บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัตน์ปวัน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัตน์ปวัน
ชื่อ รัตน์ปวัน ความหมาย แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ปะ-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Pa Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัตน์ปวัน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัตน์ปวัน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัตน์ปวัน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัตน์ปวัน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 73
หมายเลข 73 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของชีวิตที่วิบัติ ชีวิตที่สูญสิ้น เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความมหาวิบัติในชีวิต เนื่องจากเป็นดาวบาปพระเคราะห์ทั้งคู่ ให้ผลในทางไม่ดีเต็มประตู ให้ผลด้านลบเกี่ยวกับสุขภาพ ความทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ การผ่าตัด ชีวิตคู่พัง อยู่กินกันแบบขมขื่น มีปัญหาให้ทะเลาะกันอยู่ตลอด การเงินย่ำแย่มาก พลังของหมายเลขจะเชื่อมโยงให้เกิดหนี้สินท่วมตัว หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรเปลี่ยนทันที อย่ารีรอ
ชื่อ รัตน์ปวัน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัตน์ปวัน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัตน์ปวัน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รัตน์ปวัน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัตน์ปวัน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัตน์ปวัน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัตน์ปวัน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รัตน์ปวัน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัตน์ปวัน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รัตน์ปวัน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศุภรัสมิ์ 42 สุบ-พะ-หรัด Sup Pha Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเจริญ
อภิรัตน์ 36 อะ-พิ-รัด A Phi Rat หญิง -
สุพารัตน์ 42 สุ-พา-รัด Su Pha Rat หญิง -
ปวลีย์รัตน์ 63 ปะ-วะ-ลี-รัด Pa Wa Li Rat หญิง -
ดรัส 16 ดะ-หรัด Da Rat หญิง รวดเร็ว
รัตนมน 26 รัด-ตะ-นะ-มน Rat Ta Na Mon หญิง ใจแก้ว ใจวิเศษ
ภัทรารัตน์ 36 พัด-ทรา-รัด Phat Thra Rat หญิง -
นรัตถพล 31 นะ-รัด-ถะ-พน Na Rat Tha Phon ชาย คนที่มีกำลังเป็นประโยชน์, ผู้มีกำลังคนเป็นประโยชน์
กัญรัต 20 กัน-รัด Kan Rat ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีความสุข
ฉวีรัตน์ 43 ฉะ-หวี-รัด Cha Wi Rat หญิง -
อำนวยรัตน์ 51 อัม-นวย-รัด Am Nuai Rat หญิง -
รัตนรณ 25 รัด-ตะ-นะ-รน Rat Ta Na Ron ไม่ระบุ -
พลอยรัตน์ 53 พลอย-รัด Phloi Rat หญิง ประสมด้วยเพชรนิลจินดา
อังคณารัตน์ 47 อัง-คะ-นา-รัด Ang Kha Na Rat ไม่ระบุ -
รัชดาราศ 24 รัด-ชะ-ดา-ราด Rat Cha Da Rat หญิง -
อุมารัตน์ 38 อุ-มา-รัด U Ma Rat ไม่ระบุ -
สกลรัตน์ 39 สะ-กน-รัด Sa Kon Rat ไม่ระบุ -
วารัตดา 20 วา-รัด-ดา Wa Rat Da หญิง ความชำนาญ, ความสุขสมบูรณ์ของสุขภาพ
รัฐปราณี 36 รัด-ทะ-ปรา-นี Rat Tha Pra Ni หญิง -
จรัสรวี 38 จะ-หรัด-ระ-วี Cha Rat Ra Wi หญิง สว่างไสวดุจพระอาทิตย์
วิวารัตน์ 42 วิ-วา-รัด Wi Wa Rat หญิง -
นพรัตย์ 41 นบ-พะ-รัด Nop Pha Rat หญิง แก้ว ๙ อย่าง
จรัสเดช 26 จะ-หรัด-เดด Cha Rat Det ชาย -
รัตนอุไร 36 รัด-ตะ-นะ-อุ-รัย Rat Ta Na U Rai หญิง -
ชรัญรัสส์ 45 ชะ-รัน-หรัด Cha Ran Rat หญิง ผู้รอบรู้เรื่องน้ำที่สั้น
เกศชรินรัตณ์ 50 เกด-ชะ-ริน-รัด-ตะ Ket Cha Rin Rat Ta หญิง -
เกศรารัตน์ 40 เกด-รา-รัด Ket Ra Rat หญิง -
เบญจรัตร์ 38 เบน-จะ-รัด-ตะ Ben Cha Rat Ta ไม่ระบุ -
สุนีรัตน์ 45 สุ-นี-รัด Su Ni Rat หญิง ผู้นำที่ดี
ณรัตน์นิภา 41 นะ-รัด-นิ-พา Na Rat Ni Pha หญิง มีแสงสว่างเสมอดังดวงแก้วแห่งความรู้
จิรัช 20 จิ-รัด Chi Rat ไม่ระบุ เกิดมาอายุยืน
กษมรัตน์ 35 กะ-สม-รัด Ka Som Rat ไม่ระบุ ดวงแก้วของแผ่นดิน
ปรัชยาพร 33 ปรัด-ยา-พอน Prat Ya Phon หญิง -
จิตรารัช 28 จิด-ตรา-รัด Chit Tra Rat หญิง -
รัสพงศ์ภัทร 51 หรัด-พง-พัด Rat Phong Phat ชาย -
ทิพยรัตน์ 46 ทิบ-พะ-ยะ-รัด Thip Pha Ya Rat หญิง ดวงแก้วของเทวดา
ปวรัตน 24 ปะ-วะ-รัด Pa Wa Rat หญิง ดวงแก้วที่มีค่า
แววรัตน์ 39 แวว-รัด Waeo Rat ไม่ระบุ -
พัชรชารัฎ 34 พัด-ชะ-ระ-ชา-รัด Phat Cha Ra Cha Rat หญิง แผ่นดินที่มีค่าดังเพชร
รัชนีบูรณ์ 44 รัด-ชะ-นี-บูน Rat Cha Ni Bun หญิง เต็มไปด้วยความมืด