บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รักษ์ศรัณย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รักษ์ศรัณย์
ชื่อ รักษ์ศรัณย์ ความหมาย แปลว่า รักษาการพึ่งพิง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัก-สะ-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rak Sa Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์ศรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 59
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รักษ์ศรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์ศรัณย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์ศรัณย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ รักษ์ศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รักษ์ศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์ศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รักษ์ศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์ศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รักษ์ศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์ศรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ รักษ์ศรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (59) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เปี่ยมรัก 34 เปี่ยม-รัก Piam Rak ไม่ระบุ -
รักประไพ 36 รัก-ประ-พัย Rak Pra Phai หญิง -
พิญญรักษ์ 42 พิน-ยะ-รัก Phin Ya Rak หญิง ผู้มีความรู้คอยปกป้อง
อมรรัก 24 อะ-มอน-รัก A Mon Rak หญิง -
โสภารักษ์ 35 โส-พา-รัก So Pha Rak หญิง -
สุนารักษ์ 36 สุ-นา-รัก Su Na Rak หญิง -
จัญญารักษณ์ 46 จัน-ยา-รัก-สะ Chan Ya Rak Sa หญิง -
วรรณรักษณ์ 46 วัน-นะ-รัก Wan Na Rak หญิง -
รักตาภา 15 รัก-ตา-พา Rak Ta Pha หญิง รัศมีแดง, สีแดง
จรัสรักษ์ 43 จะ-หรัด-รัก Cha Rat Rak ไม่ระบุ ผู้รักษาความความรุ่งเรือง
ดิกรัก 15 ดิก-รัก Dik Rak ชาย -
รักสมาน 27 รัก-สะ-หมาน Rak Sa Man ชาย -
กุลปิยรักษ์ 44 กุน-ละ-ปิ-ยะ-รัก Kun La Pi Ya Rak ไม่ระบุ ป้องกันรักษาที่รักของวงศ์ตระกูล
วลารักษ์ 35 วะ-ลา-รัก Wa La Rak ไม่ระบุ -
พัชรธารักษ์ 45 พัด-ชะ-ระ-ทา-รัก Phat Cha Ra Tha Rak หญิง เพชรในทะเลที่ถูกรักษาไว้
โชครักษา 24 โชก-รัก-สา Chok Rak Sa ชาย โชคคุ้มครอง
วิรัก 19 วิ-รัก Wi Rak ชาย -
ผู้รักการ 27 พู่-รัก-กาน Phu Rak Kan ไม่ระบุ ผู้รักงาน
เอกรักษ์ 31 เอก-รัก Ek Rak ชาย -
รักษิณา 23 รัก-สิ-นา Rak Si Na หญิง คุ้มครอง
ศศิรักษ์ 40 สะ-สิ-รัก Sa Si Rak หญิง -
ดลรักษ์ 29 ดน-ละ-รัก Don La Rak หญิง องครักษ์
เพียงรัก 36 เพียง-รัก Phiang Rak หญิง -
ชลรักษ์ 30 ชน-รัก Chon Rak ไม่ระบุ รักษาลำน้ำ
ปราณีรักษ์ 41 ปรา-นี-รัก Pra Ni Rak หญิง -
วิลัยรักษ์ 50 วิ-ลัย-รัก Wi Lai Rak หญิง การรักษาให้สิ่งไม่ดีเลือนหายไป
ฐิศิรักน์ 47 ถิ-สิ-รัก Thi Si Rak หญิง -
สุณีรักษ์ 42 สุ-นี-รัก Su Ni Rak หญิง -
รักษิตา 21 รัก-สิ-ตา Rak Si Ta ไม่ระบุ ผู้ได้รับการคุ้มครอง
เพชรศิริรักษ์ 57 เพ็ด-สิ-หริ-รัก Phet Si Ri Rak หญิง -
พิชารัก 24 พิ-ชา-รัก Phi Cha Rak หญิง -
บุญรักษา 21 บุน-รัก-สา Bun Rak Sa หญิง ความดีที่คุ้มครองรักษา
จรีรักษ์ 39 จะ-รี-รัก Cha Ri Rak ไม่ระบุ ศาตราวุธที่ปกป้อง
ฐนรักษ์ 36 ทะ-นะ-รัก Tha Na Rak หญิง ปกป้องความมั่นคง
สุธารักษ์ 35 สุ-ทา-รัก Su Tha Rak ชาย -
ปองรักษ์ 32 ปอง-รัก Pong Rak ไม่ระบุ มุ่งหวังในความรัก
ธัญญรักษ์ 38 ทัน-ยะ-รัก Than Ya Rak หญิง ผู้มีโชคคอยปกป้อง
ศรียารักษ์ 49 สี-ยา-รัก Si Ya Rak ไม่ระบุ -
อุดงรักษ์ 32 อุ-ดง-รัก U Dong Rak หญิง -
รักษยา 22 รัก-สะ-ยา Rak Sa Ya หญิง การปกป้องดูแล