บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัชญณัท

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัชญณัท
ชื่อ รัชญณัท ความหมาย แปลว่า ผู้ให้ความรู้ซึ่งรอบรู้ในราชการ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ชะ-ยะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Cha Ya Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชญณัท ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัชญณัท ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชญณัท ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชญณัท ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ รัชญณัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัชญณัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชญณัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รัชญณัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชญณัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัชญณัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชญณัท สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รัชญณัท มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นวรัตน์ 36 นะ-วะ-รัด Na Wa Rat หญิง แก้วมณีแก้าประการ
เรืองรัตน์ 46 เรือง-รัด Rueang Rat หญิง -
รัฐกิตตน์ 42 รัด-ทะ-กิด Rat Tha Kit ชาย ผู้รายงานแห่งรัฐ
จตุรัตน์ 35 จะ-ตุ-รัด Cha Tu Rat หญิง แก้ว 4 ประการ
รุ่งนภารัตน์ 40 รุ่ง-นะ-พา-รัด Rung Na Pha Rat หญิง -
นรัฐภรณ์ 41 นะ-รัด-พอน Na Rat Phon หญิง สตรีผู้มีความมั่นคงเป็นเครื่องค้ำจุน, สตรีผู้ให้การค้ำจุนแห่งรัฐ
นาครัตน์ 35 นาก-รัด Nak Rat หญิง -
สุคนรัตน์ 42 สุ-คน-รัด Su Khon Rat หญิง -
บุณญารัตน์ 38 บุน-ยา-รัด Bun Ya Rat ไม่ระบุ ความดีอันมีค่าเปรียบได้กับแก้วมณี
พนิดารัชต์ 41 พะ-นิ-ดา-รัด Pha Ni Da Rat หญิง สตรีผู้มีทรัพย์อันเป็นที่รัก
จิรัจจิกาล 42 จิ-รัด-จิ-กาน Chi Rat Chi Kan หญิง ผู้มีความมั่งคงตลอดกาล
ยุพรัตน์ 42 ยุบ-พะ-รัด Yup Pha Rat หญิง -
สุรัชสวดี 39 สุ-รัด-สะ-วะ-ดี Su Rat Sa Wa Di หญิง ชื่อแม่น้ำที่นับถือของพวกฮินดูเดิม นามพระแม่เจ้าแห่งคำพูดและวิชา, ผู้เป็นมเหสีพระพรหม
จิรัชยา 29 จิ-รัด-ชะ-ยา Chi Rat Cha Ya หญิง มีชัยชนะตลอดกาล
ธีรัส 26 ที-หรัด Thi Rat ชาย -
พิชชารัตน์ 42 พิด-ชา-รัด Phit Cha Rat หญิง -
วิรัชย์ 37 วิ-รัด Wi Rat ไม่ระบุ ชัยชนะของผู้กล้า
จิตรารัช 28 จิด-ตรา-รัด Chit Tra Rat หญิง -
ณฐรัฐ 31 นะ-ถะ-รัด Na Tha Rat หญิง เขตแคว้นของนักปราชญ์
ทิพย์รัตน 46 ทิบ-รัด-ตะ-นะ Thip Rat Ta Na หญิง -
ประวัลย์รัตน์ 68 ประ-วัน-รัด Pra Wan Rat หญิง -
นรัฐกรณ์ 41 นะ-รัด-ทะ-กอน Na Rat Tha Kon ชาย บุรุษผู้มีความมั่นคงอย่างสร้างสรรค์แห่งรัฐ
ยุภีรัตน์ 42 ยุ-พี-รัด Yu Phi Rat หญิง -
ภูรีรัช 24 พู-รี-รัด Phu Ri Rat ชาย ผู้มีสมบัติเป็นปัญญาอันกว้างไกล
รัชญาภรณ์ 34 รัด-ชะ-ยา-พอน Rat Cha Ya Phon หญิง ชัยชนะของพระราชาอันประเสริฐ
ชรัญรัสส์ 45 ชะ-รัน-หรัด Cha Ran Rat หญิง ผู้รอบรู้เรื่องน้ำที่สั้น
พัชรีรัตน์ 50 พัด-ชะ-รี-รัด Phat Cha Ri Rat หญิง ผู้มีทั้งเพชรและเงิน
ชมรัศมี 34 ชม-รัด-สะ-หมี Chom Rat Sa Mi ไม่ระบุ ยกย่องแสงสว่าง, ผู้ชื่นชอบแสงสว่าง
อุบลรัศมี 42 อุ-บน-รัด-สะ-หมี U Bon Rat Sa Mi หญิง -
จิณณ์จิรัชญา 54 จิน-จิ-รัด-ชะ-ยา Chin Chi Rat Cha Ya หญิง ผู้ประพฤติดีและมีความรู้ตลอดไป
สดารัตน์ 34 สะ-ดา-รัด Sa Da Rat หญิง -
วรัฏฐ์อร 51 วะ-รัด-ออน Wa Rat On หญิง หญิงงามผู้มีความประเสริฐแปดประการ
แววรัตน์ 39 แวว-รัด Waeo Rat ไม่ระบุ -
เลิศรัตน์ 44 เลิด-รัด Loet Rat ไม่ระบุ -
รัฐปราณี 36 รัด-ทะ-ปรา-นี Rat Tha Pra Ni หญิง -
รัฐภูมินันท์ 53 รัด-พู-มิ-นัน Rat Phu Mi Nan ชาย เป็นที่ยินดีของประเทศ
รัชธิดา 20 รัด-ทิ-ดา Rat Thi Da ไม่ระบุ -
กานรัตน์ 32 กาน-รัด Kan Rat ไม่ระบุ -
ปัญญรัตน์ 39 ปัน-ยะ-รัด Pan Ya Rat หญิง ดวงแก้วแห่งปัญญา
รัชสกล 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ผู้เป็นทุกอย่างของบ้านเมือง