บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัชต์วนันต์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัชต์วนันต์
ชื่อ รัชต์วนันต์ ความหมาย แปลว่า ป่าเงิน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-วะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Wa Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชต์วนันต์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัชต์วนันต์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชต์วนันต์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชต์วนันต์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ รัชต์วนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัชต์วนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชต์วนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รัชต์วนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชต์วนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัชต์วนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชต์วนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รัชต์วนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชต์วนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รัชต์วนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
บัณฑิรัศมิ์ 51 บัน-ทิ-รัด Ban Thi Rat หญิง เป็นผู้รู้ผู้รุ่งเรือง
จันทรัตร์ 40 จัน-ทะ-รัด Chan Tha Rat หญิง น่ารักกว่า
จรัสครี 36 จะ-หรัด-ครี Cha Rat Khri หญิง -
มาฆรัตน์ 34 มา-คะ-รัด Ma Kha Rat หญิง -
ธีรัตน์ 36 ที-รัด Thi Rat ชาย เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
ชิญารัถ 20 ชิ-ยา-รัด Chi Ya Rat ไม่ระบุ -
จันญารัตน์ 45 จัน-ยา-รัด Chan Ya Rat หญิง ความรู้ที่มีค่าเกี่ยวกับต้นจันทน์
จิรัชชญา 27 จิ-รัด-ชะ-ยา Chi Rat Cha Ya ไม่ระบุ ความรู้ของผู้ที่เกิดมามีความมั่นคง
สุรัชนี 30 สุ-รัด-ชะ-นี Su Rat Cha Ni หญิง ความงามของยามกลางคืน
นัททรัตน์ 36 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat หญิง นักปราชญ์ของประเทศ
พิลัยรัตน์ 55 พิ-ลัย-รัด Phi Lai Rat หญิง -
พรนิรัตน์ 46 พอน-นิ-รัด Phon Ni Rat หญิง -
ณัฐนิภารัตน์ 54 นัด-นิ-พา-รัด Nat Ni Pha Rat หญิง ดวงแก้วอันสุขสว่างและรอบรู้
ศิริรัตร์ 43 สิ-หริ-รัด-ตะ Si Ri Rat Ta หญิง ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
ประไพรัตน์ 52 ประ-พัย-รัด Pra Phai Rat ไม่ระบุ -
อุบลรัศมี 42 อุ-บน-รัด-สะ-หมี U Bon Rat Sa Mi หญิง -
รัฐคม 26 รัด-ทะ-คม Rat Tha Khom ไม่ระบุ -
นิรัฏชา 29 นิ-รัด-ชา Ni Rat Cha หญิง -
รัตษณี 27 รัด-สะ-นี Rat Sa Ni ไม่ระบุ -
นนทน์วรัตม์ 56 นน-ทะ-วะ-รัด Non Tha Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐสุดที่มีความสุข
ธิรัตตอญา 33 ทิ-รัด-ตอ-ยา Thi Rat To Ya หญิง -
จิตติรัต 31 จิด-ติ-รัด Chit Ti Rat ไม่ระบุ ใจที่มีความสุข
เกริกรัชพล 36 เกริก-รัด-พน Kroek Rat Phon ชาย เลื่องลือในกำลังสมบัติ
สยามรัฐ 38 สะ-หยาม-รัด Sa Yam Rat ชาย ประเทศไทย
ศุภรัศมี 36 สุบ-พะ-รัด-สะ-หมี Sup Pha Rat Sa Mi หญิง -
รุจีรัตน์ 43 รุ-จิ-รัด Ru Chi Rat หญิง รัตนะที่งาม
รัศมิมาน 35 รัด-สะ-มิ-มาน Rat Sa Mi Man หญิง มีรัศมีเรืองรอง
ภิชญวรัชฏ์ 45 พิ-ชะ-ยะ-วะ-รัด Phi Cha Ya Wa Rat หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
อรัจนา 26 อะ-รัด-จะ-นา A Rat Cha Na ไม่ระบุ การบูชา
กมณรัตน์ 36 กะ-มะ-นะ-รัด Ka Ma Na Rat หญิง ดอกบัวที่ล้ำค่า
ศรัณย์รัชต์ 59 สะ-รัน-รัด Sa Ran Rat ชาย ผู้มีเงินเป็นที่พึ่ง
สุนารัตน์ 39 สุ-นา-รัด Su Na Rat หญิง -
รัชพล 24 รัด-ชะ-พน Rat Cha Phon ชาย เป็นกำลังของประเทศ
สิรินทร์ธรัท 51 สิ-ริน-ทะ-รัด Si Rin Tha Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีพลังแห่งการรักษา
ปวรรัตน์ 37 ปะ-วอน-รัด Pa Won Rat หญิง รัตนะอันประเสริฐ
จตุรัฐชัย 41 จะ-ตุ-รัด-ชัย Cha Tu Rat Chai ชาย -
ถวัลย์รัตน์ 59 ถะ-วัน-รัด Tha Wan Rat หญิง ดวงแก้วที่เจริญ
วิชญ์วรัชยา 50 วิด-วะ-รัด-ชะ-ยา Wit Wa Rat Cha Ya หญิง ผู้ชนะอันประเสริฐด้วยความรู้
รัชณี 22 รัด-ชะ-นี Rat Cha Ni หญิง กลางคืน เวลามืด
รุ่งรัศมี 35 รุ่ง-รัด-สะ-หมี Rung Rat Sa Mi หญิง -