บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รัชชญาภรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รัชชญาภรณ์
ชื่อ รัชชญาภรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ทรงความรู้แห่งรัชการ, ผู้มีความรู้ประดับแผ่นดิน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัด-ชะ-ยา-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rat Cha Ya Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชชญาภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รัชชญาภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชชญาภรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รัชชญาภรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ รัชชญาภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ รัชชญาภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชชญาภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ รัชชญาภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รัชชญาภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ รัชชญาภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัชยาวีญ์ 45 รัด-ชะ-ยา-วี Rat Cha Ya Wi หญิง วีรสตรีผู้มีความรู้และเป็นใหญ่
เอี่ยมรัตน์ 54 เอี่ยม-รัด Iam Rat หญิง -
จีรัฏฐ์ 48 จี-รัด Chi Rat ไม่ระบุ ดำรงมั่น อยู่นาน
ปิยะรัตน์ 43 ปิ-ยะ-รัด Pi Ya Rat หญิง แก้วอันเป็นที่รัก, สิ่งมีค่าที่น่ารัก
พิมพ์วรัตม์ 65 พิม-วะ-รัด Phim Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐสุดที่เป็นแบบอย่าง
ชัยณรัตน์ 44 ชัย-นะ-รัด Chai Na Rat ชาย -
ศิริรัตร์ 43 สิ-หริ-รัด-ตะ Si Ri Rat Ta หญิง ความมีสิริมงคลที่ล้ำเลิศ
เขมจีรัสย์ 54 เข-มะ-จี-หรัด Khe Ma Chi Rat หญิง ความสุขที่อยู่ตลอดกาล
ธันยรัชญ์ 44 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat ชาย ผู้เป็นใหญ่ด้วยภูมิความรู้เป็นสิริมงคลอุดมโชค
ไทยรัฐ 35 ทัย-รัด Thai Rat ชาย -
อุบลรัตน 31 อุ-บน-รัด-ตะ-นะ U Bon Rat Ta Na ชาย -
รัตติกูล 27 รัด-ติ-กูน Rat Ti Kun ชาย -
ปอรรัตน์ 37 ปอน-รัด Pon Rat ไม่ระบุ -
ธวัลรัชว์ 45 ทะ-วัน-รัด-ชะ Tha Wan Rat Cha หญิง -
ขจีรัตน์ 40 ขะ-จี-รัด Kha Chi Rat หญิง แก้วที่งามสดใส
รัตน์ทิทากรณ์ 51 รัด-ทิ-ทา-กอน Rat Thi Tha Kon หญิง -
วีรัช 23 วี-รัด Wi Rat ชาย เกิดจากผู้กล้าหาญ
รัตน์ปาวี 41 รัด-ปา-วี Rat Pa Wi หญิง -
บรัศนีนาถ 36 บรัด-นี-นาด Brat Ni Nat หญิง -
รัชดา 12 รัด-ชะ-ดา Rat Cha Da หญิง -
นรีรัตน์ 41 นะ-รี-รัด Na Ri Rat หญิง นางแก้ว, นางผู้ประเสริฐ
จิรัฐติ์ 43 จิ-รัด Chi Rat ชาย เกิดมาอายุยืน
รัตน์ติพร 44 รัด-ติ-พอน Rat Ti Phon หญิง -
รัชกร 15 รัด-กอน Rat Kon ชาย ผู้สร้างราชสมบัติ,ผู้ทำงานเพื่อราชา
ตวงรัตน์ 36 ตวง-รัด Tuang Rat หญิง เต็มไปด้วยเพชรนิลจินดา
ตุลารัตน์ 36 ตุ-ลา-รัด Tu La Rat หญิง -
กิตวรัช 24 กิด-วะ-รัด Kit Wa Rat ชาย ผู้ประเสริฐสุดที่ได้รับการยกย่อง
สุกัญญารัตน์ 47 สุ-กัน-ยา-รัด Su Kan Ya Rat หญิง -
จุฑารัฐ 28 จุ-ทา-รัด Chu Tha Rat ไม่ระบุ พระเจ้าแผ่นดิน
รัชนีกรณ์ 41 รัด-ชะ-นี-กอน Rat Cha Ni Kon หญิง ผู้กระทำให้เกิดกลางคืน
ชัญญ์รัชต์ 45 ชัน-ยะ-รัด Chan Ya Rat หญิง ความรู้ที่เกี่ยวกับเงิน
รัศมี 27 รัด-สะ-หมี Rat Sa Mi หญิง แสงสว่าง
ฉมารัตน์ 36 ฉะ-หมา-รัด Cha Ma Rat หญิง แมวแก้ว, แมวมงคล
รัตมณี 28 รัด-ตะ-มะ-นี Rat Ta Ma Ni หญิง แก้วแดงทับทิม
ประวรรณรัตน์ 54 ประ-วัน-รัด Pra Wan Rat หญิง รัตนะอันบริสุทธิ์
รัตน์ชฎาพร 45 รัด-ชะ-ดา-พอน Rat Cha Da Phon หญิง เครื่องประดับมวยผมอันน่ายินดี
ธัญญรัศน์ 45 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
สรัช 17 สะ-รัด Sa Rat ไม่ระบุ เกิดในสระดอกบัว
ดาวรัตน์ 33 ดาว-รัด Dao Rat หญิง -
จรัสรุ่งรวี 46 จะ-หรัด-รุ่ง-ระ-วี Cha Rat Rung Ra Wi หญิง พระอาทิตย์ที่ส่องสว่างยามเช้า