บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัฐณรงค์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัฐณรงค์
ชื่อ รัฐณรงค์ ความหมาย แปลว่า แผ่นดินแห่งการรบ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-นะ-รง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Na Rong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัฐณรงค์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัฐณรงค์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัฐณรงค์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัฐณรงค์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 88
หมายเลข 88 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความร้ายแรงและการถูกเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนหลงผิด จะถูกศัตรูและวิญญาณร้ายคอยเล่นงาน กลั่นแกล้ง จะมีปัญหาด้านคู่ครองทุกรูปแบบ อิทธิพลของดาวราหูสองดวงจะให้ผลสองเท่า บั้นปลายชีวิตจะเจอปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรง ยากที่จะแก้ไขได้
ชื่อ รัฐณรงค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัฐณรงค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฐณรงค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รัฐณรงค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฐณรงค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รัฐณรงค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฐณรงค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รัฐณรงค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฐณรงค์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ รัฐณรงค์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัตน์ติรส 43 รัด-ติ-รด Rat Ti Rot หญิง -
นิตรัชดา 24 นิด-รัด-ดา Nit Rat Da หญิง -
รัษฏากร 27 รัด-สะ-ตา-กอน Rat Sa Ta Kon หญิง -
ปวลีย์รัตน์ 63 ปะ-วะ-ลี-รัด Pa Wa Li Rat หญิง -
อุรัสยา 31 อุ-รัด-สะ-ยา U Rat Sa Ya หญิง ลูกสาว
รัตน์ตญา 33 รัด-ตะ-ยา Rat Ta Ya หญิง -
ธัญญ์รัตน์ 50 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
วิรัจนา 30 วิ-รัด-จะ-นา Wi Rat Cha Na ไม่ระบุ ผู้สร้างสรรค์ดี
ภควรัตน์ 36 พะ-คะ-วะ-รัด Pha Kha Wa Rat หญิง ผู้โชคดีที่มีรัตนะอันประเสริฐ
พลรัต 25 พน-รัด Phon Rat ไม่ระบุ -
ชรินทร์รัตน์ 54 ชะ-ริน-รัด Cha Rin Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ในน้ำและมีคุณค่ายิ่ง
ทำนุรัฐ 25 ทัม-นุ-รัด Tham Nu Rat ชาย อุดหนุนหรือส่งเสริมประเทศชาติ
ธรัตรา 20 ทะ-รัด-ตรา Tha Rat Tra หญิง คุณธรรม
กิติรัฐ 29 กิ-ติ-รัด Ki Ti Rat ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงในประเทศ
เชฎฐรัชต์ 40 ชะ-เดด-รัด Cha Det Rat ชาย -
รัฐวุฒิ 31 รัด-ทะ-วุด Rat Tha Wut ชาย -
ศิรินทณรัตน์ 55 สิ-ริน-ทะ-นะ-รัด Si Rin Tha Na Rat หญิง ผู้ที่เป็นใหญ่ดุจดวงแก้ว
สุรัชชา 21 สุ-รัด-ชา Su Rat Cha ไม่ระบุ -
จำหรัจ 26 จัม-หรัด Cham Rat ชาย รุ่งเรือง, แจ่มแจ้ง
พิรัชชัย 36 พิ-รัด-ชัย Phi Rat Chai ชาย -
วิรัชชัย 34 วิ-รัด-ชัย Wi Rat Chai ชาย -
สุทธนารัตน์ 44 สุด-ทะ-นา-รัด Sut Tha Na Rat หญิง -
กนกรัตน 23 กะ-หนก-รัด-ตะ-นะ Ka Nok Rat Ta Na ไม่ระบุ แก้วทอง
รัชย์ธมน 41 รัด-ชะ-มน Rat Cha Mon หญิง -
อรัจนา 26 อะ-รัด-จะ-นา A Rat Cha Na ไม่ระบุ การบูชา
กรชรัฐ 24 กอน-ชะ-รัด Kon Cha Rat ชาย ผู้สร้างประเทศ
รุจิรัตน์ 40 รุ-จิ-รัด Ru Chi Rat หญิง งามอย่างประเสริฐ
รัชฎาวรรณ์ 44 รัด-ชะ-ดา-วัน Rat Cha Da Wan หญิง สายเงิน
ผการัตน์ 35 ผะ-กา-รัด Pha Ka Rat หญิง ดอกไม้แก้ว
ชนะรัตน์ 36 ชะ-นะ-รัด Cha Na Rat ชาย -
ไตรรัตนร์ 45 ตรัย-รัด Trai Rat ชาย แก้วสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
วิภารัศมิ์ 45 วิ-พา-รัด Wi Pha Rat หญิง งดงามยิ่ง
ธีร์รัตม์ 49 ที-รัด-ตะ Thi Rat Ta ชาย -
ศิรัฐยา 37 สิ-รัด-ยา Si Rat Ya ไม่ระบุ -
รัตตินนท์ 38 รัด-ติ-นน Rat Ti Non ไม่ระบุ -
กรณ์ษิรัฐฐ์ 62 กอน-สิ-รัด Kon Si Rat ไม่ระบุ การกระทำที่เจริญรุ่งเรือง
รัตนมณี 33 รัด-ตะ-นะ-มะ-นี Rat Ta Na Ma Ni หญิง -
เพ็รชรัตน์ 49 เพ็น-ชะ-รัด Phen Cha Rat หญิง -
รัชนีกร 27 รัด-ชะ-นี-กอน Rat Cha Ni Kon หญิง พระจันทร์
จิรัฐวุฒิ 41 จิ-รัด-ถะ-วุด Chi Rat Tha Wut ชาย ผู้ตั้งมั่นในความเจริญ