บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รักษ์นิวร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รักษ์นิวร
ชื่อ รักษ์นิวร ความหมาย แปลว่า ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัก-นิ-วอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rak Ni Won
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์นิวร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รักษ์นิวร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์นิวร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์นิวร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 88
หมายเลข 88 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความร้ายแรงและการถูกเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนหลงผิด จะถูกศัตรูและวิญญาณร้ายคอยเล่นงาน กลั่นแกล้ง จะมีปัญหาด้านคู่ครองทุกรูปแบบ อิทธิพลของดาวราหูสองดวงจะให้ผลสองเท่า บั้นปลายชีวิตจะเจอปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรง ยากที่จะแก้ไขได้
ชื่อ รักษ์นิวร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รักษ์นิวร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์นิวร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รักษ์นิวร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์นิวร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รักษ์นิวร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เนาวรักษ์ 36 เนา-วะ-รัก Nao Wa Rak หญิง -
ธัญญรักษ์ 38 ทัน-ยะ-รัก Than Ya Rak หญิง ผู้มีโชคคอยปกป้อง
ยุทรารักษ์ 37 ยุ-ทรา-รัก Yu Thra Rak หญิง -
อัศวรักษ์ 45 อัด-สะ-วะ-รัก At Sa Wa Rak ชาย -
ฐณฐ์รักษ์ 54 ทะ-นะ-รัก Tha Na Rak ได้ทั้งชายและหญิง ปกป้องให้มั่นคงในความเป็นปราชญ์
หนูรักร์ 34 หนู-รัก Nu Rak ไม่ระบุ -
รักวิไล 34 รัก-วิ-ลัย Rak Wi Lai ไม่ระบุ -
จัญญารักษ์ 41 จัน-ยา-รัก Chan Ya Rak หญิง ผู้รักษาความประพฤติ
วรารัก 20 วะ-รา-รัก Wa Ra Rak ไม่ระบุ -
รักษยา 22 รัก-สะ-ยา Rak Sa Ya หญิง การปกป้องดูแล
ฉลองรักษ์ 41 ฉะ-หลอง-รัก Cha Long Rak ชาย ผู้มีความสุขคอยปกป้อง
รักเกียรติ 38 รัก-เกียด Rak Kiat ชาย -
อารีรักษ์ 40 อา-รี-รัก A Ri Rak หญิง -
สิทธิรักษ์ 42 สิด-ทิ-รัก Sit Thi Rak ชาย -
รวีรักษ์ 39 ระ-วี-รัก Ra Wi Rak ไม่ระบุ -
กันตรักษ์ 35 กัน-ตะ-รัก Kan Ta Rak ไม่ระบุ รักษาความน่ารัก
พรักภูมิ 29 พรัก-พูม Phrak Phum ไม่ระบุ -
หัตถยารักษ์ 44 หัด-ถะ-ยา-รัก Hat Tha Ya Rak หญิง มีน้ำใจงามน่าทำนุรักษาไว้
เรืองรักส์ 46 เรือง-รัก Rueang Rak หญิง -
เทพรักษ์ 33 เทบ-พะ-รัก Thep Pha Rak ชาย มีเทวดารักษา
จำรัก 16 จัม-รัก Cham Rak ชาย -
อุรารัก 21 อุ-รา-รัก U Ra Rak หญิง -
ระลึกรัก 29 ระ-ลึก-รัก Ra Luek Rak ไม่ระบุ -
วิรัก 19 วิ-รัก Wi Rak ชาย -
อรุณรัก 25 อะ-รุน-รัก A Run Rak หญิง -
บุญรักษณ์ 34 บุน-รัก-สะ Bun Rak Sa ไม่ระบุ -
กฤษณรักษ์ 33 กริด-นะ-รัก Krit Na Rak ชาย -
อุดงรักษ์ 32 อุ-ดง-รัก U Dong Rak หญิง -
ชญาน์รัขน์ 45 ชะ-ยา-รัก Cha Ya Rak หญิง -
สานรัก 22 สาน-รัก San Rak ไม่ระบุ -
รักษ์ณา 28 รัก-นา Rak Na ไม่ระบุ -
นงค์รัก 29 นง-รัก Nong Rak หญิง -
ทองรัก 18 ทอง-รัก Thong Rak หญิง -
ธวัลรักษ์ 42 ทะ-วัน-รัก Tha Wan Rak หญิง ผู้รักษาความบริสุทธิ์
เสาวภารักษ์ 40 เสา-วะ-พา-รัก Sao Wa Pha Rak หญิง -
สุภารักษ์ 32 สุ-พา-รัก Su Pha Rak ไม่ระบุ -
นงรักษ์ 29 นง-รัก Nong Rak หญิง -
รักดี 17 รัก-ดี Rak Di หญิง -
รักไคร่ 27 รัก-ครั่ย Rak Khrai ชาย -
หริรักษ์ 35 หริ-รัก Ri Rak ชาย -