บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัชชวรุตม์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัชชวรุตม์
ชื่อ รัชชวรุตม์ ความหมาย แปลว่า ความประเสริฐสุดของพระราชา เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ชะ-วะ-รุด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Cha Wa Rut
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชชวรุตม์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัชชวรุตม์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชชวรุตม์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชชวรุตม์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 87
หมายเลข 87 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ รัชชวรุตม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัชชวรุตม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชชวรุตม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัชชวรุตม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชชวรุตม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รัชชวรุตม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
บุพรัตน์ 36 บุบ-พะ-รัด Bup Pha Rat หญิง แก้วมณีในอดีต
ประภารัตน์ 37 ประ-พา-รัด Pra Pha Rat หญิง แสงสว่างแห่งคุณงามความดี
ณฐรัช 24 นะ-ถะ-รัด Na Tha Rat หญิง นักปราชญ์ผู้มีสมบัติ
รัชฎาภรณ์ 35 รัด-ชะ-ดา-พอน Rat Cha Da Phon หญิง เครื่องประดับมวยผมอันน่ายินดี
วิรัชนี 32 วิ-รัด-ชะ-นี Wi Rat Cha Ni หญิง -
รุ่งนภารัตน์ 40 รุ่ง-นะ-พา-รัด Rung Na Pha Rat หญิง -
บุษยปรัชญ์ 40 บุด-สะ-ยะ-ปรัด But Sa Ya Prat ได้ทั้งชายและหญิง -
สุรัตน์ชัย 47 สุ-รัด-ชัย Su Rat Chai ชาย -
พรมวรัชญ์ 46 พม-วะ-รัด Phom Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและให้ความสุข
เข็มดารัตน์ 44 เข็ม-ดา-รัด Khem Da Rat หญิง -
อมลรัตน์ 42 อะ-มน-รัด A Mon Rat หญิง ผู้ยินดีในความบริสุทธิ์
ยมลรัชต์ 41 ยะ-มน-รัด Ya Mon Rat หญิง ผู้อยู่คู่กับเงิน
ปิยรัตน์ 39 ปิ-ยะ-รัด Pi Ya Rat ชาย เป็นที่รักดุจแก้วมณี
ชุไลรัตน์ 43 ชุ-ลัย-รัด Chu Lai Rat หญิง -
กรัณรัตน์ 39 กะ-รัน-รัด Ka Ran Rat ไม่ระบุ รัตนะ คือ การกระทำ
อุบลรัตน์ 40 อุ-บน-รัด U Bon Rat หญิง บัวแก้ว
ณัฐรัฏฐ์ 53 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat ไม่ระบุ นักปราชญ์ของประเทศ
วรัตนถ์ 32 วะ-รัด Wa Rat ไม่ระบุ มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
พิชชารัตน์ 42 พิด-ชา-รัด Phit Cha Rat หญิง -
สุนทรัตร์ 38 สุน-ทะ-รัด Sun Tha Rat หญิง ดีกว่างามน่ารักกว่า
สรัสนันท์ 46 สะ-รัด-สะ-นัน Sa Rat Sa Nan หญิง ผู้ชอบโอชารส
ฉันฐรัฐ 40 ฉัน-ถะ-รัด Chan Tha Rat ชาย ความงามน่าพอใจ
ชะรัตน์ 31 ชะ-รัด Cha Rat ชาย เกิดความยินดี
ชนารัตน์ 33 ชะ-นา-รัด Cha Na Rat หญิง แสงสว่างของมวลชน
รัฐดาวรรณ 38 รัด-ดา-วัน Rat Da Wan หญิง -
รุจิรัตน์ 40 รุ-จิ-รัด Ru Chi Rat หญิง งามอย่างประเสริฐ
นัทรัตน์ 35 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat หญิง นักปราชญ์ของประเทศ
ขิมรัตน์ 36 ขิม-รัด Khim Rat หญิง ขิมแก้ว
ณันรัตน์ 39 นัน-รัด Nan Rat ไม่ระบุ -
รัตติกา 20 รัด-ติ-กา Rat Ti Ka หญิง กลางคืน
สุภรัฐ 26 สุ-พะ-รัด Su Pha Rat ชาย -
รัดฎา 15 รัด-ดา Rat Da หญิง ชื่อเจ้าหญิง
รัตนนาวี 35 รัด-ตะ-นะ-นา-วี Rat Ta Na Na Wi หญิง -
รัชนันท์ 34 รัด-ชะ-นัน Rat Cha Nan ชาย ผู้เกิดมาสูงส่งและมีความสุข
บุณญารัตน์ 38 บุน-ยา-รัด Bun Ya Rat ไม่ระบุ ความดีอันมีค่าเปรียบได้กับแก้วมณี
หทัยรัฐนันท์ 59 หะ-ทัย-รัด-นัน Ha Thai Rat Nan หญิง ผู้มีใจยินดีต่อประเทศ
รัชชุดา 15 รัด-ชะ-ชุ-ดา Rat Cha Chu Da หญิง รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ผลินรัศมิ์ 56 ผะ-หลิน-รัด Pha Lin Rat หญิง แสงสว่างที่มีผล
รัตน์ติกร 37 รัด-ติ-กอน Rat Ti Kon หญิง พระจันทร์
ปราณีรัตน์ 44 ปรา-นี-รัด Pra Ni Rat หญิง -