บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ รักษ์การัณย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ รักษ์การัณย์
ชื่อ รักษ์การัณย์ ความหมาย แปลว่า ผู้รักษาหน้าที่การงาน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า รัก-กา-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Rak Ka Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์การัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ รักษ์การัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์การัณย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ รักษ์การัณย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ รักษ์การัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ รักษ์การัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์การัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ รักษ์การัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ รักษ์การัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ รักษ์การัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นิวรรักษ์ 41 นิ-วอ-ระ-รัก Ni Wo Ra Rak หญิง ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์
ลูกรัก 18 ลูก-รัก Luk Rak ไม่ระบุ ลูกที่รักมาก
ธัญยลักษณ์ 49 ทัน-ยะ-รัก Than Ya Rak ไม่ระบุ -
นารินรักษ์ 41 นา-ริน-รัก Na Rin Rak หญิง ผู้รักษานาสีทอง, ผู้รักษาทุ่งนาทอง
ถนอมรัก 26 ถะ-หนอม-รัก Tha Hon-Om Rak หญิง -
รักษ์ธนัน 40 รัก-ทะ-นัน Rak Tha Nan หญิง ผู้รักษาทรัพย์ให้มีอยู่
อภิรักษ์ 33 อะ-พิ-รัก A Phi Rak ชาย ระวัง, รักษา, ป้องกัน.
ดำรงรักษ์ 30 ดัม-รง-รัก Dam Rong Rak ชาย -
อาคิรารักษ์ 42 อา-คิ-รา-รัก A Khi Ra Rak หญิง ผู้รักษาพระอาทิตย์
จรรยารักษ์ 45 จัน-ยา-รัก Chan Ya Rak หญิง ผู้รักษาความประพฤติ
อุดงรักษ์ 32 อุ-ดง-รัก U Dong Rak หญิง -
หนูรัก 21 หนู-รัก Nu Rak หญิง -
รักษ์ณา 28 รัก-นา Rak Na ไม่ระบุ -
กัญทิรักษ์ 36 กัน-ทิ-รัก Kan Thi Rak หญิง -
รัก 9 รัก Rak ชาย -
คนึงรักษ์ 38 คะ-นึง-รัก Kha Nueng Rak ไม่ระบุ -
ศรารักษ์ 34 สะ-รา-รัก Sa Ra Rak หญิง ศรที่คุ้มครองรักษา
รักชนิตา 24 รัก-ชะ-นิ-ตา Rak Cha Ni Ta หญิง รักผู้ให้กำเนิด
อุดมรัก 22 อุ-ดม-รัก U Dom Rak ชาย -
จงรักษณ์ 35 จง-รัก-สะ Chong Rak Sa หญิง -
นงค์รักษ์ 42 นง-รัก Nong Rak หญิง -
เพียงรัก 36 เพียง-รัก Phiang Rak หญิง -
มนต์รักษ์ 44 มน-รัก Mon Rak หญิง -
รักษณกัญญ์ 40 รัก-สะ-นะ-กัน Rak Sa Na Kan หญิง หญิงผู้อยู่ในการดูแลป้องกัน,หญิงผู้มีความรู้ป้องกัน
รัตติยา 27 รัก-ติ-ยา Rak Ti Ya หญิง ผู้เกิดกลางคืน
สุรีรักษ์ 41 สุ-รี-รัก Su Ri Rak หญิง -
พิชารัก 24 พิ-ชา-รัก Phi Cha Rak หญิง -
รักษ์วนันต์ 54 รัก-วะ-นัน Rak Wa Nan หญิง ผู้รักษาแนวป่า
เศวกดิรักษ์ 43 สะ-เหวก-ดิ-รัก Sa Wek Di Rak ไม่ระบุ -
สุรีรัคน์ 45 สุ-รี-รัก Su Ri Rak หญิง -
อรุณรัก 25 อะ-รุน-รัก A Run Rak หญิง -
กฤษณรักษ์ 33 กริด-นะ-รัก Krit Na Rak ชาย -
รักษ์พงษ์ 45 รัก-พง Rak Phong ชาย -
วรารักษ์ 33 วะ-รา-รัก Wa Ra Rak หญิง -
ดิกรัก 15 ดิก-รัก Dik Rak ชาย -
พุทะรักษ์ 36 พุ-ทะ-รัก Phu Tha Rak หญิง ผู้ปกป้องความรู้, ผู้ปกป้องพระศาสนา
สิตรารักษ์ 41 สิด-รา-รัก Sit Ra Rak หญิง -
รักชนก 17 รัก-ชะ-นก Rak Cha Nok หญิง รักพ่อ
จรัสรักษ์ 43 จะ-หรัด-รัก Cha Rat Rak ไม่ระบุ ผู้รักษาความความรุ่งเรือง
วิรัก 19 วิ-รัก Wi Rak ชาย -