บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัชธนัท

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัชธนัท
ชื่อ รัชธนัท ความหมาย แปลว่า ผู้ร่ำรวยดุจราชา เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ทะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Tha Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชธนัท ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัชธนัท ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชธนัท ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชธนัท ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 50
หมายเลข 50 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของต่างชาติ ต่างภาษา และความก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการวางแผนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ควรได้รับพลังจากหมายเลขนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความคุ้มครอง ตลอดจนดลบรรดาลให้ได้คู่ครองที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างภาษา คอยเกื้อหนุนและส่งเสริมบารมีรวมไปถึงให้ผลดีในเรื่องของการทำงาน ก็จะมีโอกาสก้าวหน้าและเด่นดังได้ไม่ยาก
ชื่อ รัชธนัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัชธนัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชธนัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รัชธนัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชธนัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัชธนัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชธนัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รัชธนัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชธนัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รัชธนัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัชยา 19 รัด-ชะ-ยา Rat Cha Ya หญิง -
จรัสดาว 29 จะ-หรัด-ดาว Cha Rat Dao ไม่ระบุ ดาวที่ส่องสว่าง
บุณญรัศมิ์ 45 บุน-ยะ-รัด Bun Ya Rat หญิง รํศมีแห่งความดีอันประเสริฐ,รัศมีแห่งบุญวาสนา
สิทธิรัตน์ 45 สิด-ทิ-รัด Sit Thi Rat ชาย ความสำเร็จที่ล้ำค่า
รัตติญา 23 รัด-ติ-ยา Rat Ti Ya หญิง ผู้รู้เรื่องราตรี
กรรัช 15 กอน-รัด Kon Rat ได้ทั้งชายและหญิง แขนของพระราชา, แสงสว่างที่เกิดจากพระเจ้าแผ่นดิน
ศิริรัฐ 36 สิ-หริ-รัด Si Ri Rat หญิง ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
ถิรรัชชนันท์ 45 ถิ-ระ-รัด-ชะ-นัน Thi Ra Rat Cha Nan หญิง ผู้มีความยินดีในความมั่นคงของทรัพย์สมบัติ
จิรัชฌา 26 จิ-รัด-ชา Chi Rat Cha ไม่ระบุ กิริยาดีตลอดกาล
รัฐฐาน์ 41 รัด-ถา Rat Tha หญิง ตำแหน่งของบ้านเมือง, สภาพของบ้านเมือง
จรัสกร 26 จะ-หรัด-กอน-จะ-หรัด-กอน Cha Rat Kon Cha Rat Kon หญิง แสงสว่างจ้า
จุรีรัศมิ์ 51 จุ-รี-รัด Chu Ri Rat หญิง รัศมีของศาสตราวุธ
ปองรัตน์ 35 ปอง-รัด Pong Rat หญิง -
รัฐชวัฒน์ 46 รัด-ชะ-วัด Rat Cha Wat ชาย -
วรัชญา 21 วะ-รัด-ชะ-ยา Wa Rat Cha Ya หญิง ผู้มีปัญญาที่มีชัยชนะอันประเสริฐ
รัสยานา 30 รัด-สะ-ยา-นา Rat Sa Ya Na หญิง กลับเป็นหนุ่มสาว
สหรัถ 21 สะ-หะ-รัด Sa Ha Rat ชาย พร้อมไปด้วยรถ
กิตติรัตน์ 40 กิด-ติ-รัด Kit Ti Rat ชาย มีชื่อเสียงยิ่ง
ธัญญ์วรัศม์ 60 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความประเสริฐและโชคดี
กุลธิรัตน์ 41 กุน-ละ-ทิ-รัด Kun La Thi Rat หญิง วงศ์ตระกูลที่มีปัญญาดุจดวงแก้ว
สุรีรัชต์ 41 สุ-รี-รัด Su Ri Rat หญิง -
จิรัจฐิกาล 45 จิ-รัด-ถิ-กาน Chi Rat Thi Kan หญิง เวลายั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน(มาจากคำว่า จิรัฐิติกาล)
นนทิรัตน์ 40 นน-ทิ-รัด Non Thi Rat หญิง -
จำรัส 22 จัม-หรัด Cham Rat ชาย รุ่งเรือง, แจ่มแจ้ง
รัตนเพียร 45 รัด-ตะ-นะ-เพียน Rat Ta Na Phian ได้ทั้งชายและหญิง -
สารัช 18 สา-รัด Sa Rat ชาย เกิดมาเพื่อแก่นสาร
ชรัชปกรณ์ 33 ชะ-รัด-ปะ-กอน Cha Rat Pa Kon ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีหนังสือเป็นสมบัติ หมายถึง นักปราชญ์
สดารัตน์ 34 สะ-ดา-รัด Sa Da Rat หญิง -
มอญรัตน์ 40 มอน-รัด Mon Rat หญิง -
กฤษณ์พีรัช 45 กริด-พี-รัด Krit Phi Rat ชาย ผู้เกิดมากล้าหาญเหมือนพระกฤษณะ
วรัตนิดา 28 วะ-รัด-นิ-ดา Wa Rat Ni Da หญิง -
ปรัชญ์กร 30 ปรัด-กอน Prat Kon ไม่ระบุ -
ธันยรัต 32 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat ไม่ระบุ ผู้ยินดีในโชคดี
วิโรจณ์รัตน์ 63 วิ-โรด-จะ-รัด Wi Rot Cha Rat หญิง -
วิรัตน์ชัย 49 วิ-รัด-ชัย Wi Rat Chai ชาย -
ชญาณ์รัชช์ 42 ชะ-ยา-รัด-ชะ Cha Ya Rat Cha หญิง ผู้มีความรู้เป็นสมบัติ
ธรัชพร 26 ทะ-รัด-พอน Tha Rat Phon ไม่ระบุ -
วรัท 15 วะ-รัด Wa Rat ชาย ผู้ให้สิ่งประเสริฐผู้ให้พร
พิยรัตน์ 45 พิ-ยะ-รัด Phi Ya Rat หญิง ความพากเพียรเป็นรัตนะอันประเสริฐ
วิลัยรัตน์ 53 วิ-ลัย-รัด Wi Lai Rat หญิง งามอย่างมีค่า