บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัชต์ภาคย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัชต์ภาคย์
ชื่อ รัชต์ภาคย์ ความหมาย แปลว่า ผู้โชคดีการเงิน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ชะ-พาก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Cha Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชต์ภาคย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัชต์ภาคย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชต์ภาคย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชต์ภาคย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 82
หมายเลข 82 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความลำบากและการพลัดพราก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตลำบากยากเข็ญ ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต มีแต่เรื่องทุกข์เข้ามากวนใจอยู่ตลอด ด้านความรักก็ไม่สุขสมหวัง มีโอกาสพลัดพรากจากคนรัก หรือจะได้คู่ที่เป็นพ่อม้ายแม่ม้าย ซึ่งก็มาในรูปแบบที่ไม่ดีเท่าไหร่นัก อีกทั้งด้านหน้าที่การก็มักจะถูกกลั่นแกล้งให้ทำงานใหญ่ บริวารลูกน้องจะนำปัญหามาให้ รวมไปถึงด้านสุขภาพก็ควรระวังโรคภัยให้ดี จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ
ชื่อ รัชต์ภาคย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัชต์ภาคย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชต์ภาคย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รัชต์ภาคย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กุลรัชต์สร 41 กุน-ละ-รัด-สอน Kun La Rat Son หญิง วงศ์ตระกูลที่มีเงินและปัญญาเฉียบแหลมดุจศร
ชนรัตน์ 32 ชน-รัด Chon Rat ไม่ระบุ คนที่มีคุณค่ายิ่ง
มัชรัตน์ 36 มัด-รัด Mat Rat ชาย -
พัชรชารัฎฐิ์ 56 พัด-ชะ-ระ-ชา-รัด Phat Cha Ra Cha Rat หญิง แผ่นดินที่มีค่าดังเพชร
ทิวารัตน์ 37 ทิ-วา-รัด Thi Wa Rat หญิง -
ปวันรัตน์ 42 ปะ-วัน-รัด Pa Wan Rat หญิง รัตนะอันบริสุทธิ์
นิชารัศมิ์ 45 นิ-ชา-รัด Ni Cha Rat หญิง -
รัตรณา 21 รัด-ระ-นา Rat Ra Na หญิง -
นพรจรัสรัตน์ 63 นะ-พอน-จะ-หรัด-รัด Na Phon Cha Rat Rat หญิง แก้วที่มีแสงสว่างใสทางความรู้
ธนรัฐ 26 ทะ-นะ-รัด Tha Na Rat หญิง -
รัชมงคล 27 รัด-ชะ-มง-คน Rat Cha Mong Khon ไม่ระบุ -
วลัญช์รัช 41 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ผู้มีธุลีเป็นเครื่องหมาย
ทนุรัตน์ 32 ทะ-นุ-รัด Tha Nu Rat ไม่ระบุ -
นรัญญ์รัตน์ 55 นะ-รัน-รัด Na Ran Rat หญิง ดวงแก้วแห่งชนที่มีความรู้
กัญจน์ณรัตน์ 59 กัน-จะ-นะ-รัด Kan Cha Na Rat หญิง ทองและดวงแก้วแห่งความรู้
รัดดาพร 23 รัด-ดา-พอน Rat Da Phon หญิง -
จิรัชยา 29 จิ-รัด-ชะ-ยา Chi Rat Cha Ya หญิง มีชัยชนะตลอดกาล
ปิยารัตน์ 40 ปิ-ยา-รัด Pi Ya Rat หญิง -
รัชชานนท์ 33 รัด-ชา-นน Rat Cha Non ชาย ยินดีในสมบัติ
ยมนารัตน์ 44 ยม-มะ-นา-รัด Yom Ma Na Rat หญิง -
จิรัฐพร 39 จิ-รัด-พอน Chi Rat Phon ไม่ระบุ -
นุรัสกร 26 นุ-หรัด-กอน Nu Rat Kon ไม่ระบุ -
จุไรรัชต์ 42 จุ-รัย-รัด Chu Rai Rat หญิง มีไรผมงาม, มีไรจุกงาม
ศารัทวดี 31 สา-รัด-วะ-ดี Sa Rat Wa Di หญิง ชื่อนางอัปสรผู้หนึ่ง
กมลรัสม์ 41 กะ-มน-หรัด Ka Mon Rat หญิง ใจที่สว่าง
กรวรัศมิ์ 44 กอน-วะ-รัด Kon Wa Rat หญิง -
ธีรัชภณ 27 ที-รัด-พน Thi Rat Phon ชาย -
นรัสรา 25 นะ-รัด-รา Na Rat Ra หญิง -
กัญญารัตน์ 39 กัน-ยา-รัด Kan Ya Rat หญิง หญิงสาวผู้น่ารัก, หญิงผู้มีความดีเลิศ
ปรัศณีญา 34 ปรัด-สะ-นี-ยา Prat Sa Ni Ya หญิง -
สดารัตน์ 34 สะ-ดา-รัด Sa Da Rat หญิง -
รัตน์อุบล 40 รัด-อุ-บน Rat U Bon หญิง บัวแก้ว
ธัญญารัศมิ์ 50 ทัน-ยา-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
จุฑารัตจน์ 42 จุ-ทา-รัด-ตะ Chu Tha Rat Ta หญิง เครืองประดับจุก, เพชรพลอยที่ใช้ประดับจุก
เยาวรัส 32 เยา-วะ-หรัด Yao Wa Rat ไม่ระบุ -
รัชฎาวรรณ์ 44 รัด-ชะ-ดา-วัน Rat Cha Da Wan หญิง สายเงิน
สุรัตนา 25 สุ-รัด-ตะ-นา Su Rat Ta Na หญิง แก้วที่ดีมีค่า
ชรินรัฐ 32 ชะ-ริน-รัด Cha Rin Rat ไม่ระบุ ประดับประเทศ
รัชนิศ 26 รัด-ชะ-นิด Rat Cha Nit หญิง -
กมลรัตน์ 37 กะ-มน-รัด Ka Mon Rat หญิง ดอกบัวที่ล้ำค่า