บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัชฏ์ชรัยย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัชฏ์ชรัยย์
ชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ ความหมาย แปลว่า เจ้าแห่งน้ำที่มีเงิน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ชัด-ชะ-รัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Chat Cha Rai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ รัชฏ์ชรัยย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชญชัช 14 ชะ-ยะ-ชัด Cha Ya Chat ได้ทั้งชายและหญิง นักรบที่มีความรู้
ชัชชน 15 ชัด-ชน Chat Chon ชาย นักสู้
ชัชนิฏฐา 36 ชัด-นิด-ถา Chat Nit Tha หญิง ผู้สำเร็จเป็นนักรบ
อาชัทยา 23 อา-ชัด-ทะ-ยา A Chat Tha Ya หญิง หัวหน้าเผ่านักรบ
ชัชชญาพัชญ์ 42 ชัด-ชะ-ชะ-ยา-พัด Chat Cha Cha Ya Phat หญิง กรอบความรู้ของนักรบ
ชัชพงศ์ 34 ชัด-ชะ-พง Chat Cha Phong ชาย เชื้อสายนักรบ
ชัชชกร 15 ชัด-ชะ-กอน Chat Cha Kon ได้ทั้งชายและหญิง บ่อเกิดของแสงสว่าง
ชัชปุริม 24 ชัด-ปุ-ริม Chat Pu Rim หญิง หัวหน้านักรบ
ชัชราช 15 ชัด-ชะ-ราด Chat Cha Rat ชาย กษัตริย์นักรบ
ชัชชัย 22 ชัด-ชัย Chat Chai ชาย ชัยชนะของนักรบ
ชัชวัล 24 ชัด-ชะ-วัน Chat Cha Wan หญิง ที่ส่องแสงโชติช่วง
ชัฐชญาภา 24 ชัด-ชะ-ยา-พา Chat Cha Ya Pha หญิง แสงสว่างแห่งปัญญาของนักรบ
รัชฏ์ชรัยย์ 63 ชัด-ชะ-รัย Chat Cha Rai หญิง เจ้าแห่งน้ำที่มีเงิน
ชัชชนัน 24 ชัด-ชะ-ชะ-นัน Chat Cha Cha Nan หญิง คนผู้เป็นนักรบ
ชัชวิน 23 ชัด-ชะ-วิน Chat Cha Win ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเป็นเจ้าแห่งความเร็ว, ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
แสงชัชย์ 36 แสง-ชัด-ชะ Saeng Chat Cha ชาย -
วิชัส 23 วิ-ชัด Wi Chat ไม่ระบุ -
ชัญชนา 18 ชัด-ชะ-นา Chat Cha Na หญิง ส่องแสงระยิบระยับ
ชัชวีย์ 38 ชัด-ชะ-วี Chat Cha Wi ไม่ระบุ ความกล้าของนักรบ
ฉันท์ชัชณัฐ 50 ฉัน-ชัด-ชะ-นัด Chan Chat Cha Nat หญิง -
ชัชเวช 18 ชัด-ชะ-เวด Chat Cha Wet ไม่ระบุ หมอที่รักษาทหาร, แพทย์ทหาร
ชชกฤต 9 ชัด-ชะ-กริด Chat Cha Krit ชาย ผู้เป็นนักรบที่ทำการรบ
ชัชว์ 23 ชัด-ชะ Chat Cha ชาย -
ชัชญาณิจฌ์ 42 ชัด-ชะ-ยา-นิด Chat Cha Ya Nit หญิง นักรบที่มีความรู้
กานต์ชัชชัย 41 กาน-ชัด-ชะ-ชัย Kan Chat Cha Chai ชาย นักรบอันเป็นที่รัก
ชัดชะฎาพร 31 ชัด-ชะ-ดา-พอน Chat Cha Da Phon ไม่ระบุ เครื่องประดับศีรษะ
กัญชัชบุญ 24 กัน-ชัด-ชะ-บุน Kan Chat Cha Bun หญิง ความดีของนักรบหญิง
ชัชรส 19 ชัด-ชะ-รด Chat Cha Rot หญิง เสน่ห์รสของนักรบ
ชัตติยวัตร 41 ชัด-ติ-ยะ-วัด Chat Ti Ya Wat ชาย -
สุรชัช 20 สุ-ระ-ชัด Su Ra Chat ชาย นักรบผู้กล้า
ชัชพร 20 ชัด-ชะ-พอน Chat Cha Phon ชาย นักรบผู้ประเสริฐ
ชัชชาญ 15 ชัด-ชะ-ชาน Chat Cha Chan ชาย -
ชัชชมล 21 ชัด-ชะ-ชะ-มน Chat Cha Cha Mon ไม่ระบุ -
ชัชวินทร์ 37 ชัด-ชะ-วิน Chat Cha Win ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเป็นเจ้าแห่งความเร็ว, ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ฌัชชา 14 ชัด-ชา Chat Cha หญิง ต้นไม้แห่งความรู้
ธรรมชัช 25 ทัม-ชัด-ชะ Tham Chat Cha ชาย -
ชัชฏาภรณ์ 37 ชัด-ชะ-ตา-พอน Chat Cha Ta Phon หญิง -
ชัชนัย 25 ชัด-ชะ-นัย Chat Cha Nai ไม่ระบุ -
ชัชชญาพา 24 ชัด-ชะ-ชะ-ยา-พา Chat Cha Cha Ya Pha หญิง นักรบผู้มีความรู้
ชัชฎาพร 26 ชัด-ชะ-ดา-พอน Chat Cha Da Phon หญิง ชฎาอันเลิศ