บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัฐณรงค์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัฐณรงค์
ชื่อ รัฐณรงค์ ความหมาย แปลว่า แผ่นดินแห่งการรบ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-นะ-รง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Na Rong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัฐณรงค์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัฐณรงค์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัฐณรงค์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัฐณรงค์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 88
หมายเลข 88 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความร้ายแรงและการถูกเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนหลงผิด จะถูกศัตรูและวิญญาณร้ายคอยเล่นงาน กลั่นแกล้ง จะมีปัญหาด้านคู่ครองทุกรูปแบบ อิทธิพลของดาวราหูสองดวงจะให้ผลสองเท่า บั้นปลายชีวิตจะเจอปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรง ยากที่จะแก้ไขได้
ชื่อ รัฐณรงค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัฐณรงค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฐณรงค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รัฐณรงค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฐณรงค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รัฐณรงค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฐณรงค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รัฐณรงค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฐณรงค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ รัฐณรงค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัชอร 20 รัด-ชะ-ออน Rat Cha On หญิง -
วิสารัท 27 วิ-สา-รัด Wi Sa Rat ไม่ระบุ ผู้แกล้วกล้า, ผู้ชำนาญ
นิฎารัช 25 นิ-ดา-รัด Ni Da Rat หญิง -
ปภัทมรัชย์ 40 ปะ-พัด-ทะ-มะ-รัด Pa Phat Tha Ma Rat หญิง ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ
ชฎารัศมิ์ 41 ชะ-ดา-รัด Cha Da Rat หญิง ชฎาที่มีความรุ่งเรือง
นัยรัตน์ 42 นัย-ยะ-รัด Nai Ya Rat หญิง ผู้มีความสำคัญกับดวงแก้ว
ครองรัชต์ 38 ครอง-รัด Khrong Rat ไม่ระบุ มีเงิน
จิรารัชช์ 36 จิ-รา-รัด-ชะ Chi Ra Rat Cha ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกิดมาเพื่อสมบัติที่ยั่งยืน
จำรัจ 21 จัม-รัด Cham Rat หญิง -
นิรันดร์รัตน์ 61 นิ-รัน-รัด Ni Ran Rat หญิง -
นิตรัชดา 24 นิด-รัด-ดา Nit Rat Da หญิง -
รัฐภูมินันท์ 53 รัด-พู-มิ-นัน Rat Phu Mi Nan ชาย เป็นที่ยินดีของประเทศ
ชุดารัช 15 ชุ-ดา-รัด Chu Da Rat หญิง พระราชาผู้ทรงความรุ่งเรือง
รัฐ 17 รัด Rat ชาย -
วุฒิรัชต์ 36 วุด-ทิ-รัด Wut Thi Rat ชาย -
วสุรัชต์ 36 วะ-สุ-รัด Wa Su Rat หญิง ทรัพย์สมบัติแห่งเทวดา
รองรัตน์ 37 รอง-รัด Rong Rat หญิง -
รัชดาวรรณ์ 40 รัด-ชะ-ดา-วัน Rat Cha Da Wan หญิง สีเงิน
ณรัตน์นิภา 41 นะ-รัด-นิ-พา Na Rat Ni Pha หญิง มีแสงสว่างเสมอดังดวงแก้วแห่งความรู้
ยมลรัชต์ 41 ยะ-มน-รัด Ya Mon Rat หญิง ผู้อยู่คู่กับเงิน
ณัฐรัชต์ 40 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat ชาย มีความเป็นนักปราชญ์เป็นสมบัติ
อุบลรัศมี 42 อุ-บน-รัด-สะ-หมี U Bon Rat Sa Mi หญิง -
ตรีรัตน์ 39 ตรี-รัด Tri Rat หญิง แก้ว3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
จีรัชญ์ 36 จี-รัด Chi Rat ชาย ผู้รู้ตลอดกาล
พิดารัตน์ 39 พิ-ดา-รัด Phi Da Rat ไม่ระบุ -
ธัญญ์วรัชญ์ 54 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้รู้อันประเสริฐและโชคดี
สิพิรัตนพันธ์ 69 สิ-พิ-รัด-ตะ-นะ-พัน Si Phi Rat Ta Na Phan ไม่ระบุ -
นนท์รัตน์ 45 นน-รัด Non Rat ชาย -
อารทรา 17 อา-รัด-ทะ-รา A Rat Tha Ra หญิง ใหม่สดนุ่มนวลอ่อนโยน
อมลรัตน์ 42 อะ-มน-รัด A Mon Rat หญิง ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
รัฐพัฒน์ 46 รัด-ทะ-พัด Rat Tha Phat ชาย -
เอกรัตน์ 34 เอก-กะ-รัด Ek Ka Rat หญิง รัตนะที่เด่นเป็นหนึ่ง
อัจฉรีรัตน์ 57 อัด-ฉอ-รี-รัด At Cho Ri Rat หญิง -
รัชชา 13 รัด-ชา Rat Cha หญิง พระราชา
ชวัลรัตน์ 43 ชะ-วัน-รัด Cha Wan Rat หญิง แก้วอันแวววาว
วรัต 17 วะ-รัด Wa Rat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐสุด
รัฐนีรัมพร 54 รัด-ทะ-นี-รัม-พอน Rat Tha Ni Ram Phon หญิง น้ำ ฟ้า และประเทศ
รัฐพงศ์ 43 รัด-ทะ-พง Rat Tha Phong ชาย -
จิรัสสา 33 จิ-หรัด-สา Chi Rat Sa หญิง -
รัฐวิทย์ 45 รัด-ทะ-วิด Rat Tha Wit ชาย ผู้ทรงภูมิวิชาการแห่งรัฐ