บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัศมิ์ลภัส

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัศมิ์ลภัส
ชื่อ รัศมิ์ลภัส ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งโชคลาภ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ละ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat La Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัศมิ์ลภัส ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัศมิ์ลภัส ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัศมิ์ลภัส ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัศมิ์ลภัส ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ รัศมิ์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัศมิ์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัศมิ์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รัศมิ์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัศมิ์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ รัศมิ์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัศมิ์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รัศมิ์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัชกาล 18 รัด-ชะ-กาน Rat Cha Kan ไม่ระบุ -
ธนรัตน์ 34 ทะ-นะ-รัด Tha Na Rat ชาย -
ปัณณรัตน์ 41 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat หญิง หนังสือที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
วรัทย์ 32 วะ-รัด Wa Rat ไม่ระบุ ผู้มีความกรุณาที่ประเสริฐ
จิรัจจิกาล 42 จิ-รัด-จิ-กาน Chi Rat Chi Kan ไม่ระบุ -
ผารัตน์ 34 ผา-รัด Pha Rat ไม่ระบุ -
รัฐเขต 24 รัด-ทะ-เขด Rat Tha Khet ชาย -
สุจิรัตน์ 43 สุ-จิ-รัด Su Chi Rat หญิง -
สีดารัตน์ 41 สี-ดา-รัด Si Da Rat หญิง -
รัศมีลักษณ์ 56 รัด-สะ-หมี-ลัก Rat Sa Mi Lak ไม่ระบุ แสงสว่างที่มีลักษณะดี
รัตย์ 28 รัด-ตะ Rat Ta ไม่ระบุ -
รัชนีวรรณ 41 รัด-ชะ-นี-วัน Rat Cha Ni Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณผุดผ่องยองใย, ผิวงามดังจันทร์
เดชารัตน์ 31 เด-ชา-รัด De Cha Rat ชาย -
สุรัศ 23 สุ-รัด Su Rat ไม่ระบุ ดวงแก้วที่ดี
รัฐวุฒิ 31 รัด-ทะ-วุด Rat Tha Wut ชาย -
รัตดาพร 25 รัด-ดา-พอน Rat Da Phon หญิง -
พรศิรารัตน์ 53 พอน-สิ-รา-รัด Phon Si Ra Rat หญิง -
สุรีรัตน์ 44 สุ-รี-รัด Su Ri Rat หญิง -
ปัญจรัศน์ 45 ปัน-จะ-รัด Pan Cha Rat ไม่ระบุ รัตนะทั้งห้า
รัชนีภรณ์ 41 รัด-ชะ-นี-พอน Rat Cha Ni Phon หญิง -
ศิริรัตนา 36 สิ-หริ-รัด-ตะ-นา Si Ri Rat Ta Na หญิง -
ศุภรัช 19 สุบ-พะ-รัด Sup Pha Rat ไม่ระบุ มีความเพียรเป็นเลิศ, ล้ำค่าด้วยสิ่งมงคล
สุรัตดา 21 สุ-รัด-ดา Su Rat Da หญิง -
ณฐรัชต์ 36 นะ-ถะ-รัด Na Tha Rat หญิง เขตแคว้นของนักปราชญ์
รัตนภาพรรณ 39 รัด-ตะ-นะ-พา-พัน Rat Ta Na Pha Phan หญิง -
ชุดารัช 15 ชุ-ดา-รัด Chu Da Rat ไม่ระบุ พระราชาผู้ทรงความรุ่งเรือง
นัทรัตน์ 35 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat หญิง นักปราชญ์ของประเทศ
ศศิรัศม์ 47 สะ-สิ-รัด Sa Si Rat หญิง รัตนตรัยเปรียบประดุจจันทร์
สรัชธร 25 สะ-รัด-ทอน Sa Rat Thon ชาย ผู้สวมมาลัย
รัชพงษ์ 33 รัด-ชะ-พง Rat Cha Phong ชาย -
รัตน์วดี 39 รัด-วะ-ดี Rat Wa Di หญิง มีความสุข
ยุพารัตน์ 43 ยุ-พา-รัด Yu Pha Rat หญิง หญิงงามที่คุณค่าดังแก้ว
จิรัติกาล 33 จิ-รัด-กาน Chi Rat Kan ไม่ระบุ เวลาทั้ง 3 ที่ยืนนาน
จรัสพิมพ์ 55 จะ-หรัด-พิม Cha Rat Phim หญิง ผู้เป็นแบบอย่างแห่งความรุ่งเรือง
รัสมี 27 หรัด-มี Rat Mi หญิง -
ณัฏฐ์วรัตถ์ 63 นัด-วะ-รัด Nat Wa Rat ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่รู้ประโยชน์อันประเสริฐ
ยุพรัตน์ 42 ยุบ-พะ-รัด Yup Pha Rat หญิง -
จิรัชพิสิษฐ์ 65 จิ-รัด-พิ-สิด Chi Rat Phi Sit ไม่ระบุ ผู้เกิดมามั่นคงและเป็นเลิศ
ปรัศนีอาภรณ์ 55 ปรัด-สะ-นี-อา-พอน Prat Sa Ni A Phon ไม่ระบุ -
ไพรรัตน์ 46 พรัย-รัด Phrai Rat ชาย -