บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัตติยาภรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัตติยาภรณ์
ชื่อ รัตติยาภรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ประดับด้วยกลางคืน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ติ-ยา-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Ti Ya Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัตติยาภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัตติยาภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัตติยาภรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัตติยาภรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 104 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ รัตติยาภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัตติยาภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัตติยาภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัตติยาภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัตติยาภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รัตติยาภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิยรัตน์ 45 พิ-ยะ-รัด Phi Ya Rat หญิง ความพากเพียรเป็นรัตนะอันประเสริฐ
รัตนธร 24 รัด-ตะ-นะ-ทอน Rat Ta Na Thon หญิง มีค่าดุจพระรัตนตรัย
รัฐกานต์ 36 รัด-ทะ-กาน Rat Tha Kan หญิง -
รัฐธีร์ 41 รัด-ถะ-ที Rat Tha Thi ชาย ปราชญ์แห่งแคว้น
ตรีรัตน์ 39 ตรี-รัด Tri Rat หญิง แก้ว3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ปิยารัตน์ 40 ปิ-ยา-รัด Pi Ya Rat หญิง -
อัมศิรัฐธ์ 56 อัม-สิ-รัด Am Si Rat หญิง -
จีรัตติกุล 39 จี-รัด-ติ-กุน Chi Rat Ti Kun หญิง เชื้อสายราตรีอันยาวนาน
ปรัศวัส 34 ปรัด-สะ-วัด Prat Sa Wat ไม่ระบุ วันมะรืน
นงค์รัตน์ 45 นง-รัด Nong Rat หญิง -
ผาติรัตน์ 41 ผา-ติ-รัด Pha Ti Rat หญิง -
อุรัศยา 31 อุ-รัด-สะ-ยา U Rat Sa Ya หญิง ผู้ที่เป็นที่รักยิ่ง, ผู้ที่อยู่ในใจ
วรารัช 21 วะ-รา-รัด Wa Ra Rat ไม่ระบุ แก้วที่ประเสริฐ
รัตยาภรณ์ 39 รัด-ยา-พอน Rat Ya Phon หญิง -
ฉัตรรัตน์ 41 ฉัด-รัด Chat Rat หญิง ฉัตรแก้ว
รัชพิมล 33 รัด-ชะ-พิ-มน Rat Cha Phi Mon หญิง -
รัตนดรุณ 27 รัด-ตะ-นะ-ดะ-รุน Rat Ta Na Da Run ไม่ระบุ -
รัตน 16 รัด-ตะ-นะ Rat Ta Na หญิง -
รัชสกล 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ผู้เป็นทุกอย่างของบ้านเมือง
ปัณณรัศม์ 45 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat หญิง รัศมีแห่งปัญญา
กะรัตพลอย 44 กะ-หรัด-พลอย Ka Rat Phloi ไม่ระบุ หน่วยน้ำหนักของพลอย
สุปรางค์รัตน์ 55 สุ-ปราง-รัด Su Prang Rat หญิง -
โสรัชภณ 27 โส-รัด-พน So Rat Phon ไม่ระบุ -
รัชคุณ 20 รัด-คุน Rat Khun ไม่ระบุ พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์
ฐิตารัตน์ 42 ถิ-ตา-รัด Thi Ta Rat หญิง แก้วที่ดำรงมั่น
สิริรัฐ 36 สิ-หริ-รัด Si Ri Rat หญิง ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
จรัสจันทร์ 50 จะ-หรัด-จัน Cha Rat Chan หญิง พระจันทร์ที่ส่องสว่าง
จิรัชญาณ์ 39 จิ-รัด-ชะ-ยา Chi Rat Cha Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ตลอดกาล
จรวยรัตน์ 49 จวย-รัด Chuai Rat ไม่ระบุ -
วิลัยรัตน์ 53 วิ-ลัย-รัด Wi Lai Rat หญิง งามอย่างมีค่า
รัตตาวรรณ 34 รัด-ตา-วัน Rat Ta Wan หญิง -
ครองรัชต์ 38 ครอง-รัด Khrong Rat ไม่ระบุ มีเงิน
นลณัฐรัตน์ 54 นน-นัด-ทะ-รัด Non Nat Tha Rat หญิง ผู้มีคุณค่าที่มีประกายความรอบรู้
รัชฏา 20 รัด-ชะ-ตา Rat Cha Ta หญิง เงิน
กีรัตยา 28 กี-รัด-ตะ-ยา Ki Rat Ta Ya หญิง หญิงผู้มีเกียรติ
จิรัฐตินันทน์ 63 จิ-รัด-ติ-นัน Chi Rat Ti Nan หญิง ผู้มีความสุขตลอดกาล
ณดารัตน์ 32 นะ-ดา-รัด Na Da Rat หญิง ผู้มีคุณค่าและรุ่งเรือง
รัฐไทย 35 รัด-ทัย Rat Thai หญิง -
พรศิรารัตน์ 53 พอน-สิ-รา-รัด Phon Si Ra Rat หญิง -
ปดิวรัดา 23 ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา Pa Di Wa Rat Da หญิง ภักดีในสามี, ปรนนิบัติสามีดี