บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัฐศรัณย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัฐศรัณย์
ชื่อ รัฐศรัณย์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งแห่งประเทศ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ถะ-สะ-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Tha Sa Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัฐศรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัฐศรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัฐศรัณย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัฐศรัณย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ รัฐศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รัฐศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฐศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัฐศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฐศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รัฐศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฐศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รัฐศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฐศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ รัฐศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จีรีรัชฎ์ 48 จี-รี-รัด-ชะ Chi Ri Rat Cha หญิง -
รัตนประชา 29 รัด-ตะ-นะ-ประ-ชา Rat Ta Na Pra Cha ไม่ระบุ -
รัชนันต์ 36 รัด-ชะ-นัน Rat Cha Nan หญิง -
ณัฐนันท์จรัส 63 นัด-ทะ-นัน-จะ-หรัด Nat Tha Nan Cha Rat หญิง ผู้มีแสงสว่างในความรู้อันน่าชื่นชมยินดี
กรรัฐ 22 กอน-รัด Kon Rat ไม่ระบุ สร้างประเทศ
ฐรัชญา 24 ถะ-รัด-ชะ-ยา Tha Rat Cha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเป็นสมบัติที่มั่นคง
รัชชนก 18 รัด-ชะ-นก Rat Cha Nok หญิง ดวงแก้วของพ่อ, เป็นที่รักยิ่งของบิดา
ทัชชลรัท 24 ทัด-ชน-รัด That Chon Rat หญิง -
ประวัลย์รัตน์ 68 ประ-วัน-รัด Pra Wan Rat หญิง -
พิชยารัชต์ 45 พิด-ชะ-ยา-รัด Phit Cha Ya Rat หญิง ผู้มีชัยชนะในทรัพย์สินเงินทอง
กัญญารัต 25 กัน-ยา-รัด Kan Ya Rat หญิง นางแก้ว
รัตทญา 17 รัด-ทะ-ยา Rat Tha Ya หญิง ความเอื้อเฟือที่ทำให้เกิดความสุข
สารัช 18 สา-รัด Sa Rat ชาย เกิดมาเพื่อแก่นสาร
ชวีรัตน์ 40 ชะ-วี-รัด Cha Wi Rat หญิง -
กรณรัชตา 24 กอน-นะ-รัด-ตา Kon Na Rat Ta หญิง ผู้สร้างเงินตรา
อรัชภร 21 อะ-รัด-ชะ-พอน A Rat Cha Phon ไม่ระบุ ผู้เลี้ยงดูให้บริสุทธิ์
รัฐไทย 35 รัด-ทัย Rat Thai หญิง -
จิรัฐิติกาล 46 จิ-รัด-ติ-กาน Chi Rat Ti Kan หญิง เวลาที่ยั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน
มณฑิรารัตน์ 47 มน-ทิ-รา-รัด Mon Thi Ra Rat ไม่ระบุ เรือนหลวงที่มากด้วยคุณค่า, เรือนหลวงที่งดงาม, เรือนแก้ว
วันธุรัตน์ 45 วัน-ทุ-รัด Wan Thu Rat หญิง -
รัชชดา 14 รัด-ชะ-ดา Rat Cha Da หญิง โชคของราชสมบัติ, ดวงของความเป็นราชา
รัชนินทร์ 38 รัด-ชะ-นิน Rat Cha Nin หญิง ราชาผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชน.
ชรินทร์รัต 40 ชะ-ริน-รัด Cha Rin Rat หญิง ผู้ยินดีในการเป็นเจ้าแห่งสายน้ำ
ปรีดารัชต์ 37 ปรี-ดา-รัด Pri Da Rat หญิง ดวงแก้วที่ทำให้เกิดความยินดี
รัชชประภา 24 รัด-ชะ-ประ-พา Rat Cha Pra Pha หญิง แสงสว่างแห่งพระราชา
จิรัชญา 25 จิ-รัด-ชะ-ยา Chi Rat Cha Ya หญิง ผู้รู้นาน, ฉลาดนาน
หทัยรัฐนันท์ 59 หะ-ทัย-รัด-นัน Ha Thai Rat Nan หญิง ผู้มีใจยินดีต่อประเทศ
ปัณณรัตน์ 41 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat หญิง หนังสือที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
จีรัตติกานต์ 50 จี-รัด-ติ-กาน Chi Rat Ti Kan หญิง -
ดรัส 16 ดะ-หรัด Da Rat หญิง รวดเร็ว
รัฏติยา 33 รัด-ติ-ยา Rat Ti Ya ไม่ระบุ ผู้รู้เรื่องราตรี
บุรัสกร 23 บุ-รัด-สะ-กอน Bu Rat Sa Kon ไม่ระบุ ริเริ่ม, ทำเสร็จก่อนคนอื่น
ศรณ์รัฐ 42 สน-รัด Son Rat ได้ทั้งชายและหญิง -
รัตน์ติรถ 37 รัด-ติ-รด Rat Ti Rot ไม่ระบุ -
วรีรัตน์ 42 วะ-รี-รัด Wa Ri Rat หญิง แก้วเปรียบแม่น้ำ
รัดดา 11 รัด-ดา Rat Da หญิง ชื่อเจ้าหญิง
มนตรารัตน์ 43 มน-ตรา-รัด Mon Tra Rat ไม่ระบุ ดวงแก้วมณีที่งดงามมาก
หฤทัยรัชต์ 41 หะ-รึ-ทัย-รัด Ha Rue Thai Rat หญิง ใจเงิน
ชลาลัยรัตน์ 52 ชะ-ลา-ลัย-รัด Cha La Lai Rat ไม่ระบุ แก้วมณีที่อยู่ในน้ำ
จตุรัตน์ 35 จะ-ตุ-รัด Cha Tu Rat หญิง แก้ว 4 ประการ