บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รักษ์นรธิป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รักษ์นรธิป
ชื่อ รักษ์นรธิป ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่และคุ้มครองหมู่คน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัก-นอ-ระ-ทิบ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rak No Ra Thip
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์นรธิป ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รักษ์นรธิป ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์นรธิป ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์นรธิป ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ รักษ์นรธิป สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รักษ์นรธิป มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์นรธิป สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รักษ์นรธิป มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชัญญารัก 24 ชัน-ยา-รัก Chan Ya Rak หญิง ผู้รักผู้รู้
วิมลรักษ์ 43 วิ-มน-รัก Wi Mon Rak หญิง -
ภมรรักษ์ 32 พะ-มอน-รัก Pha Mon Rak หญิง -
วงศ์รักษ์ 46 วง-รัก Wong Rak หญิง -
กันยารัก 28 กัน-ยา-รัก Kan Ya Rak หญิง -
ดำรงค์รักษ์ 43 ดัม-รง-รัก Dam Rong Rak ไม่ระบุ -
ดิกรัก 15 ดิก-รัก Dik Rak ชาย -
สุรัก 17 สุ-รัก Su Rak หญิง -
รักษ์ณา 28 รัก-นา Rak Na ไม่ระบุ -
สุธีรักษ์ 41 สุ-ที-รัก Su Thi Rak ชาย ผู้มีความรู้คอยปกป้อง
จัญญารักษ์ 41 จัน-ยา-รัก Chan Ya Rak หญิง ผู้รักษาความประพฤติ
อุรารัก 21 อุ-รา-รัก U Ra Rak หญิง -
ยชญ์รักษ์ 45 ยด-ชะ-รัก Yot Cha Rak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รักษาการบูชา
อมรรัก 24 อะ-มอน-รัก A Mon Rak หญิง -
กัญรัชรักษ์ 41 กัน-รัด-รัก Kan Rat Rak หญิง หญิงสาวที่ปกป้องสมบัติ
ณฐรักษ์ 36 นะ-ถะ-รัก Na Tha Rak หญิง ผู้มีนักปราชญ์คอยดูแล
อารักษ์ 29 อา-รัก A Rak ชาย -
สุดารักษ์ 32 สุ-ดา-รัก Su Da Rak หญิง -
เสาวภารักษ์ 40 เสา-วะ-พา-รัก Sao Wa Pha Rak หญิง -
ธรรมรักษ์ 39 ทัม-มะ-รัก Tham Ma Rak ชาย ผู้มีความดีคุ้มครองรักษา
สันติรักษ์ 45 สัน-ติ-รัก San Ti Rak ชาย -
วะลัยรักษ์ 50 วะ-ลัย-รัก Wa Lai Rak หญิง กำไลแห่งการรักษา
รักตนันท์ 36 รัก-ตะ-นัน Rak Ta Nan หญิง -
มันรัก 23 มัน-รัก Man Rak หญิง -
จำลองรัก 30 จัม-ลอง-รัก Cham Long Rak หญิง -
สมรัก 21 สม-รัก Som Rak หญิง สำเร็จในรัก
สุพรรัก 29 สุ-พอน-รัก Su Phon Rak หญิง -
ยิ่งรัก 24 ยิ่ง-รัก Ying Rak ชาย รักมากขึ้นเรื่อยๆ
รักสมาน 27 รัก-สะ-หมาน Rak Sa Man ชาย -
เนติรักษ์ 36 เน-ติ-รัก Ne Ti Rak ชาย -
สมรักษ์ 34 สม-รัก Som Rak ชาย สำเร็จในรัก
เยาวรักษ์ 39 เยา-วะ-รัก Yao Wa Rak หญิง -
รักสันติ 32 รัก-สัน-ติ Rak San Ti ชาย -
เนาวรักษ์ 36 เนา-วะ-รัก Nao Wa Rak หญิง -
พิลาศรัก 35 พิ-ลาด-รัก Phi Lat Rak ไม่ระบุ -
แดนรัก 17 แดน-รัก Daen Rak ชาย -
ไชยรักษ์ 41 ชัย-ยะ-รัก Chai Ya Rak ชาย ผู้รักษาสิ่งที่ดีกว่า
นุรักษ์ 28 นุ-รัก Nu Rak ชาย ผู้ปกป้อง, ผู้รักษา
รักษิณา 23 รัก-สิ-นา Rak Si Na หญิง คุ้มครอง
เสาวรัก 25 เสา-วะ-รัก Sao Wa Rak หญิง -