บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัษฎ์รวิน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัษฎ์รวิน
ชื่อ รัษฎ์รวิน ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ของแผ่นดิน เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ระ-วิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Ra Win
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัษฎ์รวิน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัษฎ์รวิน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัษฎ์รวิน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัษฎ์รวิน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ รัษฎ์รวิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัษฎ์รวิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัษฎ์รวิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รัษฎ์รวิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัษฎ์รวิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รัษฎ์รวิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธัญญ์นลัท 41 ทัน-นะ-รัด Than Na Rat หญิง ดอกไม้แห่งความโชคดี
รัชภร 15 รัด-ชะ-พอน Rat Cha Phon หญิง -
ศักดิ์รัตนะ 46 สัก-รัด-ตะ-นะ Sak Rat Ta Na ชาย ผู้มีดวงแก้วและอำนาจวิเศษ
ปุญชรัศม์ 38 ปุ-ยด-รัด Pu Yot Rat หญิง -
นรัชต์พล 41 นะ-รัด-ชะ-พน Na Rat Cha Phon ชาย บุรุษผู้มีพลังในทรัพย์สินเงินทอง
พิชชารัตน์ 42 พิด-ชา-รัด Phit Cha Rat หญิง -
จิรัฏฐ์ชา 48 จิ-รัด-ชา Chi Rat Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดมายั่งยืน
นนทน์วรัตม์ 56 นน-ทะ-วะ-รัด Non Tha Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐสุดที่มีความสุข
ประชารัฐ 30 ประ-ชา-รัด Pra Cha Rat ไม่ระบุ -
จิรันธญานินท์ 56 จิ-รัด-ทะ-ยา-นิน Chi Rat Tha Ya Nin หญิง มีทรัพย์ยั่งยืน, มีทรัพย์อยู่ตลอด, ไม่ขาดทรัพย์
รัฏฐพัชญ์ 53 รัด-ถะ-พัด Rat Tha Phat ไม่ระบุ นักปราชญ์แห่งรัฐ
หฤทัยรัชต์ 41 หะ-รึ-ทัย-รัด Ha Rue Thai Rat หญิง ใจเงิน
กัณภัทรรัตน์ 45 กัน-พัด-ทะ-ระ-รัด Kan Phat Tha Ra Rat หญิง ผู้มีหูที่ประเสริฐดั่งดวงแก้ว
ธัญญ์รัตน์ 50 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
รัศมิ์ชญาณ์ 54 รัด-ชะ-ยา Rat Cha Ya หญิง รัศมีของผู้มีความรู้
อารีย์รัตน์ 60 อา-รี-รัด A Ri Rat ชาย มีใจเผื่อแผ่อันมีค่ายิ่งนัก
รัตดา 13 รัด-ดา Rat Da หญิง ชื่อเจ้าหญิง
ธัญญารัศม์ 46 ทัน-ยา-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
กัยยารัตน์ 47 กัย-ยา-รัด Kai Ya Rat หญิง -
ถิรรัชชนันท์ 45 ถิ-ระ-รัด-ชะ-นัน Thi Ra Rat Cha Nan หญิง ผู้มีความยินดีในความมั่นคงของทรัพย์สมบัติ
นัททรัตน์ 36 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat หญิง นักปราชญ์ของประเทศ
ธีร์รัตน์ 49 ที-รัด Thi Rat ไม่ระบุ ดวงแก้วของนักปราชญ์, นักปราชญ์ที่มีค่ายิ่ง
กรณิชารัตน์ 42 กอน-นิ-ชา-รัด Kon Ni Cha Rat หญิง ผู้สร้างดวงแก้วที่บริสุทธิ์
อัจฉรีรัตน์ 57 อัด-ฉอ-รี-รัด At Cho Ri Rat หญิง -
รัตน์ติยา 41 รัด-ติ-ยา Rat Ti Ya หญิง ผู้รู้เรื่องราตรี
รัฐพร 29 รัด-ทะ-พอน Rat Tha Phon หญิง -
โสรัส 26 โส-หรัด So Rat ชาย -
ธีรารัตน์ 41 ที-รา-รัด Thi Ra Rat หญิง ดวงแก้วของนักปราชญ์
รัชนีบูลย์ 49 รัด-ชะ-นี-บูน Rat Cha Ni Bun ไม่ระบุ เต็มไปด้วยความมืด
ดารารัตน์ 32 ดา-รา-รัด Da Ra Rat หญิง ดวงดาวที่มีค่ายิ่ง
วิรัชณี 32 วิ-รัด-นี Wi Rat Ni หญิง -
จักร์จรัส 45 จัก-จะ-หรัด Chak Cha Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีวงจรความรุ่งเรือง
รัชนีนิภา 33 รัด-ชะ-นี-นิ-พา Rat Cha Ni Ni Pha ไม่ระบุ รัศมีของดวงจันทร์
จันทรรัช 30 จัน-ทะ-ระ-รัด Chan Tha Ra Rat ไม่ระบุ อัญมนีสีขาว(บุษย์น้ำเพชร)
จำรัต 18 จัม-รัด Cham Rat หญิง -
กรัณรัตน์ 39 กะ-รัน-รัด Ka Ran Rat ไม่ระบุ รัตนะ คือ การกระทำ
ดรัสวิน 31 ดะ-หรัด-สะ-วิน Da Rat Sa Win ชาย แกล้วกล้า
ชีวารัตน์ 41 ชี-วา-รัด Chi Wa Rat หญิง ชีวิตอันมีค่า
มอญรัตน์ 40 มอน-รัด Mon Rat หญิง -
รัชชนก 18 รัด-ชะ-นก Rat Cha Nok หญิง ดวงแก้วของพ่อ, เป็นที่รักยิ่งของบิดา