บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัณธิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัณธิชา
ชื่อ รัณธิชา ความหมาย แปลว่า ผู้เกิดจากความยินดี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัน-ทิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ran Thi Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัณธิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัณธิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัณธิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัณธิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 59
หมายเลข 59 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิหรือศาสนาที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ รัณธิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัณธิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัณธิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัณธิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัณธิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รัณธิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัชนรัญญ์ 41 นัด-นะ-รัน Nat Na Ran หญิง ผู้มีความรอบรู้กว่าใครที่เกิดมามีความรู้
อรัญดร 23 อะ-รัน-ดอน A Ran Don ชาย -
วรัญยู 28 วะ-รัน-ยู Wa Ran Yu ชาย ผู้รู้อันประเสริฐ, ผู้ตรัสรู้ชอบ
รมย์ศรัณย์ 63 รม-สะ-รัน Rom Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งความสุข
ชญาจีรัญ 32 ชะ-ยา-จี-รัน Cha Ya Chi Ran ไม่ระบุ ผู้มีความรู้อันมั่นคง
ภรัณยาภรณ์ 42 พะ-รัน-ยา-พอน Pha Ran Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนและอุปถัมภ์
จิรัญญ์ 35 จิ-รัน Chi Ran ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ตลอดกาล
พรัญชัย 34 พรัน-ชัย Phran Chai ไม่ระบุ -
นิรันญ์ 35 นิ-รัน Ni Ran ไม่ระบุ -
ธรัณย์รัตน์ 59 ทะ-รัน-รัด Tha Ran Rat หญิง บ่อเกิดอันมีค่าดังดวงแก้ว
ชรัณ 15 ชะ-รัน Cha Ran ชาย การต่อสู้ที่มีชัย
นิรันตร์ 38 นิ-รัน Ni Ran ชาย -
รัญฉวน 28 รัน-ยะ-ฉวน Ran Ya Chuan ไม่ระบุ -
ฐรัญชน์สันต์ 65 ถะ-รัน-สัน Tha Ran San ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความยินดีอันมั่นคงในความเงียบสงบ, ผู้รักในความเงียบสงบ
ศรันย 28 สะ-รัน Sa Ran ไม่ระบุ คุ้มครอง, ปกป้อง
พนรัญชน์ 41 พะ-นะ-รัน Pha Na Ran ชาย เสน่ห์แห่งป่า
ศรัณย์ภรณ์ 56 สะ-รัน-พอน Sa Ran Phon หญิง ค้ำจุนความเป็นที่พึ่ง
ชลศรัณย์ 45 ชน-สะ-รัน Chon Sa Ran ชาย สายน้ำอันเป็นที่พึ่ง
ศิรัณยา 33 สิ-รัน-ยา Si Ran Ya ไม่ระบุ ยอดแห่งความรู้
ศรัญญู 25 สะ-รัน-ยู Sa Ran Yu ชาย ผู้เป็นที่พึง
ดรันต์ 26 ดรัน Dran ไม่ระบุ -
กนกณิชรัญชน์ 46 กะ-หนก-นิด-รัน Ka Nok Nit Ran หญิง ยินดีในทองคำอันบริสุทธิ์
ศรัณย์ธดิษ 50 สะ-รัน-ทะ-ดิด Sa Ran Tha Dit ชาย ผู้เป็นที่รัก, ผู้เป็นที่พึ่ง
นภัสรัณช์ 41 นะ-พัด-สะ-รัน Na Phat Sa Ran หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งโรจน์
ศรัญทร 24 สะ-รัน-ทอน Sa Ran Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งความซื่อตรง
ชรัญธร 22 ชะ-รัน-ทอน Cha Ran Thon ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้เรื่องน้ำ
สรัญฐชัยย์ 59 สะ-รัน-ทะ-ชัย Sa Ran Tha Chai ชาย ผู้มีชัยเป็นที่พึ่ง
รันต์พิจิตย์ 67 รัน-พิ-จิด-ตะ Ran Phi Chit Ta ชาย -
ศรัญญาวรรณ 43 สะ-รัน-ยา-วัน Sa Ran Ya Wan หญิง -
ดรัณภัทร 24 ดะ-รัน-พัด Da Ran Phat หญิง ผู้นำพาสิ่งประเสริฐ
พีรันธร 36 พี-รัน-ทอน Phi Ran Thon ชาย ทรงไว้ซึ่งความกล้า
รัญธิดา 22 รัน-ทิ-ดา Ran Thi Da หญิง หญิงมีเสน่ห์
กรัณฑรัตน์ 42 กรัน-ทะ-รัด Kran Tha Rat หญิง ตลับเพชร
ฐิติวรัญชน์ 54 ทิ-ติ-วะ-รัน Thi Ti Wa Ran หญิง หญิงผู้มั่นคง
การัณยวีร์ 49 กา-รัน-ยะ-วี Ka Ran Ya Wi ไม่ระบุ กล้าหาญในหน้าที่
รัติรันต์ 40 รัด-รัน Rat Ran หญิง -
รัญญา 17 รัน-ยา Ran Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่มีเสน่ห์
รัณยา 22 รัน-นะ-ยา Ran Na Ya หญิง น่าเพลิดเพลินยินดี
ศรัญญาพร 36 สะ-รัน-ยา-พอน Sa Ran Ya Phon หญิง -
จิรันดร์ 37 จิ-รัน Chi Ran ไม่ระบุ เวลาสืบเนื่องมานาน