บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ริญญาภัทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ริญญาภัทร์
ชื่อ ริญญาภัทร์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ริ-ยา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ri Ya Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ริญญาภัทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ริญญาภัทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ริญญาภัทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ริญญาภัทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ริญญาภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ริญญาภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ริญญาภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ริญญาภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ริญญาภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ริญญาภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
คีริสา 27 คี-ริ-สา Khi Ri Sa ไม่ระบุ เจ้าแห่งภูเขา
เกสสรินทร์ 44 เกด-สะ-ริน Ket Sa Rin หญิง ธงและศรอันเป็นใหญ่
กฤตกาล 13 กริด-ตะ-กาน Krit Ta Kan ไม่ระบุ เวลาที่ประสบความสำเร็จ
ภัทริภา 16 พัด-ทะ-ริ-พา Phat Tha Ri Pha หญิง -
ชรฤทธิ์ 25 ชอน-ริด Chon Rit ไม่ระบุ อำนาจแห่งสายน้ำ
ภัทรริกา 20 พัด-ทะ-ระ-ริ-กา Phat Tha Ra Ri Ka ไม่ระบุ -
วรรธะศิริ 41 วัน-ทะ-สิ-หริ Wan Tha Si Ri หญิง -
อริย์กันตา 45 อะ-ริ-กัน-ตา A Ri Kan Ta หญิง ผู้มีสายตาปิดกั้นศัตรู
ขรินทร์ทิพย์ 59 ขะ-ริน-ทิบ Kha Rin Thip หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า
ศิริวรรฎ 38 สิ-หริ-วัด Si Ri Wat ชาย -
จิตริณีย์ 50 จิด-ริ-นี Chit Ri Ni หญิง ผู้มีจิตใจดุจแก้ววิเศษ
หริศร 24 หริ-สอน Ri Son หญิง ศรของพระนารายณ์, พระนารายณ์ผู้เป็นใหญ่
นศรินทร์ 39 นด-ริน Not Rin ชาย -
อริยะ 26 อะ-ริ-ยะ A Ri Ya ชาย -
นะริน 22 นะ-ริน Na Rin ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งปวง หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
พฤษ์ 22 พริ Phri ชาย -
ศิริรัตนาพร 48 สิ-หริ-รัด-ตะ-นา-พอน Si Ri Rat Ta Na Phon หญิง -
ญาสิริ 24 ยา-สิ-หริ Ya Si Ri หญิง ผู้งดงามด้วยความรู้
สิริธัญญ์ 44 สิ-ริ-ทัน Si Ri Than หญิง มีโชคดีและมีสิริมงคล
บุริสกร 23 บุ-ริด-กอน Bu Rit Kon ไม่ระบุ -
มธุตฤณ 19 มะ-ทุ-ตะ-ริน Ma Thu Ta Rin หญิง อ้อย
เจริญชัย 34 จะ-เริน-ชัย Cha Roen Chai ชาย ผู้ชนะในความเจริญ
นฤชยา 17 นะ-ริด-ชะ-ยา Na Rit Cha Ya ไม่ระบุ คนผู้มีชัยชนะ
ภูริปฐมา 28 พู-ริ-ปะ-ทะ-มา Phu Ri Pa Tha Ma หญิง ผู้เป็นที่หนึ่งของแผ่นดิน
กฤษภาธร 16 กริด-สะ-พา-ทอน Krit Sa Pha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงเกียรติอันรุ่งเรือง
สิริอนันต์ 51 สิ-หริ-อะ-นัน Si Ri A Nan หญิง -
ภริน 14 พะ-ริน Pha Rin ได้ทั้งชายและหญิง น้ำที่เลี้ยงดู, น้ำที่ค้ำจุน
ดาวริน 21 ดาว-ริน Dao Rin ไม่ระบุ -
ณัฐฐารินทร์ 55 นัด-ถา-ริน Nat Tha Rin หญิง เจ้าแห่งนักปราชญ์
ทราฤทธิ์ 25 ทรา-ริด Thra Rit ไม่ระบุ -
ษริกา 14 สะ-ริ-กา Sa Ri Ka หญิง -
ภวรินทร์ 34 พะ-วะ-ริน Pha Wa Rin ไม่ระบุ -
พัฐธกฤษฎ์ 45 พัด-ทะ-กริด Phat Tha Krit ชาย ผู้มีการกระทำด้วยความสามารถ
สิริมาจย์ 48 สิ-หริ-มาด Si Ri Mat ไม่ระบุ ความเป็นมงคลอันประเสริฐ, งดงามดุจทองคำ
พิริยพงษ์ 51 พิ-ริ-ยะ-พง Phi Ri Ya Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีความเพียร
หฤษฏ์ธนัน 46 หะ-ริด-ทะ-นัน Ha Rit Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์และความยินดี
ธัญชรินทร์ 41 ทัน-ชะ-ริน Than Cha Rin หญิง -
ศิริภัสตา 35 สิ-หริ-พัด-ตา Si Ri Phat Ta ไม่ระบุ ผู้ที่มีสามีนำมาซึ่งความเจริญ
ธนกฤล 17 ทน-กริน Thon Karin ชาย -
ธัญญาศิริ 36 ทัน-ยา-สิ-หริ Than Ya Si Ri หญิง -