดอรุณ 31 หยาด-อะ-รุน Yat A Run หญิง ละอองน้ำยามเช้า, น้ำค้าง
จารุเดช 17 จา-รุ-เดด Cha Ru Det ชาย มีเดชงาม
ขวัญรุ่ง 24 ขวัน-รุ่ง Khwan Rung ชาย ผู้เป็นที่รักและรุ่งเรือง
รุธิรา 18 รุ-ทิ-รา Ru Thi Ra หญิง แดง, ดาวอังคาร
รุจนา 17 รุ-จะ-นา Ru Cha Na หญิง น่ารักน่าชอบใจ
รุจาวดี 26 รุ-จา-วะ-ดี Ru Cha Wa Di หญิง -
วิสรุษ 26 วิด-รุด Wit Rut ชาย -
รุ้งวัลย์ 42 รุ้ง-วัน Rung Wan หญิง -
ดวงรุ่ง 17 ดวง-รุ่ง Duang Rung หญิง -
รุเสถียร 34 รุ-สะ-เถียน Ru Sa Thian หญิง -
ปรุฬห์ 26 ปะ-รุน Pa Run ชาย ผู้งอกงาม, เจริญ
ภัควิรุฬห์ธร 51 พัก-วิ-รุน-ทอน Phak Wi Run Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงามในโชคดี
อำรุง 14 อัม-รุง Am Rung หญิง -
สรุสิทธิ์ 41 สะ-หรุ-สิด Sa Ru Sit ชาย -
จารุมา 18 จา-รุ-มา Cha Ru Ma หญิง -
วรุช 13 วะ-รุด Wa Rut ชาย ที่พึ่งการคุ้มครอง
ตรีรุ้ง 23 ตรี-รุ้ง Tri Rung ไม่ระบุ -
อนิรุตม์ 37 อะ-หนิ-รุด A Ni Rut ไม่ระบุ -
สรุชัย 26 สะ-หรุ-ชัย Sa Ru Chai ไม่ระบุ -
รุ่งนภาพร 27 รุ่ง-นะ-พา-พอน Rung Na Pha Phon หญิง รุ่งเรืองและประเสริฐเหมือนท้องฟ้า
จารุกิตติ์ 36 จา-รุ-กิด Cha Ru Kit ชาย ผู้มีชื่อเสียงอันดีงาม
จรุงพร 25 จะ-รุง-พอน Cha Rung Phon หญิง -
อติรุจ 24 อะ-ติ-รุด A Ti Rut ชาย ผู้สง่างามยิ่ง
กรุณ 11 กรุน Krun ชาย ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์
จารุญา 17 จา-รุ-ยา Cha Ru Ya หญิง -
จารุรวี 29 จา-รุ-ระ-วี Cha Ru Ra Wi ไม่ระบุ ผู้มีความงามอันประเสริฐ
ดรุวรรณ 25 ดะ-รุ-วัน Da Ru Wan หญิง -
จรุพร 23 จะ-รุ-พอน Cha Ru Phon ไม่ระบุ คนดีอันประเสริฐ
รุ่งศรี 26 รุ่ง-สี Rung Si หญิง -
จารุจิตต์ 37 จา-รุ-จิด Cha Ru Chit หญิง ใจงาม
ญาณวิรุฬห์ 44 ยาน-วิ-รุน Yan Wi Run ไม่ระบุ ผู้เจริญในสติปัญญา
กัลย์รุจิดา 45 กัน-ละ-รุ-จิ-ดา Kan La Ru Chi Da หญิง หญิงสาวที่มีความงดงามมาก
กรุง 8 กรุง Krung ชาย -
รุจิสา 23 รุ-จิ-สา Ru Chi Sa หญิง เจ้าแห่งความงาม, มีเสน่ห์ยิ่ง
รุนณี 22 รุน-นี Run Ni หญิง -
จารุจินต์ 39 จา-รุ-จิน Cha Ru Chin ไม่ระบุ คิดดี คิดในสิ่งที่ควร
นิรุท 15 นิ-รุด Ni Rut ชาย ดับทุกข์สนิท
จารุเวศ 27 จา-รุ-เวด Cha Ru Wet ชาย ผู้แต่งกายงาม
ฟ้าอรุณ 27 ฟ้า-อะ-รุน Fa A Run หญิง ท้องฟ้ายามเช้าตรู่