บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัตย์ธมน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัตย์ธมน
ชื่อ รัตย์ธมน ความหมาย แปลว่า ผู้สวยงามแม้กลางคืน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ทะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Tha Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัตย์ธมน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัตย์ธมน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัตย์ธมน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัตย์ธมน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 73
หมายเลข 73 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชีวิตที่วิบัติ ชีวิตที่สูญสิ้น เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความมหาวิบัติในชีวิต เนื่องจากเป็นดาวบาปพระเคราะห์ทั้งคู่ ให้ผลในทางไม่ดีเต็มประตู ให้ผลด้านลบเกี่ยวกับสุขภาพ ความทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ การผ่าตัด ชีวิตคู่พัง อยู่กินกันแบบขมขื่น มีปัญหาให้ทะเลาะกันอยู่ตลอด การเงินย่ำแย่มาก พลังของหมายเลขจะเชื่อมโยงให้เกิดหนี้สินท่วมตัว หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรเปลี่ยนทันที อย่ารีรอ
ชื่อ รัตย์ธมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัตย์ธมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัตย์ธมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รัตย์ธมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัตย์ธมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัตย์ธมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัตย์ธมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รัตย์ธมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัตย์ธมน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รัตย์ธมน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วีรัจ 27 วี-รัด Wi Rat ไม่ระบุ เกิดจากผู้กล้าหาญ
ธิติรัตน์ 40 ทิ-ติ-รัด Thi Ti Rat หญิง แก้วแห่งความเพียร
รัตนประภา 28 รัด-ตะ-นะ-ประ-พา Rat Ta Na Pra Pha ไม่ระบุ แผ่นดิน
พรจรัส 33 พอน-จะ-หรัด Phon Cha Rat ไม่ระบุ พรอันประเสริฐรุ่งเรือง
ขวัญรัตน์ 41 ขวัน-รัด Khwan Rat หญิง ขวัญแก้ว
ธัญญารัตน์ 42 ทัน-ยา-รัด Than Ya Rat หญิง ดวงแก้วแห่งโชค
ยุบลรัตน์ 42 ยุ-บน-รัด Yu Bon Rat หญิง -
รัฒไกร 25 รัด-ทะ-กรัย Rat Tha Krai ชาย -
ชวัตรัตน์ 40 ชะ-วัด-รัด Cha Wat Rat หญิง -
โชตญารัช 24 โชด-ตะ-ยา-รัด Chot Ta Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้อันรุ่งเรืองในราชการ
รัตนวรีย์ 50 รัด-ตะ-นะ-วะ-รี Rat Ta Na Wa Ri หญิง ประเสริฐดุจดวงแก้ว
ทวีรัฐ 31 ทะ-วี-รัด Tha Wi Rat ชาย สองแดนดิน
รัฐกรณ์ 36 รัด-ทะ-กอน Rat Tha Kon ชาย ผู้กระทำความดีต่อชาติ
ณัฐรัฒน์ 43 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat ไม่ระบุ นักปราชญ์ของประเทศ
รัสราภรณ์ 39 หรัด-รา-พอน Rat Ra Phon หญิง -
ศิรินรัตน์ 49 สิ-ริน-รัด Si Rin Rat หญิง -
จันทร์ญารัตน์ 59 จัน-ยา-รัด Chan Ya Rat หญิง ดวงแก้วและความรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์
พลวรัตถ์ 41 พน-วะ-รัด Phon Wa Rat ชาย -
วสุรัตน์ 39 วะ-สุ-รัด Wa Su Rat ชาย ทรัพย์สมบัติแห่งเทวดา
ปรัชญ์นพัต 45 ปะ-รัด-นะ-พัด Pa Rat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ริเริ่มด้วยความรอบรู้
จิรัฐพงศ์ 53 จิ-รัด-พง Chi Rat Phong ชาย -
จุรีรัตน 34 จุ-รี-รัด-ตะ-นะ Chu Ri Rat Ta Na ไม่ระบุ ดาบแก้ว
กาญจน์สุรัตน์ 59 กาน-สุ-รัด Kan Su Rat หญิง ดีในเรื่องแก้วและทอง
รุ่งรัชต์ 30 รุ่ง-รัด Rung Rat ไม่ระบุ ดวงแก้วแห่งความรุ่งเรือง
มณฑารัตน์ 39 มน-ทา-รัด Mon Tha Rat ไม่ระบุ ผู้ประดับด้วยแก้วมณี
สิริรัชนี 41 สิ-ริ-รัด-ชะ-นี Si Ri Rat Cha Ni หญิง ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี
นุดารัตน์ 33 นุ-ดา-รัด Nu Da Rat หญิง -
สุชทิรัตน์ 40 สุด-ทิ-รัด Sut Thi Rat หญิง ความหมดจดผ่องใสเหมือนดวงแก้ว
จิรัฐตินันทน์ 63 จิ-รัด-ติ-นัน Chi Rat Ti Nan หญิง ผู้มีความสุขตลอดกาล
โสรัตน์ 36 โส-รัด So Rat หญิง หมดจด
รัตนเพียร 45 รัด-ตะ-นะ-เพียน Rat Ta Na Phian ได้ทั้งชายและหญิง -
รัศมิ์ลภัส 51 รัด-ละ-พัด Rat La Phat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งโชคลาภ
รัชวิน 25 รัด-ชะ-วิน Rat Cha Win ได้ทั้งชายและหญิง การได้มาซึ่งสมบัติ
รัฐชพนธ์ 45 รัด-ชะ-พน Rat Cha Phon ชาย เป็นกำลังของประเทศ
นางจำรัส 30 นาง-จัม-หรัด Nang Cham Rat ไม่ระบุ -
สุรีย์รัตน์ 61 สุ-รี-รัด Su Ri Rat หญิง เพชรแห่งตะวัน
มณฑิรารัตน์ 47 มน-ทิ-รา-รัด Mon Thi Ra Rat ไม่ระบุ เรือนหลวงที่มากด้วยคุณค่า, เรือนหลวงที่งดงาม, เรือนแก้ว
จิรัฐิติ 38 จิ-รัด-ติ Chi Rat Ti ไม่ระบุ มั่นคงตลอดกาล
วรปรัชญ 26 วอ-ระ-ปรัด Wo Ra Prat ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ศิรินทณรัตน์ 55 สิ-ริน-ทะ-นะ-รัด Si Rin Tha Na Rat หญิง ผู้ที่เป็นใหญ่ดุจดวงแก้ว