บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัญชน์ภูรี

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัญชน์ภูรี
ชื่อ รัญชน์ภูรี ความหมาย แปลว่า ผู้มีปัญญากว้างไกลที่น่ายินดี,แผ่นดินที่น่ายินดี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัน-พู-รี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ran Phu Ri
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัญชน์ภูรี ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัญชน์ภูรี ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัญชน์ภูรี ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัญชน์ภูรี ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ รัญชน์ภูรี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัญชน์ภูรี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัญชน์ภูรี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัญชน์ภูรี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัญชน์ภูรี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รัญชน์ภูรี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อรัญพร 30 อะ-รัน-ยะ-พอน A Ran Ya Phon หญิง ป่าอันประเสริฐ
กันย์ณรัณ 45 กัน-นะ-รัน Kan Na Ran ชาย -
อรัญดร 23 อะ-รัน-ดอน A Ran Don ชาย -
หงส์ศรันย์ 60 หง-สะ-รัน Hong Sa Ran ไม่ระบุ ผู้เป็นที่พึ่งที่งดงามสง่าดังหงส์
อรัญฐา 28 อะ-รัน-ถา A Ran Tha หญิง รากฐานของป่าใหญ่
ศรัณย์พร 49 สะ-รัน-พอน Sa Ran Phon หญิง ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศรัณยกร 33 สะ-รัน-ยะ-กอน Sa Ran Ya Kon ไม่ระบุ ผู้เป็นที่พึ่ง
ดรันต์ 26 ดรัน Dran ไม่ระบุ -
ศิรินิรันดร์ 55 สิ-หริ-นิ-รัน Si Ri Ni Ran ได้ทั้งชายและหญิง -
รัญชน์นวัช 45 รัน-นะ-วัด Ran Na Wat ชาย ผู้เยาว์วัยที่น่ายินดี
ภรัณยาภรณ์ 42 พะ-รัน-ยา-พอน Pha Ran Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนและอุปถัมภ์
รัณธนัชฌ์ 42 รัน-ทะ-นัด Ran Tha Nat ชาย ผู้มีกริยาดีในการแสวงหาทรัพย์
อรัญญิกา 28 อะ-รัน-ยิ-กา A Ran Yi Ka ไม่ระบุ -
ศรันยกมล 40 สะ-รัน-ยะ-กะ-มน Sa Ran Ya Ka Mon ชาย หัวใจอันเป็นที่พึ่ง
สรัลรัตน์ 46 สะ-รัน-รัด Sa Ran Rat หญิง รัตนะที่ซื่อตรง, รัตนอันเที่ยงแท้และแน่นอน
วรัน 19 วะ-รัน Wa Ran หญิง การป้องกัน
พรหมพรกรัณย์ 65 พรม-พอน-กะ-รัน Phrom Phon Ka Ran หญิง ผู้กระทำการอันประเสริฐและเบิกบาน
ณพศรัณย์ 50 นะ-พะ-สะ-รัน Na Pha Sa Ran ชาย ความคิดใหม่ๆ อันก่อให้เกิดที่พึ่ง
ศรัณย์รัชย์ 64 สะ-รัน-รัด Sa Ran Rat ชาย ผู้มีความยินดีในที่พึ่ง
รัญชลี 27 รัน-ชะ-ลี Ran Cha Li ไม่ระบุ -
รุตร์นิรันดร์ 57 รุด-นิ-รัน Rut Ni Ran ชาย เสียงตลอดกาล, ยินดีตลอดไป
อารัญ 19 อา-รัน A Ran หญิง -
วรัญยู 28 วะ-รัน-ยู Wa Ran Yu ชาย ผู้รู้อันประเสริฐ, ผู้ตรัสรู้ชอบ
ศรัณชณา 28 สะ-รัน-ชะ-นา Sa Ran Cha Na ไม่ระบุ คนผู้ซื่อตรง
กรัณฑรัตน์ 42 กรัน-ทะ-รัด Kran Tha Rat หญิง ตลับเพชร
ภรัณเมศร์ 41 พะ-รัน-เมด Pha Ran Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่
ศรัณย์ภรณ์ 56 สะ-รัน-พอน Sa Ran Phon หญิง ค้ำจุนความเป็นที่พึ่ง
สรัลภัคร 34 สะ-รัน-พัก Sa Ran Phak หญิง ผู้มีความซื่อตรงในเกียรติของตน
รัติรันต์ 40 รัด-รัน Rat Ran หญิง -
ปรัณ 15 ปรัน Pran ชาย เต็มบริบูรณ์พึงพอใจ
นิรันดิ์ 36 นิ-รัน Ni Ran ชาย -
ณัฎฐ์วรันธร 59 นัด-วะ-รัน-ทอน Nat Wa Ran Thon หญิง นักปราชญ์ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
ภูริชสรัญญ์ 45 พู-ริด-สะ-รัน Phu Rit Sa Ran ชาย ผู้มีความรู้อันแกล้วกล้าของแผ่นดิน
รัฐวิรัล 41 รัด-วิ-รัน Rat Wi Ran หญิง ผู้หายากยิ่งในประเทศ
ตรัณ 16 ตะ-รัน Ta Ran ชาย การข้ามพ้น, สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น
พงษ์ศรัณย์ 60 พง-สะ-รัน Phong Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล
จุรัญญา 24 จุ-รัน-ยา Chu Ran Ya หญิง เกร็ดความรู้
นิรันต์ 34 นิ-รัน Ni Ran ชาย -
นิรันดร์รัตน์ 61 นิ-รัน-รัด Ni Ran Rat หญิง -
กุลจรัล 28 กุน-ละ-จะ-รัน Kun La Cha Ran ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความรู้ในการเดินทาง