บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รักษ์นรธิป

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รักษ์นรธิป
ชื่อ รักษ์นรธิป ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่และคุ้มครองหมู่คน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัก-นอ-ระ-ทิบ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rak No Ra Thip
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์นรธิป ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รักษ์นรธิป ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์นรธิป ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์นรธิป ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ รักษ์นรธิป สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รักษ์นรธิป มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์นรธิป สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รักษ์นรธิป มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภาณุรักษ์ 30 พา-นุ-รัก Pha Nu Rak ชาย -
ยงรักร 23 ยง-รัก Yong Rak ชาย -
กรณ์กรรักษ์ 46 กอน-กอ-ระ-รัก Kon Ko Ra Rak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้กระทำการปกป้อง
กัญญรักข 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง หญิงผู้เป็นที่รัก
นงรักษ์ 29 นง-รัก Nong Rak หญิง -
รักษ์อักษร 41 รัก-อัก-สอน Rak Ak Son หญิง -
ทองรัก 18 ทอง-รัก Thong Rak หญิง -
กันตรักษ์ 35 กัน-ตะ-รัก Kan Ta Rak ไม่ระบุ รักษาความน่ารัก
ชัญญารัก 24 ชัน-ยา-รัก Chan Ya Rak หญิง ผู้รักผู้รู้
ต้นรัก 19 ต้น-รัก Ton Rak ชาย ต้นรัก
คนึงรักษ์ 38 คะ-นึง-รัก Kha Nueng Rak ไม่ระบุ -
นิวรรักษ์ 41 นิ-วอ-ระ-รัก Ni Wo Ra Rak หญิง ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์
พิไลรักษ์ 49 พิ-ลัย-รัก Phi Lai Rak ไม่ระบุ -
เศกกดิรักษ์ 38 สะ-เกก-ดิ-รัก Sa Kek Di Rak ไม่ระบุ -
สมรักษณ์ 39 สม-รัก-สะ Som Rak Sa หญิง -
รักษา 14 รัก-สา Rak Sa หญิง ผู้ปกป้อง เลี้ยง
รักเล่ห์ 32 รัก-เล่ Rak Le หญิง -
วลัยรักษ์ 46 วะ-ลัย-รัก Wa Lai Rak หญิง -
บรรดารักษ์ 34 บัน-ดา-รัก Ban Da Rak ไม่ระบุ -
จำรัก 16 จัม-รัก Cham Rak ชาย -
กมลรักษ์ 34 กะ-มน-รัก Ka Mon Rak ไม่ระบุ ผู้ปกป้องใจ
รักพงษ์ 32 รัก-พง Rak Phong ชาย -
มาลีรักษ์ 41 มา-ลี-รัก Ma Li Rak หญิง -
นงรัก 16 นง-รัก Nong Rak หญิง -
รุ่งรัก 17 รุ่ง-รัก Rung Rak ชาย -
รักษิต 20 รัก-สิด Rak Sit ชาย ผู้ได้รับการคุ้มครอง
เสาวรักษ์ 38 เสา-วะ-รัก Sao Wa Rak หญิง -
วรรณรักษณ์ 46 วัน-นะ-รัก Wan Na Rak หญิง -
อิศรารักษ์ 44 อิ-สะ-รา-รัก I Sa Ra Rak ไม่ระบุ -
เพียงรัก 36 เพียง-รัก Phiang Rak หญิง -
อนงค์รัก 35 อะ-นง-รัก A Nong Rak หญิง -
วรารักษ์ 33 วะ-รา-รัก Wa Ra Rak หญิง -
นารินรักษ์ 41 นา-ริน-รัก Na Rin Rak หญิง ผู้รักษานาสีทอง, ผู้รักษาทุ่งนาทอง
สุวรักษ์ 36 สุ-วะ-รัก Su Wa Rak หญิง -
กนกรักษ์ 29 กะ-หนก-รัก Ka Nok Rak หญิง ผู้รักษาทอง
ดงรัก 12 ดง-รัก Dong Rak หญิง -
อภิรักษ์ 33 อะ-พิ-รัก A Phi Rak ชาย ระวัง, รักษา, ป้องกัน.
รักตกันตท์ 35 รัก-ตะ-กัน Rak Ta Kan หญิง แก้วแดง, แก้วปะพาฬ
จรีรักษ์ 39 จะ-รี-รัก Cha Ri Rak ไม่ระบุ ศาตราวุธที่ปกป้อง
รักษรัตญ์ 37 รัก-สะ-รัด Rak Sa Rat หญิง ผู้รักษาความยินดีในความรู้