บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัชต์พิพัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัชต์พิพัฒน์
ชื่อ รัชต์พิพัฒน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความเจริญยิ่งเรื่องเงิน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ชะ-พิ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Cha Phi Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชต์พิพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัชต์พิพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชต์พิพัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชต์พิพัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 101 หรือ 11
หมายเลข 11 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความขัดแย้งและการถูกหักหลัง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มักมีปัญหากับคนรอบข้าง ถูกเพื่อนพ้องทรยศหักหลัง และมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ริดสีดวงทวาร รวมไปถึงเนื้องอก
ชื่อ รัชต์พิพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัชต์พิพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชต์พิพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัชต์พิพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กานต์กนีย์รัตน์ 74 กาน-กะ-นี-รัด Kan Ka Ni Rat ไม่ระบุ -
เพ็ญรัตน์ 47 เพ็น-รัด Phen Rat หญิง -
อมลรัตน์ 42 อะ-มน-รัด A Mon Rat หญิง ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
ปรัชพร 24 ปรัด-พอน Prat Phon หญิง -
ดารัชต์ 24 ดา-รัด Da Rat หญิง ผู้มีแก้วมณีเป็นจำนวนมาก
รัตชณา 19 รัด-ชะ-นา Rat Cha Na หญิง รัศมี, ประกาย
รัชสกล 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ผู้เป็นทุกอย่างของบ้านเมือง
จำหรัจ 26 จัม-หรัด Cham Rat ชาย รุ่งเรือง, แจ่มแจ้ง
ดารารัศมี 34 ดา-รา-รัด-สะ-หมี Da Ra Rat Sa Mi ไม่ระบุ -
พิมพารัตน์ 51 พิม-พา-รัด Phim Pha Rat หญิง เครื่องประดับที่ทำจากดวงแก้ว
จิรัฏฐา 37 จิ-รัด-ถา Chi Rat Tha ไม่ระบุ ยั่งยืน
ภิมลรัตน์ 41 พิ-มน-รัด Phi Mon Rat หญิง แก้วที่ปราศจากมลทิน, แก้วบริสุทธิ์
ยุภรัตน์ 35 ยุบ-รัด Yup Rat หญิง -
กานต์วรัทย์ 51 กาน-วะ-รัด Kan Wa Rat หญิง ผู้เอื้อเฟื้ออันประเสริฐและเป็นที่รัก
ผการัตน์ 35 ผะ-กา-รัด Pha Ka Rat หญิง ดอกไม้แก้ว
วิรัชน์ 34 วิ-รัด Wi Rat ชาย ปราศจากธุลี, ไม่มีมลทิน, บริสุทธิ์, สะอาด
รัติพรรณ 36 รัด-พัน Rat Phan หญิง ผู้ยินดีในหน้าที่
รัชฌาวินทร์ 45 รัด-ชา-วิน Rat Cha Win หญิง ผู้มีการเกิดมาในราชสมบัติ, ผู้มีการพิจารณาในราชสมบัติ
รัฐฐาน์ 41 รัด-ถา Rat Tha หญิง ตำแหน่งของบ้านเมือง, สภาพของบ้านเมือง
จิรัฎร์ 36 จิ-รัด Chi Rat ชาย เกิดมาอายุยืน
จรัสวรวรรณ 50 จะ-หรัด-วอน-วัน Cha Rat Won Wan หญิง -
วสุรัชต์ 36 วะ-สุ-รัด Wa Su Rat หญิง ทรัพย์สมบัติแห่งเทวดา
สุมลรัตน์ 44 สุ-มน-รัด Su Mon Rat หญิง ผู้มีจิตใจดียิ่ง
กันฑรัตน์ 38 กัน-ทะ-รัด Kan Tha Rat ไม่ระบุ ส่วนของแก้วมณี
รัฐกร 22 รัด-ทะ-กอน Rat Tha Kon ชาย ผู้กระทำความดีต่อชาติ
วัชรัสม์ 41 วัด-ชะ-หรัด Wat Cha Rat ชาย -
กันยารัต 30 กัน-ยา-รัด Kan Ya Rat หญิง นางแก้ว
รัธพร 24 รัด-พอน Rat Phon หญิง -
แสงรัชนี 33 แสง-รัด-ชะ-นี Saeng Rat Cha Ni หญิง -
สันติรัตน์ 48 สัน-ติ-รัด San Ti Rat ไม่ระบุ -
จันทรัสม์ 45 จัน-ทะ-รัด Chan Tha Rat หญิง เสมอจันทร์, เสมอแข
จิตติรัจน์ 48 จิด-ติ-รัด Chit Ti Rat ไม่ระบุ ความคิดอันทรงคุณค่า
กฤษณารัศมิ์ 45 กริด-สะ-หนา-รัด Krit Sa Na Rat ชาย รัศมีที่มีสีดำ,ประกายแสงสีดำ
เกสรมณีรัต 42 เก-สอน-มะ-นี-รัด Ke Son Ma Ni Rat หญิง เกสรดอกไม้แก้วที่น่ายินดี
รัชเนศ 24 รัด-ชะ-เนด Rat Cha Net หญิง ดวงจันทร์
จรัสรัชญ์ 44 จะ-หรัด-รัด-ชะ Cha Rat Rat Cha ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาเป็นสมบัติอันรุ่งเรือง
โสมรัศมี 43 โสม-รัด-สะ-หมี Som Rat Sa Mi หญิง แสงจากพระจันทร์
นารายณ์รัศมี 60 นา-ราย-รัด-สะ-หมี Na Rai Rat Sa Mi ชาย -
รัตนิรันดร์ 47 รัด-นิ-รัน Rat Ni Ran ไม่ระบุ -
จีรัฏฐิกุล 51 จี-รัด-ทิ-กุน Chi Rat Thi Kun ได้ทั้งชายและหญิง เชื่อสายผู้ดำรงยั่งยืน