บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัชตณัช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัชตณัช
ชื่อ รัชตณัช ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้มั่งมี เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ตะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Ta Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชตณัช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัชตณัช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชตณัช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชตณัช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ รัชตณัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัชตณัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชตณัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รัชตณัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชตณัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัชตณัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชตณัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รัชตณัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัฐวรินทร์ 50 รัด-ทะ-วะ-ริน Rat Tha Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่เหนือแว่นแคว้น
รัชญานนท์ 35 รัด-ชะ-ยา-นน Rat Cha Ya Non หญิง -
ชวัลรัตน์ 43 ชะ-วัน-รัด Cha Wan Rat หญิง แก้วอันแวววาว
มะรีรัตน์ 45 มะ-รี-รัด Ma Ri Rat หญิง -
อุดมรัตน์ 38 อุ-ดม-รัด U Dom Rat หญิง -
พิมลรัตน 39 พิ-มน-รัด Phi Mon Rat ไม่ระบุ แก้วที่ปราศจากมลทิน, แก้วบริสุทธิ์
พิรัตน์ดา 39 พิ-รัด-ดา Phi Rat Da หญิง -
จินตปรัชญ์ 43 จิน-ตะ-ปรัด Chin Ta Prat ไม่ระบุ ความคิดของนักปราชญ์
บทม์รัตน์ 42 บด-ทะ-รัด Bot Tha Rat หญิง บัวแก้ว
นิลารัตน์ 41 นิ-ลา-รัด Ni La Rat หญิง -
จันทรัสม์ 45 จัน-ทะ-รัด Chan Tha Rat หญิง เสมอจันทร์, เสมอแข
ยุภรัตน์ 35 ยุบ-รัด Yup Rat หญิง -
สุเพ็ญรัตน์ 55 สุ-เพ็น-รัด Su Phen Rat หญิง -
ธนังรัต 26 ทะ-นัง-รัด Tha Nang Rat ไม่ระบุ ผู้ยินดีในทรัพย์สิน
รัตติกุล 26 รัด-ติ-กุน Rat Ti Kun ไม่ระบุ -
ถิร์รัชช์ 39 ถิ-รัด-ชะ Thi Rat Cha ไม่ระบุ สมบัติอันมั่นคง
ปรัศนัย 34 ปรัด-สะ-นัย Prat Sa Nai ไม่ระบุ -
รัชญาภรณ์ 34 รัด-ชะ-ยา-พอน Rat Cha Ya Phon หญิง ชัยชนะของพระราชาอันประเสริฐ
กนกรัต 18 กะ-หนก-รัด Ka Nok Rat ไม่ระบุ ชอบทอง พึงพอใจในทอง
อภิรัช 21 อะ-พิ-รัด A Phi Rat ชาย ผู้สูงส่งและยิ่งใหญ่
รัตน์ธิยา 42 รัด-ทิ-ยา Rat Thi Ya หญิง -
พโยมรัตน์ 50 พะ-โยม-รัด Pha Yom Rat หญิง -
สุรัตน 24 สุ-รัด-ตะ-นะ Su Rat Ta Na หญิง -
สิริกัลยรัตน์ 63 สิ-หริ-กัน-ยะ-รัด Si Ri Kan Ya Rat หญิง -
รมณรัช 24 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีสมบัติแห่งความยินดี
ปรัศณีญา 34 ปรัด-สะ-นี-ยา Prat Sa Ni Ya หญิง -
ชญารัตน์ 32 ชะ-ยา-รัด Cha Ya Rat ไม่ระบุ ความรู้ดุจดวงแก้วมณี
ศิรัชฌกรณ์ 45 สิ-รัด-ชะ-กอน Si Rat Cha Kon ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
กนกรัสม์ 36 กะ-หนก-หรัด Ka Nok Rat หญิง เสมอด้วยทองคำ, รัศมีสีทอง
รัษฎาภร 23 รัด-สะ-ดา-พอน Rat Sa Da Phon ไม่ระบุ -
มนรัตน์ 35 มน-รัด Mon Rat หญิง -
นิรัชฌา 25 นิ-รัด-ชา Ni Rat Cha หญิง ต้นไม้แห่งการไม่มีกิเลศ
รุ่งรัชต์ 30 รุ่ง-รัด Rung Rat ไม่ระบุ ดวงแก้วแห่งความรุ่งเรือง
รัชภรณ์ 29 รัด-ชะ-พอน Rat Cha Phon หญิง เครื่องประดับที่สูงส่ง
รัตติการณ์ 38 รัด-ติ-กาน Rat Ti Kan หญิง -
เบญจรัตน์ 39 เบน-จะ-รัด Ben Cha Rat หญิง รัตนะ5ประเภท
ปรัศญา 22 ปรัด-สะ-ยา Prat Sa Ya หญิง -
พงค์รัตน์ 48 พง-รัด Phong Rat ชาย -
สหรัถ 21 สะ-หะ-รัด Sa Ha Rat ชาย พร้อมไปด้วยรถ
จรูญรัตน์ 41 จะ-รูน-รัด Cha Run Rat หญิง ดวงแก้วที่รุ่งเรือง, รุ่งเรืองดุจดวงแก้ว