บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัศมิ์ชญาณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัศมิ์ชญาณ์
ชื่อ รัศมิ์ชญาณ์ ความหมาย แปลว่า รัศมีของผู้มีความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ชะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Cha Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัศมิ์ชญาณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัศมิ์ชญาณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัศมิ์ชญาณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัศมิ์ชญาณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 97
หมายเลข 97 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเงินและความเหน็ดเหนื่อย เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างดี แม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญมากเท่าไหร่ ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครอง สนับสนุนชะตาชีวิตอยู่รอบด้าน ด้านทรัพย์สินเงินทอง จะมีทรัพย์มรดก มีเกียรติยศชื่อเสียง มีความรุ่งโรจน์ในชีวิต มีโอกาสได้ลาภลอย แต่จุดเสียคือต้องระวังเรื่องสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยดี เพราะมีอิทธิพลของของดาวเสาร์คอยเล่นงาน
ชื่อ รัศมิ์ชญาณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัศมิ์ชญาณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัศมิ์ชญาณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ รัศมิ์ชญาณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัตตกาล 22 รัด-ตะ-กาน Rat Ta Kan หญิง -
สิวลีรัศม์ 59 สิ-วะ-ลี-รัด Si Wa Li Rat หญิง รัศมีแห่งเดือน ๙
อรรัตน์ 35 ออ-ระ-รัด O Ra Rat หญิง -
ชัยรัตน 30 ชัย-รัด-ตะ-นะ Chai Rat Ta Na ชาย -
รัตนดรุณ 27 รัด-ตะ-นะ-ดะ-รุน Rat Ta Na Da Run ไม่ระบุ -
บุญญารัศมิ์ 45 บุน-ยา-รัด Bun Ya Rat หญิง รัศมีแห่งบุญ
ธัญญ์จรัส 46 ทัน-จะ-หรัด Than Cha Rat หญิง ผู้รุ่งเรืองและมั่งมี
ชวัณรัตน์ 42 ชะ-วัน-รัด Cha Wan Rat หญิง ผู้ทรงภูมิปัญญาอันมีค่ายิ่ง
รัตนภาส 25 รัด-ตะ-นะ-พาด Rat Ta Na Phat ชาย -
สรัช 17 สะ-รัด Sa Rat ไม่ระบุ เกิดในสระดอกบัว
จิรัชชญา 27 จิ-รัด-ชะ-ยา Chi Rat Cha Ya ไม่ระบุ ความรู้ของผู้ที่เกิดมามีความมั่นคง
จีรัตน์ประภา 50 จี-รัด-ประ-พา Chi Rat Pra Pha หญิง ความรุ่งเรืองอันมั่นคงตลอดกาล
เขตรัฐ 24 เขด-รัด Khet Rat ชาย ชายแดน
ธีรพิรัชย์ 54 ที-ระ-พิ-รัด Thi Ra Phi Rat ชาย ฉลาดดั่งนักปราชญ์และกล้าหาญยิ่ง
อังคณารัตน์ 47 อัง-คะ-นา-รัด Ang Kha Na Rat ไม่ระบุ -
สิรัชชา 24 สิ-รัด-ชา Si Rat Cha หญิง วันนี้ที่ดีที่สุด
อรุรรัตน์ 40 อะ-รุน-รัด A Run Rat หญิง ความสดใสยามเช้า, ความผ่องใสของแสงเงินแสงทอง
รัตนากร 22 รัด-ตะ-นา-กอน Rat Ta Na Kon หญิง คลังเงินทอง, ทะเล
วารรีรัตน์ 47 วาน-รี-รัด Wan Ri Rat ไม่ระบุ -
รัศมีโชติ 40 รัด-สะ-หมี-โชด Rat Sa Mi Chot หญิง รัศมีที่รุ่งเรือง
นิตรัชดา 24 นิด-รัด-ดา Nit Rat Da หญิง -
ธัญญ์รัศน์ 54 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
จินฐณรัตน์ 54 จิน-ทะ-นะ-รัด Chin Tha Na Rat หญิง ทองของพระราชาที่ฉลาดและมั่นคง
ประทินรัตน์ 45 ประ-ทิน-รัด Pra Thin Rat หญิง -
นันทรัตน์ 40 นัน-ทะ-รัด Nan Tha Rat หญิง ดวงแก้วที่สวยงาม
กานรัตน์ 32 กาน-รัด Kan Rat ไม่ระบุ -
กฤษณ์พิรัชย์ 59 กริด-พิ-รัด Krit Phi Rat ชาย พระกฤษณะผู้มีชัยและเป็นวีรบุรุษ
รัสดา 17 หรัด-ดา Rat Da ไม่ระบุ -
นพรัต 24 นบ-พะ-รัด Nop Pha Rat หญิง ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ๆ
จรัสลักษณ์ 50 จะ-หรัด-ลัก Cha Rat Lak หญิง ลักษณะอันรุ่งเรือง
อมลรัต 28 อะ-มน-รัด A Mon Rat ไม่ระบุ ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
ณฐรัตน์ 39 นะ-ถะ-รัด Na Tha Rat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
พงศ์รัตน์ 51 พง-รัด Phong Rat ชาย -
วิรัตร 25 วิ-รัด Wi Rat ชาย งดเว้นจากราคะ
กาญจนารัตน์ 43 กาน-จะ-นา-รัด Kan Cha Na Rat ไม่ระบุ แก้วมีค่าและทองคำ
เขมจิรัฐ 36 เข-มะ-จิ-รัด Khe Ma Chi Rat ชาย ผู้มีความสุขตลอดกาล
รัชต 13 รัด-ชะ-ตะ Rat Cha Ta ไม่ระบุ เงิน
ปรัชญ์นพัต 45 ปะ-รัด-นะ-พัด Pa Rat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ริเริ่มด้วยความรอบรู้
สุรัตนาภรณ์ 44 สุ-รัด-ตะ-นา-พอน Su Rat Ta Na Phon ไม่ระบุ -
นงค์รัตน์ 45 นง-รัด Nong Rat หญิง -