บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รินรณา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รินรณา
ชื่อ รินรณา ความหมาย แปลว่า เสียงน้ำไหล เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ริน-ระ-นา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rin Ra Na
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รินรณา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 23
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รินรณา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รินรณา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รินรณา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ รินรณา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รินรณา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รินรณา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รินรณา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รินรณา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รินรณา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รินรณา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รินรณา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญวิริน 32 กัน-วิ-ริน Kan Wi Rin ไม่ระบุ สตรีที่มีความกล้าหาญ
มนต์นรินทร์ 54 มน-นะ-ริน Mon Na Rin หญิง มนตร์ของพระราชา
ปานรินทร์ 35 ปาน-ริน Pan Rin ชาย -
ศิรินพา 33 สิ-ริน-พา Si Rin Pha ไม่ระบุ -
ศิริรรัตน์ 48 สิ-ริน-รัด Si Rin Rat ไม่ระบุ -
ฐิติ์ปรินท์ 54 ทิ-ปะ-ริน Thi Pa Rin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งอันมั่นคง
กสิมารินทร์ 45 กะ-สิ-มา-ริน Ka Si Ma Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์
กรินรัตน์ 39 กะ-ริน-รัด Ka Rin Rat ไม่ระบุ ช้างแก้ว
นรินศิริ 37 นะ-ริน-สิ-หริ Na Rin Si Ri หญิง -
เจริญ 20 จะ-เริน Cha Roen ชาย เติบโต งอกงาม ทําให้งอกงาม
ศิวาอารินทร์ 52 สิ-วา-อา-ริน Si Wa A Rin ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ที่โอบอ้อมและประเสริฐ
เจริญศักดิ์ 46 จะ-เริน-สัก Cha Roen Sak ชาย เจริญด้วยอำนาจ
ไอญดาลิญท์ 45 อัย-ยะ-ดา-ริน Ai Ya Da Rin หญิง ดวงดาวแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่
พัทริน 26 พัด-ทะ-ริน Phat Tha Rin ไม่ระบุ มีสิริมงคล
สุปริญญา 27 สุ-ปะ-ริน-ยา Su Pa Rin Ya หญิง รอบรู้ดี
พัทรินภรณ์ 45 พัด-ทะ-ริน-พร Phat Tha Rin Phon หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
วรินทร์ธนา 43 วะ-ริน-ทะ-นา Wa Rin Tha Na ไม่ระบุ ผู้ที่ประเสริฐและเป็นใหญ่ในทรัพย์
นขรินทร์ 34 นะ-ขะ-ริน Na Kha Rin ไม่ระบุ -
เกสรินย์ 40 เก-สะ-ริน Ke Sa Rin หญิง สิงห์โต
ธรินทร์ญา 36 ทะ-ริน-ทะ-ยา Tha Rin Tha Ya หญิง ผู้รู้ที่ทรงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่
สิรินทร์ดา 40 สิ-ริน-ดา Si Rin Da หญิง ผู้มากด้วยสิริอันยิ่งใหญ่
เจตนริน 29 เจ-ตะ-นะ-ริน Che Ta Na Rin ไม่ระบุ คนที่คิดดี
ศิรินทร์ 38 สิ-ริน Si Rin หญิง พรจากพระอินทร์ เป็นใหญ่ในสิ่งมงคล
จักรินพันธ์ 54 จัก-กริน-พัน Chak Karin Phan ชาย เชื้อสายของพระราชา, เชื้อสายของผู้สูงส่ง (มีคำสงวน ห้ามใช้)
สรินทร 25 สะ-ริน-ทอน Sa Rin Thon หญิง -
โรสมาริน 34 โร-สะ-มา-ริน Ro Sa Ma Rin หญิง -
น้ำริน 21 น้าม-ริน Nam Rin หญิง น้ำที่ไหลริน
สิรินทร์ทรา 44 สิ-ริน-ทรา Si Rin Thra ไม่ระบุ มีมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่งด้วยสิริ
รจรินทน์ 38 รด-จะ-ริน-ทะ Rot Cha Rin Tha หญิง -
ณัฎฐ์นรินท์ 60 นัด-นะ-ริน Nat Na Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่เหนือคนที่มีความรู้ดุจนักปราชญ์
รัญญ์สิรินทร์ 63 รัน-สิ-ริน Ran Si Rin หญิง ผู้ที่มีความรู้และความเจริญอันยิ่งใหญ่
วัยรินทร์ 45 วัย-ริน Wai Rin ชาย -
ยุวรินทร์ 42 ยุ-วะ-ริน Yu Wa Rin หญิง -
วรินธร 27 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ชะรินทร์ 33 ชะ-ริน Cha Rin ชาย เจ้าแห่งความสะอาดบริสุทธิ์
สิรินทร์ชญา 45 สิ-ริน-ชะ-ยา Si Rin Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญอันยิ่งใหญ่
บุรินท์ 26 บุ-ริน Bu Rin ชาย เจ้าเมือง
วีนัสรินทร์ 56 วี-นัด-สะ-ริน Wi Nat Sa Rin หญิง น้ำจากเทพธิดาวีนัส
ไอยวริน 42 ไอ-ยะ-วะ-ริน Ai Ya Wa Rin หญิง ความประเสริฐของผู้เป็นใหญ่
กรินทร์วัตร 45 กะ-ริน-วัด Ka Rin Wat ชาย พญาช้างที่กระทำดี