บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัชนิกร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัชนิกร
ชื่อ รัชนิกร ความหมาย แปลว่า พระจันทร์ ดวงจันทร์ ผู้ทำกลางคืน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ชะ-นิ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Cha Ni Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชนิกร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัชนิกร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชนิกร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชนิกร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ รัชนิกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัชนิกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชนิกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รัชนิกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชนิกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รัชนิกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัตนพงศ์ 42 รัด-ตะ-นะ-พง Rat Ta Na Phong ชาย -
รัฌสร 24 รัด-ชะ-สอน Rat Cha Son หญิง ประเสริฐเพียงเท่าธุลี
ดรุณรัตน์ 36 ดะ-รุน-รัด Da Run Rat หญิง ลูกแก้ว, ลูกที่ประเสริฐ
รัตนมญี 32 รัด-นม-ยี Rat Nom Yi ไม่ระบุ -
รัตนา 17 รัด-ตะ-นา Rat Ta Na หญิง แก้ว
รัตนมะณี 37 รัด-ตะ-นะ-มะ-นี Rat Ta Na Ma Ni หญิง -
รัชทศักดิ์ 37 รัด-ทะ-สัก Rat Tha Sak ไม่ระบุ ผู้มีอำนาจแห่งรัฐ
รัชณา 16 รัด-ชะ-นา Rat Cha Na ไม่ระบุ รัศมี, ประกาย
รัชชิดา 18 รัด-ชิ-ดา Rat Chi Da หญิง ละอองของผู้ชนะ
ชัยรัจน์ 42 ชัย-รัด Chai Rat ชาย ผู้ชนะในเรื่องเงิน
รัตนรัตน์ 41 รัด-ตะ-นะ-รัด Rat Ta Na Rat หญิง มณีชั้นยอด
รัตตาพร 27 รัด-ตา-พอน Rat Ta Phon ไม่ระบุ -
รัตนนาวี 35 รัด-ตะ-นะ-นา-วี Rat Ta Na Na Wi หญิง -
รุจิรัฎฐ์ 46 รุ-จิ-รัด Ru Chi Rat หญิง งามอย่างประเสริฐ
จีรัชญ์ฎีกา 50 จี-รัด-ดี-กา Chi Rat Di Ka ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รอบรู้ข้อกำหนดวาจาอันยืนนาน
ชนะรัตน์ 36 ชะ-นะ-รัด Cha Na Rat ชาย -
สุรัชวดี 32 สุ-รัด-วะ-ดี Su Rat Wa Di หญิง -
เขมจิรัฐ 36 เข-มะ-จิ-รัด Khe Ma Chi Rat ชาย ผู้มีความสุขตลอดกาล
เชาวรัศมิ์ 44 เชา-วะ-รัด Chao Wa Rat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งปัญญา
จิณณ์จิรัชญา 54 จิน-จิ-รัด-ชะ-ยา Chin Chi Rat Cha Ya หญิง ผู้ประพฤติดีและมีความรู้ตลอดไป
กัญณรัช 24 กัน-นะ-รัด Kan Na Rat หญิง หญิงที่มีความรู้เป็นสมบัติ
ขจีรัตน์ 40 ขะ-จี-รัด Kha Chi Rat หญิง แก้วที่งามสดใส
รัตติภรณ์ 37 รัด-ติ-พอน Rat Ti Phon หญิง -
สุวิรัตน์ 43 สุ-วิ-รัด Su Wi Rat ไม่ระบุ -
ภัญญารัตน์ 39 พัน-ยา-รัด Phan Ya Rat หญิง -
เพชรจรัส 37 เพ็ด-จะ-หรัด Phet Cha Rat หญิง ผู้ส่องแสงดั่งเพชร
จิรัฐิติ 38 จิ-รัด-ติ Chi Rat Ti ไม่ระบุ มั่นคงตลอดกาล
ดาวรัตน์ 33 ดาว-รัด Dao Rat หญิง -
จันทรัตร์ 40 จัน-ทะ-รัด Chan Tha Rat หญิง น่ารักกว่า
คณินธิปรัชต์ 50 คะ-นิน-ทิ-ปะ-รัด Kha Nin Thi Pa Rat ชาย ผู้มีเงินที่ยิ่งใหญ่ในหมู่ครูอาจารย์
รัตพันธ์ 41 รัด-พัน Rat Phan หญิง ผู้ยินดีในหน้าที่
ปรัชณ์ 26 ปรัด Prat ไม่ระบุ -
อานุรัตน์ 38 อา-นุ-รัด A Nu Rat ชาย -
มานีรัตน์ 43 มา-นี-รัด Ma Ni Rat ไม่ระบุ -
กัญรัต 20 กัน-รัด Kan Rat ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีความสุข
รัฐวัชร 33 รัด-ทะ-วัด Rat Tha Wat ไม่ระบุ -
อัมพรรัตน์ 52 อัม-พอน-รัด Am Phon Rat หญิง -
จิรัฎฐ์ชา 44 จิ-รัด-ชา Chi Rat Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดมายืนนาน, ผู้เกิดมามีอายุยืนยาว
รัชตะวัน 32 รัด-ตะ-วัน Rat Ta Wan ไม่ระบุ -
กิติยารัตน์ 46 กิ-ติ-ยา-รัด Ki Ti Ya Rat หญิง เกียรติที่มีค่ายิ่ง