บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัฏฐาธยาน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัฏฐาธยาน์
ชื่อ รัฏฐาธยาน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีปัญญาเพ่งพิจารณาของประเทศ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ถา-ทะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Tha Tha Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัฏฐาธยาน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัฏฐาธยาน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัฏฐาธยาน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัฏฐาธยาน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ รัฏฐาธยาน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัฏฐาธยาน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฏฐาธยาน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัฏฐาธยาน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฏฐาธยาน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รัฏฐาธยาน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัฏฐาธยาน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รัฏฐาธยาน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นิรัชธนิยา 41 นิ-รัด-ทะ-นิ-ยา Ni Rat Tha Ni Ya หญิง ปราถนาในทรัพย์อันไม่มีกิเลส
ศรีรัตน์ 43 สี-รัด Si Rat หญิง -
รัชษุภา 17 รัด-ชะ-สุ-พา Rat Cha Su Pha หญิง -
รุ่งรัตน์ 33 รุ่ง-รัด Rung Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความรุ่งเรือง
ณครรัตน์ 38 นะ-คอน-รัด Na Khon Rat หญิง -
ริตีรัตน์ 43 ริ-ตี-รัด Ri Ti Rat หญิง -
รัชช์ชาพงศ์ 50 รัด-ชะ-ชา-พง Rat Cha Cha Phong ชาย -
สุภรัตน์ 34 สุ-พะ-รัด Su Pha Rat หญิง ผู้งดงามดุจดวงแก้ว
บุญชรัสมิ์ 42 บุน-ชะ-รัด Bun Cha Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งบุญ
สุรัตติญา 31 สุ-รัด-ติ-ยา Su Rat Ti Ya ไม่ระบุ -
พลรัต 25 พน-รัด Phon Rat ไม่ระบุ -
ธรัณย์รัตน์ 59 ทะ-รัน-รัด Tha Ran Rat หญิง บ่อเกิดอันมีค่าดังดวงแก้ว
จรรยารัตน์ 48 จัน-ยา-รัด Chan Ya Rat หญิง ประพฤติดี
บรรณรัต 26 บัน-นะ-รัด Ban Na Rat ไม่ระบุ ผู้ชอบหนังสือ
รัฏฐ์ธินิดา 54 รัด-ทิ-นิ-ดา Rat Thi Ni Da หญิง หญิงผู้มั่นคงของประเทศ
จรัศมี 33 จะ-รัด-สะ-มี Cha Rat Sa Mi หญิง รัศมีพระจันทร์
แสงรัตน์ 36 แสง-รัด Saeng Rat หญิง -
รัตสุดา 21 รัด-สุ-ดา Rat Su Da หญิง -
รัชพิมล 33 รัด-ชะ-พิ-มน Rat Cha Phi Mon หญิง -
ณิศารัศมิ์ 50 นิ-สา-รัด Ni Sa Rat หญิง พระจันทร์, แสงจันทร์
ศุกลรัตน์ 40 สุ-กน-รัด Su Kon Rat หญิง ดวงแก้วที่ส่องสว่าง
มาลารัตน์ 38 มา-ลา-รัด Ma La Rat ไม่ระบุ -
มรัชศิยา 35 มะ-รัด-สิ-ยา Ma Rat Si Ya ไม่ระบุ -
รัสยานา 30 รัด-สะ-ยา-นา Rat Sa Ya Na หญิง กลับเป็นหนุ่มสาว
ฐิติรัฐศาสตร์ 68 ถิ-ติ-รัด-ถะ-สาด Thi Ti Rat Tha Sat ไม่ระบุ -
รัฐวุธ 28 รัด-ทะ-วุด Rat Tha Wut ชาย -
ปรัศนีอาภรณ์ 55 ปรัด-สะ-นี-อา-พอน Prat Sa Ni A Phon หญิง -
อิรัชยา 29 อิ-รัด-ชะ-ยา I Rat Cha Ya หญิง สั่งเสีย, แนะนำ
รัชตา 14 รัด-ชะ-ตา Rat Cha Ta หญิง เงิน
ธาลิรัตน์ 40 ทา-ลิ-รัด Tha Li Rat หญิง -
เข็มมณีรัตน์ 59 เข็ม-มะ-นี-รัด Khem Ma Ni Rat หญิง เข็มที่ทำจากแก้วมณี
พงศ์จรัส 47 พง-จะ-หรัด Phong Cha Rat ชาย -
รัชฎาวัลย์ 49 รัด-ชะ-ดา-วัน Rat Cha Da Wan หญิง สายเงิน
สุธารัตน์ 38 สุ-ทา-รัด Su Tha Rat หญิง แก้วบริสุทธิ์
รัตนประชา 29 รัด-ตะ-นะ-ประ-ชา Rat Ta Na Pra Cha ไม่ระบุ -
รัตน์ทิวา 37 รัด-ทิ-วา Rat Thi Wa หญิง -
รัฐเขต 24 รัด-ทะ-เขด Rat Tha Khet ชาย -
วรัชชญา 23 วะ-รัด-ชะ-ยา Wa Rat Cha Ya หญิง ความรู้อันประเสริฐ
ยศจรัส 36 ยด-จะ-หรัด Yot Cha Rat หญิง ผู้มีบรรดาศักดิ์อันรุ่งเรือง
สภรัตน์ 33 สบ-รัด Sop Rat ไม่ระบุ -