บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัญชน์ลภัส

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัญชน์ลภัส
ชื่อ รัญชน์ลภัส ความหมาย แปลว่า ผู้มีลาภยศอันน่ายินดี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัน-ละ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ran La Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัญชน์ลภัส ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัญชน์ลภัส ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัญชน์ลภัส ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัญชน์ลภัส ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ รัญชน์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รัญชน์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัญชน์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัญชน์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัญชน์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รัญชน์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นิรันคร 30 นิ-รัน-คอน Ni Ran Khon ชาย -
ตรัณธร 24 ตะ-รัน-ทอน Ta Ran Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความข้ามพ้น
ภรัณยา 23 พะ-รัน-ยา Pha Ran Ya หญิง การบำรุงเลี้ยงและอุปถัมภ์
กฤศศรัณย์ 46 กริด-สะ-รัน Krit Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งคนจน
กรัญญา 18 กะ-รัน-ยา Ka Ran Ya หญิง ทำในสิ่งที่รู้
จรัลรัตน์ 45 จะ-รัน-รัด Cha Ran Rat ชาย เดินอย่างมีค่า
จรัญญ 22 จะ-รัน Cha Ran ไม่ระบุ กระจาย, แพร่กระจาย
นลัทจรัล 36 นะ-ลัด-จะ-รัน Na Lat Cha Ran หญิง ผู้เที่ยวป่าดอกไม้
พรหมพรกรัณย์ 65 พรม-พอน-กะ-รัน Phrom Phon Ka Ran หญิง ผู้กระทำการอันประเสริฐและเบิกบาน
จารีย์รัญชน์ 63 จา-รี-รัน Cha Ri Ran หญิง ผู้มีความยินดีที่ประพฤติดี
กัญญ์วรัญญา 45 กัน-รัน-ยา Kan Ran Ya หญิง หญิงที่มีความรู้อันประเสริฐ
คมชรัณ 24 คม-ชะ-รัน Khom Cha Ran ชาย การต่อสู้อันแหลมคม
การัณย์ธร 40 กา-รัน-ทอน Ka Ran Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งหน้าที่
นารัญย์ฌา 41 นา-รัน-ชา Na Ran Cha หญิง -
กรันฑณัฏฐา 45 กะ-รัน-ทะ-นัด-ถา Ka Ran Tha Nat Tha หญิง ผู้มีความรู้ที่พึงกระทำ
จรัญยา 27 จะ-รัน-ยา Cha Ran Ya หญิง กระจาย, แพร่กระจาย
จีรัณ 26 จี-รัน Chi Ran ไม่ระบุ ผู้รอบรู้
ภัควลัญช 31 พัก-คะ-วะ-รัน Phak Kha Wa Ran ไม่ระบุ เครื่องหมายแห่งโชค
บุรันตรี 30 บุ-รัน-ตรี Bu Ran Tri หญิง -
ไพรันต์ 42 พัย-รัน Phai Ran ชาย ความโปร่งบาง, หายาก
เพ็ญศรัณย์ 59 เพ็น-สะ-รัน Phen Sa Ran หญิง -
ศรัณยพัชร์ 55 สะ-รัน-ยะ-พัด Sa Ran Ya Phat หญิง ผู้มีความรู้ประเสริฐและเข้มแข็ง
หิรัญรัตน์ 46 หิ-รัน-รัด Hi Ran Rat หญิง -
ปิรัญญา 23 ปิ-รัน-ยา Pi Ran Ya ไม่ระบุ -
ณรัณรักษ์ 40 นะ-รัน-รัก Na Ran Rak หญิง ผู้ดูแลรักษาความรู้ของตน
วิรัญจ์ 37 วิ-รัน Wi Ran ไม่ระบุ ชื่อของพรหม
รถจรัญ 23 รด-จะ-รัน Rot Cha Ran ไม่ระบุ -
ชุรัญดา 17 ชุ-รัน-ดา Chu Ran Da หญิง -
จิรันธร 31 จิ-รัน-ทอน Chi Ran Thon หญิง ทรงไว้นาน, ดำรงได้นาน
ศิรัญญา 28 สิ-รัน-ยา Si Ran Ya หญิง ยอดแห่งความรู้
ณัฏฐ์วรัญช์ 65 นัด-วะ-รัน Nat Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ความยินดีอันประเสริฐของนักปราชญ์
ธรรนศรันย์ 54 ทัน-นะ-สะ-รัน Than Na Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งและรักษา
พิชญ์วิรัล 51 พิด-วิ-รัน Phit Wi Ran หญิง ผู้งดงามด้วยความรู้
กรัณฑา 18 กะ-รัน-ทา Ka Ran Tha หญิง รวงผึ้ง
นภัสรัญช์ 40 นะ-พัด-รัน Na Phat Ran หญิง -
ณวิรัญจ์ 42 นะ-วิ-รัน Na Wi Ran ได้ทั้งชายและหญิง ในความเป็นพรหม,ความรู้ของพรหมวิรัญจ์
จรัณธร 27 จะ-รัน-ทอน Cha Ran Thon ชาย ที่ให้ความยินดีพึงพอใจ
ณัฏฐ์ณรัณ 54 นัด-นะ-รัน Nat Na Ran ชาย นักปราชญ์ผู้เด่นดังทางความรู้ของตน
สรัลพร 33 สะ-รัน-พอน Sa Ran Phon หญิง ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ
ศรัณพงศ์ 46 สะ-รัน-พง Sa Ran Phong ชาย วงศ์ตระกูลอันเป็นที่พึ่ง