บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รักษ์ศรัณย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รักษ์ศรัณย์
ชื่อ รักษ์ศรัณย์ ความหมาย แปลว่า รักษาการพึ่งพิง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัก-สะ-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rak Sa Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์ศรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 59
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รักษ์ศรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์ศรัณย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์ศรัณย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ รักษ์ศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รักษ์ศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์ศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รักษ์ศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์ศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รักษ์ศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์ศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ รักษ์ศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เทพรักษ์ 33 เทบ-พะ-รัก Thep Pha Rak ชาย มีเทวดารักษา
สุชารัก 20 สุ-ชา-รัก Su Cha Rak ไม่ระบุ -
นงค์รักตน์ 46 นง-รัก-ตะ Nong Rak Ta หญิง -
เสาร์วัลรัก 48 เสา-วัน-รัก Sao Wan Rak หญิง -
ดิกรัก 15 ดิก-รัก Dik Rak ชาย -
วงศ์รักษ์ 46 วง-รัก Wong Rak หญิง -
ยอดรัก 24 ยอด-รัก Yot Rak ชาย ผู้ที่รักมาก
รักษ์พศิน 46 รัก-สิน Rak Sin ชาย -
รักษิตา 21 รัก-สิ-ตา Rak Si Ta ไม่ระบุ ผู้ได้รับการคุ้มครอง
ธัญญารัคน์ 43 ทัน-ยา-รัก Than Ya Rak ไม่ระบุ -
ธัญยลักษณ์ 49 ทัน-ยะ-รัก Than Ya Rak ไม่ระบุ -
มนรัก 19 มน-รัก Mon Rak หญิง -
รักไทย 27 รัก-ทัย Rak Thai หญิง -
สุฑารักษ์ 34 สุ-ทา-รัก Su Tha Rak หญิง -
เดชารักษ์ 28 เด-ชา-รัก De Cha Rak ไม่ระบุ -
ครองรัก 25 ครอง-รัก Khrong Rak หญิง คงความรู้สึกดีงามต่อกันตลอดไป
จันธรักษ์ 41 จัน-ทะ-รัก Chan Tha Rak ชาย -
รักสิน 25 รัก-สิน Rak Sin ชาย -
กันยารัก 28 กัน-ยา-รัก Kan Ya Rak หญิง -
บุญญรักษ์ 33 บุน-ยะ-รัก Bun Ya Rak หญิง ผู้มีบุญคอยคุ้มครอง
สรรักษ์ 33 สอ-ระ-รัก So Ra Rak ชาย ผู้ดูแลด้านเสียง
ธัญรักษ์ 34 ทัน-รัก Than Rak ไม่ระบุ -
อรักคนาง 27 อะ-รัก-คะ-นาง A Rak Kha Nang หญิง -
บงกชรักษ์ 29 บง-กด-รัก Bong Kot Rak ไม่ระบุ ผู้ปกป้องดอกบัว
บรรณารักษ์ 38 บัน-นา-รัก Ban Na Rak ชาย -
ปริ่มรัก 25 ปริ่ม-รัก Prim Rak ไม่ระบุ -
สมรักษณ์ 39 สม-รัก-สะ Som Rak Sa หญิง -
อุลัยรัก 34 อุ-ลัย-รัก U Lai Rak หญิง -
รักษ 13 รัก-สะ Rak Sa ชาย -
หทัยรักษ์ 40 หะ-ทัย-รัก Ha Thai Rak หญิง ผู้รักษาใจ
วิลัยรักษ์ 50 วิ-ลัย-รัก Wi Lai Rak หญิง การรักษาให้สิ่งไม่ดีเลือนหายไป
รักสมาน 27 รัก-สะ-หมาน Rak Sa Man ชาย -
รักตนันท์ 36 รัก-ตะ-นัน Rak Ta Nan หญิง -
สุทธิรักษ์ 39 สุด-ทิ-รัก Sut Thi Rak หญิง -
อารักเกตุ 23 อา-รัก-เกด A Rak Ket ไม่ระบุ -
อติรักษ์ 35 อะ-ติ-รัก A Ti Rak ไม่ระบุ -
รักษวลี 32 รัก-สะ-วะ-ลี Rak Sa Wa Li ไม่ระบุ -
จรรญารักษ์ 41 จัน-ยา-รัก Chan Ya Rak หญิง ผู้รักษาความประพฤติ
รักษ์พัชนันท์ 60 รัก-พัด-ชะ-นัน Rak Phat Cha Nan ไม่ระบุ ผู้รักษาความยินดีในกฎเกณฑ์
บุญรักษณ์ 34 บุน-รัก-สะ Bun Rak Sa ไม่ระบุ -