บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัมภาภัค

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัมภาภัค
ชื่อ รัมภาภัค ความหมาย แปลว่า ผู้มีเกียรติดั่งนางฟ้า เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัม-พา-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ram Pha Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัมภาภัค ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัมภาภัค ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัมภาภัค ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัมภาภัค ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ รัมภาภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัมภาภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัมภาภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รัมภาภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัมภาภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ รัมภาภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัมภาภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รัมภาภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัมภา 15 รัม-พา Ram Pha หญิง นางฟ้า
รำพา 14 รัม-พา Ram Pha ชาย นางฟ้า
รำเพย 23 รัม-เพิย Ram Phoei หญิง -
รำพร 17 รัม-พอน Ram Phon หญิง -
รำยวน 24 รัม-ยวน Ram Yuan หญิง -
วรัมนทน์ 39 วะ-รัม-นด Wa Ram Not หญิง -
รำพันธ์ 35 รัม-พัน Ram Phan หญิง -
ชวรัมภา 23 ชะ-วะ-รัม-พา Cha Wa Ram Pha หญิง นางฟ้าผู้ปราดเปรื่อง
ผ่องรำไพ 39 ผ่อง-รัม-พัย Phong Ram Phai หญิง งามผุดผ่อง
นิธิกุมรัมย์ 54 นิ-ทิ-กุม-รัม Ni Thi Kum Ram ชาย -
รัมภ์รดา 29 รัม-ระ-ดา Ram Ra Da หญิง ไผ่แดง, ไผงาม, กล้วยงาม
หนูรำพันธ์ 47 หนู-รัม-พัน Nu Ram Phan ไม่ระบุ -
นีรัมพร 37 นี-รัม-พอน Ni Ram Phon หญิง น้ำกับฟ้า
รัมภาภัค 24 รัม-พา-พัก Ram Pha Phak หญิง ผู้มีเกียรติดั่งนางฟ้า
รำพัน 22 รัม-พัน Ram Phan หญิง -
ชัยรัมภา 29 ชัย-รัม-พา Chai Ram Pha หญิง ชัยชนะของนางฟ้า
รัฐนีรัมพร 54 รัด-ทะ-นี-รัม-พอน Rat Tha Ni Ram Phon หญิง น้ำ ฟ้า และประเทศ
ภานิรัมย์ 41 พา-นิ-รัม Pha Ni Ram หญิง -
รำเทียน 28 รัม-เทียน Ram Thian หญิง -
รำพี 20 รัม-พี Ram Phi หญิง -
รำดวน 17 รัม-ดวน Ram Duan หญิง -
รำพึง 20 รัม-พึง Ram Phueng หญิง -
รำยอง 21 รัม-ยอง Ram Yong หญิง -
รำไพร 26 รัม-พรัย Ram Phrai หญิง -
รำไย 22 รัม-ยัย Ram Yai หญิง -
ปรัม 15 ปะ-รัม Pa Ram ชาย -
รำยง 15 รัม-ยง Ram Yong ชาย -
สารัมภ์ 31 สา-รัม Sa Ram ชาย การแข่งขัน, ความริเริ่มที่ดี
บุญรำ 12 บุน-รัม Bun Ram หญิง -
รำไพพรรณ 43 รัม-พัย-พัน Ram Phai Phan ไม่ระบุ ผู้มีความงามดั่งตะวัน
กฤศรัมภา 24 กริด-รัม-พา Krit Ram Pha หญิง นางฟ้าน้อย
รำแพน 20 รัม-แพน Ram Phaen หญิง -
ไชยรัมภา 34 ชัย-รัม-พา Chai Ram Pha หญิง ชัยชนะของนางฟ้า
รำไร 18 รัม-รัย Ram Rai ชาย -
รัมเภา 17 รัม-เพา Ram Phao หญิง -
รัมภาพร 27 รัม-พา-พอน Ram Pha Phon ไม่ระบุ เทพธิดาผู้ประเสริฐ
ไพรำ 22 พัย-รัม Phai Ram ชาย ทองแก้วมีค่าเพชร
รำเชียก 25 รัม-เชียก Ram Chiak ชาย -
รำแพง 17 รัม-แพง Ram Phaeng หญิง -
รำไพ 22 รัม-พัย Ram Phai หญิง ตะวัน ดวงอาทิตย์