บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รักษ์ธนัน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รักษ์ธนัน
ชื่อ รักษ์ธนัน ความหมาย แปลว่า ผู้รักษาทรัพย์ให้มีอยู่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัก-ทะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rak Tha Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์ธนัน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รักษ์ธนัน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์ธนัน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์ธนัน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 78
หมายเลข 78 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ รักษ์ธนัน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ รักษ์ธนัน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์ธนัน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รักษ์ธนัน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์ธนัน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รักษ์ธนัน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์ธนัน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ รักษ์ธนัน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ขจีรักษ์ 37 ขะ-จี-รัก Kha Chi Rak ไม่ระบุ -
นันธิดารักษ์ 46 นัน-ทิ-ดา-รัก Nan Thi Da Rak หญิง -
รักษา 14 รัก-สา Rak Sa หญิง ผู้ปกป้อง เลี้ยง
รักษก 14 รัก-สก Rak Sok ชาย ผู้คุ้มครองดูแล
วรรณรักษณ์ 46 วัน-นะ-รัก Wan Na Rak หญิง -
สุรักษ์ 30 สุ-รัก Su Rak หญิง -
สุพรักษ์ 38 สุบ-รัก Sup Rak ไม่ระบุ -
ผู้รักการ 27 พู่-รัก-กาน Phu Rak Kan ไม่ระบุ ผู้รักงาน
รักษยา 22 รัก-สะ-ยา Rak Sa Ya หญิง การปกป้องดูแล
จุฬารักษ์ 35 จุ-ลา-รัก Chu La Rak หญิง คุ้มครองรักษาส่วนที่สูงสุด
จิตารัก 23 จิ-ตา-รัก Chi Ta Rak หญิง -
พิไลรักษ์ 49 พิ-ลัย-รัก Phi Lai Rak ไม่ระบุ -
ธัญรักษ์ 34 ทัน-รัก Than Rak ไม่ระบุ -
บุญญรักษ์ 33 บุน-ยะ-รัก Bun Ya Rak หญิง ผู้มีบุญคอยคุ้มครอง
ยชญ์รักษ์ 45 ยด-ชะ-รัก Yot Cha Rak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รักษาการบูชา
จงรักษ์ 30 จง-รัก Chong Rak หญิง ให้รักษาไว้
พลรักษ์ 36 พน-รัก Phon Rak ชาย -
ปลองรัก 25 ปลอง-รัก Plong Rak หญิง -
ศิวรักษ์ 39 สิ-วะ-รัก Si Wa Rak ชาย -
พันธรัก 30 พัน-ทะ-รัก Phan Tha Rak ชาย รักที่ผูกพัน, รักที่มีความสัมพันธ์
ใจรัก 21 จัย-รัก Chai Rak หญิง มีใจรัก
ชุมรัก 17 ชุม-รัก Chum Rak ชาย -
ภครักษ์ 27 พะ-คะ-รัก Pha Kha Rak ไม่ระบุ -
ชีวรัก 24 ชี-วะ-รัก Chi Wa Rak หญิง -
ณภรัก 15 นะ-พะ-รัก Na Pha Rak หญิง ผู้ที่มีความรัก
อัศวรักษ์ 45 อัด-สะ-วะ-รัก At Sa Wa Rak ชาย -
มาลีรักษ์ 41 มา-ลี-รัก Ma Li Rak หญิง -
อัษฎารักษ์ 42 อัด-สะ-ดา-รัก At Sa Da Rak ชาย -
อนุรักษ์ 34 อะ-นุ-รัก A Nu Rak ชาย รักษา
ไชยรักษ์ 41 ชัย-ยะ-รัก Chai Ya Rak ชาย ผู้รักษาสิ่งที่ดีกว่า
อันรักษ์ 37 อัน-รัก An Rak หญิง -
โชครักษา 24 โชก-รัก-สา Chok Rak Sa ชาย โชคคุ้มครอง
เทพรักษ์ 33 เทบ-พะ-รัก Thep Pha Rak ชาย มีเทวดารักษา
อนุรักข์ 32 อะ-นุ-รัก A Nu Rak ไม่ระบุ รักษาคุ้มครอง
อุดงรักษ์ 32 อุ-ดง-รัก U Dong Rak หญิง -
รักษ์นิวร 41 รัก-นิ-วอน Rak Ni Won ชาย ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์
เศวกดิรักษ์ 43 สะ-เหวก-ดิ-รัก Sa Wek Di Rak ไม่ระบุ -
หนูรัก 21 หนู-รัก Nu Rak หญิง -
ประธมรัก 28 ประ-ทม-รัก Pra Thom Rak ชาย -
เยาวรัก 26 เยา-วะ-รัก Yao Wa Rak ไม่ระบุ -